Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21,
823 75, Bratislava

IČO: 42128790
DIČ: 2022507245

Vchod do hlavnej budovy školy z Galvaniho ulice (parkovisko Lidl)

Zastávky MHD: 61, 63, 65, 96

GPS súradnice:

48.169713648, 17.174648866
48° 10′ 10.9691325″ N
7° 10′ 28.7359172″ E

Sekretariát

Tel.: 02/43425086
Mail: sostar@sostar.sk
Fax: 02/43423613

Ostatné

Ústredňa: 02/48204 + klapka
FAX.: 02/4342 3613

Vrátnica školy
Tel.: 02/48204 232

Vrátnica ŠI
Tel: 02/48204 260

Teoretické vyučovanie

Tel.: 02/48204208, 02/48204227

Praktické vyučovanie

Tel.: 02/48204204

Školský internát

Budova 21
Tel.: 02/48204214, 02/48204237

Budova 25
Tel.: 02/48204242, 02/48204259

Úsek riaditeľa SOŠ technológií a remesiel

Čordáš Peter, Ing.
riaditeľ SOŠ technológií a remesiel

cordas@sostar.sk 
0905 604 103
Klapka: 202

Šlacerová Ľudmila
sekretárka riaditeľa

sou@sostar.sk
02/4342 5086
Klapka: 203

Szkuráková Lucia, Mgr., PhD.
PR manažérka

szkurakova@sostar.sk
0905 468 818
Klapka: 234

Fuseková Alena
personalistka, účtovníčka

afusekova@sostar.sk

Klapka: 210, 212

Úsek teoretického vyučovania

Palšovičová Jana, Ing.
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

palsovicova@sostar.sk
 0905 468 820
Klapka: 208

Hianiková Eliška, Mgr.
referentka študijného oddelenia

 hianikova@sostar.sk
Klapka: 250

Balková Jana, Ing.
učiteľka OP
výchovná poradkyňa

balkova@sostar.sk
Klapka: 220

Róbert Bella, Ing.
učiteľ OP

bella@sostar.sk
Klapka: —

učiteľka VVP
Birošíková Viera, PaedDr.

birosikova@sostar.sk
Klapka: 234

Capová Jaroslava, Mgr.
učiteľka VVP

capova@sostar.sk
Klapka: —

Csóka Otto, Mgr.
učiteľ OP

csoka@sostar.sk
Klapka: —

Činčár Jozef, Mgr.
učiteľ odborných ekonomických predmetov

cincar@sostar.sk
Klapka: 263

Hajtáš Daniel, Ing.
učiteľ OP

hajtas@sostar.sk
Klapka: —

Horský Martin, Ing
učiteľ OP

horsky@sostar.sk
Klapka: —

Javorská Soňa, Ing.
učiteľ OP

javorska@sostar.sk
Klapka: 220

Kováčová Darina, Ing.
učiteľ OP

kovacova@sostar.sk
Klapka: 262

Kopáčová Mária, Mgr.
učiteľka OP

kopacova@sostar.sk
Klapka: —

Lelovič Adrián, Mgr.
učiteľ OP

lelovic@sostar.sk
Klapka: 220

Mikušková Dagmar, Ing. arch.
učiteľka OP

mikuskova@sostar.sk
Klapka: —

Pavlík Peter, Ing.
učiteľ OP

pavlik@sostar.sk
Klapka: —

Šimková Mariana, Ing.
učiteľka OP

simkova@sostar.sk
Klapka: —

Strapková Katarína, Mgr.
učiteľka VVP

strapkova@sostar.sk
Klapka: —

Šipošová Iveta, PhDr.
sociálny pedagóg

siposova@sostar.sk
Klapka: —

Končalová Lucia, Mgr.
pedagogický asistent PZ

koncalova@sostar.sk
Klapka: 220

Kušnírová Nikoleta, Mgr., PhD.
učiteľka VVP

kusnirova@sostar.sk
234 (kabinet TŠV)

