Ubytovanie

Školský internát poskytuje odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov stredných škôl.

Školský internát je situovaný v lokalite Trnávka – Bratislava- Ružinov, Ivanská cesta 21, Bratislava. Je vzdialený cca 300m od AVION SCHOPING PARK a cca 1 000m od letiska M. R. Štefánika. Nablízku  je priame spojenie MHD (61,63, 96 a 65).

Ubytovanie je zabezpečené v dvoch budovách s celkovou kapacitou 386 lôžok v dvojlôžkových izbách bunkového typu s vlastným sociálnym zariadením a hygienickým kútom.

Suma na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte je:

1/ zrekonštruovaná izba

  • 65€ mesačne – ubytovanie pondelok až piatok

2/ nezrekonštruovaná izba

  • 52€ mesačne – ubytovanie pondelok až piatok
  • 71€ mesačne – ubytovanie pondelok až nedeľa

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 12 vychovávateľov, vedúci, vychovávateľ a zástupca riaditeľa pre ŠI.

Pre využívanie voľného času je žiakom k dispozícii multimediálne centrum (knižnica, reprografické služby, projekcie filmov, internet, PC), priestory pre kultúrne aktivity a spoločenské hry, stolný futbal, stolný tenis, šach, biliard. V oboch budovách je wi-fi pripojenie na internet. Od pondelka do štvrtka v stanovenom čase je k dispozícii športová hala SOŠ, posilňovňa a vonkajšie ihriská s umelým trávnikom. Vybavenosťou je internát zaradený do I. kategórie.

Školský internát má celoročnú prevádzku, mimo prázdnin, sviatkov a povinných odchodov zo školského internátu podľa plánu.

Voľné ubytovacie kapacity na školskom internáte poskytujeme aj pracujúcim.

Žiaci sú povinní riadiť sa Školským poriadkom školského internátu, s ktorým sa môžete oboznámiť  TU.