Obchodné verejné súťaže

20.03.2024 – Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže –  prenájom nebytového priestoru – Prevádzková budova č.27, výmera podlahovej plochy 143,70 m2. – Stiahnúť celé znenie
22.02.2024 – Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže –  prenájom nebytového priestoru – Prevádzková budova č.27, výmera podlahovej plochy 125,70 m2. – Stiahnúť celé znenie
22.09.2023 – Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže –  prenájom nebytového priestoru – školský internát č.25, výmera podlahovej plochy – 27,25 m2. – Stiahnúť celé znenie