Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21,
823 75, Bratislava

IČO: 42128790
DIČ: 2022507245

Vchod do hlavnej budovy školy z Galvaniho ulice (parkovisko Lidl)

Zastávky MHD: 61, 63, 65, 96

GPS súradnice:

48.169713648, 17.174648866
48° 10′ 10.9691325″ N
7° 10′ 28.7359172″ E

Sekretariát

sostar@sostar.sk
02/4820 42 03
0948 134 081

Referentka študijného oddelenia 

Mgr. Eliška Hianiková

hianikova@sostar.sk 
0948 064 174  

Vrátnica školy

02/48204 232
 0947 903 506

OO PZ Bratislava

oopztrnavka@minv.sk
chranimedeti@minv.sk

Úsek riaditeľa SOŠ technológií a remesiel

Ing. Peter Čordáš
riaditeľ SOŠ technológií a remesiel

cordas@sostar.sk 
02/48204202

Ľudmila Šlacerová
sekretárka riaditeľa

sostar@sostar.sk
02/4820 42 03
0948 134 081

Ekonomický úsek

Ing. Ľuboš Polčič
samostatný odborný ekonóm

polcic@sostar.sk
0948 968 829

Soňa Černáková
odborná ekonómka, účtovníčka, správa ASC agendy žiakov

cernakova@sostar.sk
  0948 029 874

Denisa Kratochvílová
účtovníčka

kratochvilova@sostar.sk
 0948 029 874

Alena Fuseková
účtovníčka, personalistka

afusekova@sostar.sk
02/48204210
02/48204212

Viera Dršková
pokladníčka, registratúra

drskova@sostar.sk
02/48204256

Zástupca riaditeľa

Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre TV

mikuskova@sostar.sk
0948 057 789

Mgr. Lucia Szkuráková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre PV

 szkurakova@sostar.sk
 0905 468 818

Jozef Axamit
zástupca riaditeľa pre ŠI

 axamit@sostar.sk
 0917 586 470

Úsek prevádzky školy

Ing. Boris Kamenický
vedúci prevádzky školy

kamenicky@sostar.sk
 0948 968 819

Iveta Gablovská
vedúca ŠI a podnik. činností

gablovska@sostar.sk
0948 968 827

Vladimír Kabát
vedúci technických čiností

kabat@sostar.sk
0905 468 817

Andrej Chvila 
IT správca počítačových sietí 

chvila@sostar.sk 
0948 072 752 

Úsek teoretického vyučovania

Mgr. Beáta Žiláková
výchovná poradkyňa
učiteľka VVP
anglický jazyk

zilakova@sostar.sk

Mgr. Jana Baranec
školský špeciálny pedagóg

baranec@sostar.sk

Mgr. Mariana Šoltýsová
školská psychologička

 soltysova@sostar.sk 

Ing. Róbert Bella
učiteľ OP
elektrotechnika a strojársvo

bella@sostar.sk

Paedr. Viera Birošíková
učiteľka VVP
telesná a športová výchova,
občianska náuka, vedúca PK

birosikova@sostar.sk

Mgr. Otto Csóka
učiteľ OP
slovenský jazyk,
dejepis- vedúci pk

csoka@sostar.sk

Mgr. Jaroslava Capová
učiteľka VVP
slovenský jazyk

capova@sostar.sk

Mgr. Ivan Hlinka
učiteľ VVP
telesná a športová výchova

hlinka@sostar.sk

Ing. Martin Horský
učiteľ OP
elektrotechnika

  horsky@sostar.sk

Ing. Soňa Javorská
učiteľka OP
stavebníctvo

javorska@sostar.sk

Ing. Darina Kováčová
učiteľka OP
elektrotechnika

kovacova@sostar.sk

Mgr. Renáta Juranová
učiteľka VVP
matematika, informatika

 juranova@sostar.sk

Mgr. Mária Kopáčová
učiteľka VVP
anglický jazyk, vedúca PK

kopacova@sostar.sk

Mgr. Adrián Lelovič
učiteľ OP
elektrotechnika, vedúci PK

lelovic@sostar.sk

Ing. Peter Lešundák
učiteľ OP
elektrotechnika

lesundak@sostar.sk

Mgr. Elena Petrová
učiteľka VVP
anglický jazyk

  petrova@sostar.sk

Ing. Peter Pavlík
učiteľ OP
strojársvo

pavlik@sostar.sk

Ing. arch. Jozef Polgáry
učiteľ OP
stavebníctvo

 polgary@sostar.sk

Ing. Mariana Šimková
učiteľka OP
stavebníctvo, vedúca PK

 simkova@sostar.sk

Mgr. Lucia Končalová
erasmus, manažment

koncalova@sostar.sk

Ing. Zuzana Ščepková
učiteľka OP
ekonomika, vedúca PK

scepkova@sostar.sk

Ing. Tatjana Tehlárová
učiteľka OP
ekonomika

tehlarova@sostar.sk

Mgr. František Vondena
učiteľ VVP
matematika, fyzika

vondena@sostar.sk

Ing. Jaroslav Uhrin
učiteľ OP
elektrotechnika

uhrin@sostar.sk

Ing. Marta Zahradníková
strojárstvo, vedúca PK
učiteľka OP

zahradnikova@sostar.sk

PhDr. Janetta Horský
pedagogický asistent

j.horsky@sostar.sk

Mgr. Jozef Činčár
učiteľ OP
ekonomika

cincar@sostar.sk

Úsek praktického vyučovania

Štefan Telek
majster OV
komunikácia so zamestnávateľmi žiakov

telek@sostar.sk
0907 736 809

Bc. Jozef Halinkovič
majster OV

halinkovic@sostar.sk

Alojz Hrdý
majster OV

hrdy@sostar.sk

Mgr. Hermína Molnárová
majsterka OV

molnarova@sostar.sk

Štefan Rybanský
majster OV

rybansky@sostar.sk

Igor Sabol
majster OV

sabol@sostar.sk

Peter Benkovič
majster OV

benkovic@sostar.sk

Ing. Štefan Uhrovčík
majster OV

uhrovcik@sostar.sk

Ladislav Pikali
majster OV

pikali@sostar.sk

Ján Stadničár
majster OV

stadnicar@sostar.sk

Andrej Breče
majster OV

brece@sostar.sk

Peter Bialeš
majster OV

biales@sostar.sk

Matúš Mušinský
majster OV

musinsky@sostar.sk

Mgr. Peter Stašiniak
majster OV

stasiniak@sostar.sk

Dušan Geletka
majster OV

geletka@sostar.sk

Ing. Ivana Holodňáková
majsterka OV

holodnakova@sostar.sk

Úsek výchovy mimo vyučovania

Školský internát
Budova 21

0940 602 811

Mgr. Tatiana Patayová
vedúca vychovávateľka

patayova@sostar.sk

Želmíra Komiňáková
vychovávateľka

kominakova@sostar.sk
0940 602 811

Igor Ňaňo
vychovávateľ

nano@sostar.sk

Marta Podolcová
vychovávateľka

 podolcova@sostar.sk

Jozef Sloboda
vychovávateľ

patayova@sostar.sk

Bc. Mária Mundoková
vychovávateľka

mundokova@sostar.sk

Mgr. Vladimír Krivjanský
vychovávateľ

krivjansky@sostar.sk