Šutovská Henrieta, Mgr.
materská dovolenka

sutovska@sostar.sk
Klapka: 220

Ščepková Zuzana, Ing.
učiteľka OP

scepkova@sostar.sk
Klapka: 263

Tehlárová Tatjana, Ing.
učiteľka OP

tehlarova@sostar.sk
Klapka: —

Vondena František,Mgr.
učiteľ VVP

vondena@sostar.sk
Klapka: —

Uhrin Jaroslav, Ing.
učiteľ OP

uhrin@sostar.sk 
Klapka: —

Zahradníková Marta, Ing.
učiteľka OP

zahradnikova@sostar.sk
Klapka: 263

Žiláková Beata, Mgr.
učiteľka VVP

 zilakova@sostar.sk
Klapka: 263

Úsek praktického vyučovania

Lešundák Peter, Ing.
zástupca riaditeľa pre PV

lesundak@sostar.sk
0948 936 165
Klapka: —

Benkovič Peter
hlavný majster PV

benkovic@sostar.sk 

Klapka: 245

Daněk Jozef
majster PV

danek@sostar.sk

Klapka: —

Halinkovič Jozef, Bc.
majster PV

halinkovic@sostar.sk

Klapka: 249

Hoššo Mário
majster PV

hosso@sostar.sk

Klapka: —

Hrdý Alojz
majster PV

hrdy@sostar.sk

Klapka: —

Molnárová Hermína, Mgr.
majsterka PV

molnarova@sostar.sk

Klapka: —

Pikali Ladislav
majster PV

pikali@sostar.sk

Klapka: —

Riška Milan
majster PV

riska@sostar.sk

Klapka: 252

Rybanský Štefan
majster PV

rybansky@sostar.sk

Klapka: 252

Sabol Igor
majster PV

sabol@sostar.sk

Klapka: 252

Ševčik Robert, Ing.
majster PV

sevcik@sostar.sk

Klapka: —

Bačinský Róbert
majster PV, správca COVP

bacinsky@sostar.sk
0907 736 809
Klapka: —

Úsek výchovy mimo vyučovania

Axamit Jozef
zástupca riaditeľa pre školský internát

axamit@sostar.sk
0917 586 470
Klapka: 214

Patayová Tatiana, Mgr.
vedúca vychovávateľka

patayova@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Albertová Simona, Mgr.
vychovávateľka 4. VS

albertova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Galbavá Soňa, Mgr.
vychovávateľka 2. VS

 galbava@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Hamran Juraj, Mgr.
vychovávateľ 7. VS

hamran@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Hložka Miroslav
vychovávateľ 3. VS

hlozka@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Krivjanský Vladimír, Mgr.
vychovávateľ 10. VS

krivjansky@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Manová Kvetoslava, Bc.
vychovávateľka 6. VS

manova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Mundoková Mária, Bc.
vychovávateľka 11. VS

mundokova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Ňaňo Igor
vychovávateľ 8. VS

nano@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Podolcová Marta
vychovávateľka 9. VS

podolcova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Sloboda Jozef
vychovávateľ 12. VS

sloboda@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Smoradová Zdenka
vychovávateľka 1. VS

smoradova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Šulyová Helena, PhDr.
vychovávateľka 5. VS

sulyova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Úsek ekonomický

Polčič Ľuboš, Ing.
ekonóm

polcic@sostar.sk
 0948 968 829
Klapka: 253

Fuseková Alena
účtovníčka, personalistka

afusekova@sostar.sk
0905 686 907
Klapka: 212

Dršková Viera
pokladníčka, evidencia majetku, správa registratúrneho majetku

drskova@sostar.sk

Klapka: 256

Černáková Soňa
ekonómka

cernakova@sostar.sk
 0948 029 874
Klapka: 253

Kratochvílová Denisa
ekonóm

kratochvilova@sostar.sk
0948 029 874
Klapka: 253

Úsek prevádzky školy

Kamenický Boris, Ing.
vedúci prevádzky školy

kamenicky@sostar.sk
 0948 968 819
Klapka: 217 / 255

Ihor Khodanych
IT technik

 i.khodanych@sostar.sk
0905 686 907
Klapka: 260

Gablovská Iveta
ved. ŠI 21, 25 a podnikateľských činností

gablovska@sostar.sk
0948 968 827
Klapka: 260

Vladimír Kabát
technicko-hospodársky pracovník

kabat@sostar.sk
0905 468 817
Klapka: 255