Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Jana Baranec

Rovnaký neznamená vždy rovnocenný a férový…

Komu sa venujem:

Predovšetkým sa venujem študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (ŠVVP), pedagógom teoretického vyučovania, majstrom odborného vyučovania, rodičom žiakov so ŠVVP.

V neposlednom rade aj všetkým rodičom a študentom, ktorí chcú zefektívniť vzdelávanie sa.

Čo poskytujem:

  • orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku
  • zastrešujem dokumentáciu žiakov so ŠVVP a podieľam sa na tvorbe Individuálneho vzdelávacieho programu (IVP)
  • individuálne a skupinové stretnutia so žiakmi so ŠVVP – intervencie, kde  si cvičíme oslabené funkcie, ktoré sú príčinami porúch učenia a správania, venujeme sa stratégiám učenia sa a všetkému čo daných študentov podporí v zlepšení vzdelávacích  výsledkov.   
  • komunikáciu so zákonnými zátupcami ohľadom hľadania spoločného postupu v rámci vzdelávania a zdolávania jeho špecifických ťažkostí.
  • komunikáciu s pedagógmi a majstrami v rámci vzájomnej spolupráce a hľadaní edukačných stratégií v rámci študentov so ŠVVP
  • v prípade neprítomnosti školského psychológa poskytujem krízovú intervenciu

Konzultácie:

Poskytujem po vzájomnej dohode prostredníctvom edupage, alebo mailom

Kde ma nájdete:

Prízemie – miestnosť 004

Kontakt:

baranec@sostar.sk