Obchodné verejné súťaže

01.02.2023 – Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže – prenájom nebytového priestoru – kuchyňa, jedáleň, výmera podlahovej plochy 443,35 m2.- Stiahnúť celé znenie