Obchodné verejné súťaže

22.09.2023 – Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže –  prenájom nebytového priestoru – školský internát č.25, výmera podlahovej plochy – 27,25 m2. – Stiahnúť celé znenie