Kto je školský psychológ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť. Je pozorným a trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, diagnostikom, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás, pre Teba.

 

Kto je naším školským psychológom?

Mgr. Mariana Šoltysová

Nájdete ma:  v miestnosti 102 (dočasne)

Kontakt: soltysova@sostar.sk

Konzultačné hodiny: podľa dohody

 

Pre koho sú psychologické služby určené?

Pre našich študentov a ich rodičov, pedagógov, MOV, vedenie školy. Pre každého, kto je súčasťou našej školy.

 

Čo je hlavnou náplňou práce školského psychológa?

Pomáhať:

 • žiakom pri riešení ich osobných problémov,
 • žiakom zvládať záťažové situácie, trému a strach,
 • žiakom pri problémoch s učením a motiváciou,
 • pri adaptácií prvákov a nových žiakov,
 • pomocou psychologických a psychodiagnostických metód poznávať osobnosť žiakov, ich vlastnosti, záujmy, schopnosti,
 • v prípade potreby poskytovať žiakom krízovú intervenciu,
 • sledovať, diagnostikovať sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach,
 • poskytovať psychologické poradenstvo a intervencie učiteľom i rodičom, spolupracovať s nimi pri riešení problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou žiakov,
 • uskutočňovať aktivity zamerané na sebapoznávanie, na zvýšenie tolerancie, empatie, zlepšenie komunikácie, zvládanie stresu,
 • uskutočňovať preventívne programy a aktivity pre triedy v rámci prevencie problémov v učení a správaní, ako aj prevencie sociálno–patologických javov. 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

(J.A.Komenský)

Ak svoje súkromné problémy nechcete preberať na školskej pôde a preferujete anonymitu, prikladám kontakty na bezplatné anonymné linky:

 • Bezplatná a anonymná online poradňa pre mladých ľudí IPčko.sk (www.ipcko.sk, poradna@ipcko.sk )
 • Krízová linka pomoci: 0800 500 333, krizovalinkapomoci.sk
 • Dobrá linka – špecializovaná linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, dobralinka.sk
 • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 – poskytuje bezplatnú nonstop telefonickú pomoc, E-mailová poradňa do 48 hodín https://linkanezabudka.sk/
 • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti: 116 000
 • Linka detskej Dôvery: 0907 401 749
 • Online poradňa Ligy za duševné zdravie, dusevnezdravie.sk/online-poradna