Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celková suma Mena Popis faktúry
40130001 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 EUR plyn MO 1/2013
40130007 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 EUR stravné lístky zamestnancov
40130008 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania  20,00 EUR školenie-Ochrana osob.údajov
40130009 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania  20,00 EUR školenie-pracovnoprávne predpisy
40130010 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  65,17 EUR Vybrané úplné znenia 2013
40130011 36371271 Poradca,s.r.o.  33,60 EUR predplatné “Aktualizácií 2013”
40130012 45739153 Nezisková organizácia VESNA  37,00 EUR Person.práca a odmeň.zam. v školstve
40130013 35726369 Daňový úrad Bratislava VI  197,35 EUR DP k mot.voz. za rok 2012
40130014 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia 1/2013-škola
40130015 35697270 Orange Slovensko, a.s.  333,12 EUR tel.hovory 1/2013
40130016 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 102,87 EUR vodné a stočné 1/2013
40130017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -3 236,13 EUR plyn MO-vyúčtovanie 5-12/2012
40130018 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  105,60 EUR toner KYOCERA (TV)
40130019 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  41,20 EUR personalistika v práci riad. 2/2013
40130020 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  199,00 EUR členský príspevok na rok 2013
40130021 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,48 EUR poradca riaditeľa školy  1/2013
40130022 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 1/2013
40130023 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 1/2013
40130024 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 EUR plyn MO 2/2013
40130025 35904267 Prešport s.r.o.  418,00 EUR malý servis lyží
40130026 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 1/2013
40130027 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia 2/2013 škola
40130028 34985981 Patrik Halo – H+H  103,02 EUR pranie bielizne 1/2013
40130029 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 EUR odvoz komun.odpadu 1/2012
40130030 35763469 Slovak Telekom, a.s.  179,77 EUR tel.hovory 1/2013
40130031 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 1/2013
40130032 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 512,22 EUR plyn VO,1/2013,plyn 1/2013,plyn 1/2013
40130033 36041700 Guarant, s.r.o. 5 262,58 EUR strážna služba 1/2013
40130034 00039535 Okresný súd Bratislava IV 1 208,50 EUR súdny poplatok FINISH ORC 36Rob/19/2013 SOŠ
40130035 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 485,36 EUR el.energia-areál,1/2013
40130036 0035738219 AXASOFT  107,64 EUR oprava tlačiarne KYOCERA
40130037 31592872 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. 1 069,57 EUR materiál na rekonštrukciu (združ.dielne)
40130038 31592872 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.  458,90 EUR materiál na rekonštrukciu (združ.dielne)
40130039 31592872 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.  440,68 EUR materiál na rekonštrukciu (združ.dielne)
40130040 35697270 Orange Slovensko, a.s.  347,54 EUR tel.hovory 2/2013
40130041 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 100,31 EUR vodné a stočné 2/2013
40130042 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  33,00 EUR SANET-členský popl. na rok 2013
40130043 36385972 Jarabina s.r.o. 2 148,00 EUR strava-lyžiarsky kurz
40130044 36385972 Jarabina s.r.o. 1 790,00 EUR ubytovanie-lyžiarsky kurz
40130045 36680664 ARMO, s.r.o.  120,00 EUR servis šijacieho stroja
40130046 35856998 Zvartech,s.r.o. 2 118,00 EUR kurz zvárania so zaškolením (OV)
40130047 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 2/2013
40130048 31331131 ŠEVT a.s.  25,91 EUR tlačivá k maturitnej skúške
40130049 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 EUR služby PC siete SANET 1-3/2013
40130050 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  189,00 EUR aSc Agenda upgrade 2013
40130051 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 EUR stravné lístky zamestnancov
40130052 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 2/2013
40130053 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 EUR plyn MO 3/2013
40130054 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 3/2013
40130055 34985981 Patrik Halo – H+H  83,88 EUR pranie bielizne 2/2013
40130056 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 2/2013
40130057 36041700 Guarant, s.r.o. 5 021,68 EUR služby informátorov 2/2013
40130058 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  862,68 EUR odvoz komunál.odpadu 2/2013
40130059 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 2/2013
40130060 36736503 FINISH ORC s.r.o.  353,20 EUR doplatok stravy žiakov 1,2/2013
