Virtuálna prehliadka budovy školy

Vstup do budovy SOŠTaR

Trieda 1 teoretického vyučovania

Trieda 2 teoretického vyučovania

Trieda 3 teoretického vyučovania

Učebňa robotiky, programovania a merania

Učebňa informatiky

Posilňovňa

Tanečno-gymnastická sála

Virtuálna prehliadka budovy COVP

Vstup do COVP

Dielňa pre ručné spracovanie dreva

Dielňa pre strojové obrábanie kovov

Dielňa pre inštalatérske práce

Dielňa pre ručné spracovanie kovov

Veľkopriestorová prezentačná a cvičná hala

Veľkopriestorová prezentačná a cvičná hala

Dielňa pre strojové spracovanie dreva pre výrobu rozmerných výrobkov

Dielňa pre výrobu rozmerných výrobkov

Šatne, sociálne zariadenia

Učebňa pre odbor mechanikov PC sietí

Učebňa pre odbor technik energetických zariadení budov

Učebňa pre odbor elektromechanik - silnoprúdová technika