Medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností s názvom „STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019“

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania. Preto je nesmierne dôležité propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl. Z toho dôvodu sa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so Strednou odbornou školou technológií a remesiel z Bratislavy a Incheba a.s., Bratislava rozhodli reflektovať na aktuálnu situáciu v oblasti odborného vzdelávania stavebných odborov a zorganizovali počas 2 dní 27.-28.3.2019 stavebného veľtrhu CONECO 2019 jedinečnú medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik-murár-inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019. 6 súťažných družstiev zo stredných odborných škôl z Bratislavy, Lučenca, Nových Zámkov, Prešova, Brna a Neratovíc zabojovalo, aby preukázali v 2 častiach súťaže svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri montážno-stavebných prácach. Odbornými garantmi tejto súťaže boli Alca plast, s.r.o. Břeclav, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS a Sanitas spol. s r.o., Myjava a K-system spol. s.r.o.

 

Hodnotné ceny pre výhercov a všetky zúčastnené družstvá venovali spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. a STRABAG s.r.o. Výhercom súťaže sa stal domáci tím žiakov z SOŠ technológií a remesiel z Bratislavy.  Na 2. mieste sa umiestnila SOŠ polytechnická, Jílová z Brna a na 3. mieste skončila SOŠ a SOU z Neratovíc. Celý priebeh súťaže a atmosféru ktorá na mieste panovala mali možnosť všetci sledovať cez online priamy prenos youtube.com. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým cteným hosťom, partnerom a garantom súťaže za podporu, krásne hodnotné ceny pre žiakov a ich majstrov OV. Ďakujeme Inchebe, a.s. za vstupenky pre žiakov ZŠ a za organizačnú podporu. Veľké poďakovanie patrí  všetkým súťažným družstvám, ktoré sa na súťaž poctivo pripravovali a boli rovnocennými partnermi.