Nadlimitné zákazky

V súčasnej dobe neregistrujeme žiadne nadlimitné zákazky,