VITAJTE

NA SOSTAR.SK

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21 v Bratislave, je centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve.

PRAKTICKÁ
ŠKOLA

Využívame kombináciu praktického a teoretického vyučovania pre čo najlepší výsledok.

ÚSPEŠNÍ
ABSOLVENTI

Naši absolventi majú 100% úspešnosť na trhu práce.

VYHĽADÁVANÉ
ODBORY

Ak chceš zarábať viac ako začínajúci právnik, lekár či manager prihlás sa k nám!

4 ročné študijné odbory

3 ročné učebné odbory

2 ročné učebné odbory

Nadstavbové štúdium

Príjimačky

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR.

Internát

Ubytovanie je realizované v školskom internáte v lokalite Trnávka – Bratislava - Ružinov, Ivanská cesta 21, Bratislava. Internát je vzdialený cca 300 metrov od AVION SCHOPING PARK.

O škole

Pre strednú odbornú školu je dôležité hľadať naplnenie predstáv partnerov za primeranú cenu. Kvalita, ako miera spokojnosti nie je súčet, ale súčin spokojnosti jednotlivých partnerov.

Najbližšie prázdniny

  • Jarné prázdniny 04.03.2024 - 08.03.2024
  • Veľkonočné prázdniny 28.03.2024 - 02.04.2024
  • Letné prázdniny 1.7.2024 - 31.8.2024

Pre zoznam všetých sviatkov navštív http://kalendar.azet.sk/sviatky/.

Prečo si vybrať nás?

Štúdium najžiadanejších odborov

Ak chceš zarábať viac ako začínajúci právnik, lekár či manager prihlás sa k nám.

100% uplatnenie absolventov

Vychovávame vzdelaných a úspešných absolventov, ktorí sa bez akýchkoľvek problémov uchytia na trhu práce.

Prax v renomovaných firmách

Spolupracujeme s viacerými renomovanými firmami, kde naši študenti vykonávajú odbornú prax.

Finančné odmeny za prax

Vďaka odbornej praxi si dokážu naši študenti zarobiť popri štúdiu slušné peniaze.

Štúdium bez skrytých poplatkov

Každý študent dostane k dispozícii pracovné odevy a obuv počas celého štúdia zadarmo.

Motivačné štipendium

Študent tak môže získať štipendium v školskom roku vo výške od 22,77€ do 59,19€ mesačne.

Moderne vybavené učebne a dielne

Interaktívne tabule, dataprojektormi, či špecializované učebne s počítačmi pre každého žiaka.

Množstvo záujmových aktivít

Bohatý kultúrno-vzdelávací, ale aj športový program, rôzne výstavy,
veľtrhy, súťaže, konferencie, exkurzie...

Stravovanie s možnosťou výberu a ubytovanie v školskom internáte

Školský internát poskytuje odbornú výchovnovzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Telocvičňa s posilňovňou, ihriská s umelou trávou, tenisové kurty

Telocvičňa s posilňovňou, viacúčelové ihriská s umelou trávou a tanečnogymnastická
sála.