40130061 36736503 FINISH ORC s.r.o.  929,00 EUR stravné lístky žiakov (obed a večera)
40130062 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 295,76 EUR plyn VO ,2/2012,plyn 2/2013,plyn 2/2013
40130063 35763469 Slovak Telekom, a.s.  154,25 EUR tel.hovory 2/2013
40130064 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 415,78 EUR el.energia-areál,2/2013,elektr. 2/2013
40130065 36814989 MT – LINES, a.s. 1 180,00 EUR doprava autobusom
40130066 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  112,06 EUR oprava,údržba soc.zariadenia ŠI 21
40130067 35697270 Orange Slovensko, a.s.  319,26 EUR tel.hovory 3/2013
40130068 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 3 469,60 EUR daň z nehnuteľností na rok 2013
40130069 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o.  498,00 EUR nábytok
40130070 13960962 Peter Cvik – EDUXE 2 036,64 EUR materiál pre realiz.projektu z Nad.VW Slovakia,materiál Nadácia Volkswagen
40130071 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 3/2013
40130072 35800259 A-Team system,a.s. 5 556,95 EUR strážna služba 3/2013
40130073 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 EUR plyn MO 4/2013
40130074 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 3/2013
40130075 00633194 SEZAM, s.r.o.  707,78 EUR materiál na záverečné skúšky odboru stolár
40130076 36831751 POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o.  5,52 EUR tovar-klinový remeň pre MOV
40130077 34985981 Patrik Halo – H+H  98,03 EUR pranie a bielizne 3/2013
40130078 40959571 Mgr.Matej Vida  420,00 EUR právna pomoc
40130079 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 4/2013
40130080 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 3/2013
40130081 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 EUR odvoz komun.odpadu 3/2013
40130082 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 3/2013
40130083 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 974,84 EUR plyn VO ,3/2013,plyn 3/2013
40130084 35763469 Slovak Telekom, a.s.  176,90 EUR tel.hovory 3/2013
40130085 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 512,81 EUR el.energia-areál,3/2013
40130086 36521078 ENPACK, spol. s r.o.  262,50 EUR maliarske práce a oprava omietok
40130087 36736503 FINISH ORC s.r.o.  850,00 EUR stravné lístky žiakov
40130088 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  41,20 EUR personalistika v práci riad. 4/2013
40130089 35697270 Orange Slovensko, a.s.  329,42 EUR tel.hovory 4/2013
40130090 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 665,39 EUR vodné a stočné 3/2013
40130091 35787937 TEKOL s.r.o.  30,08 EUR náhradné pílové kotuče-OV
40130092 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  108,00 EUR tonery Kyocera-TV
40130093 44850409 Pneu-Plus s.r.o  59,86 EUR výmena a geometria kolies-R.Megane
40130094 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 4/2013
40130095 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 4/2013
40130096 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 4/2013
40130097 35900831 PROEKO BA s.r.o.  59,00 EUR seminár-nový Zákon o ochr.osob.údajov
40130098 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 4/2013
40130099 35800259 A-Team system,a.s. 6 009,80 EUR strážna služba 4/2013
40130100 34985981 Patrik Halo – H+H  332,27 EUR pranie bielizne 4/2013
40130101 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 EUR odvoz komun.odpadu 4/2013
40130102 36371271 Poradca,s.r.o.  10,50 EUR balíček personalista
40130103 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  49,68 EUR odmena za služby Virtuálnej knižnice 1-3/2013
40130104 35763469 Slovak Telekom, a.s.  148,37 EUR tel.hovory 4/2013
40130105 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 529,70 EUR plyn VO,4/2013
40130106 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 5/2013
40130107 36677281 ZSE Energia, a.s.  417,63 EUR el.energia-areál,4/2013
40130108 35191562 Matej Kováč špeciálne práce vo výškach  590,00 EUR montáž reklamného baneru na budovu ŠI
40130109 35697270 Orange Slovensko, a.s.  367,32 EUR tel.hovory 5/2013
40130110 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 EUR služby PC siete SANET 4-6/2013
40130111 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 237,06 EUR plyn MO vyúčtovanie 1-5/2013
40130112 150319 Alena Romančíková 1 021,34 EUR istina s úrokmi z omeškania-krádež notebooku
40130113 30846994 JUDr. Alojz Baránik, advokát  424,80 EUR súdne trovy konania-krádež notebooku
40130114 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 13 926,40 EUR stravné lístky zamestnancov
40130115 34144650 HAGARD: HAL, a.s.  261,94 EUR materiál-združené dielne
40130116 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 5/2013
40130117 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  165,00 EUR kontrola a čistenie komínov I.polrok 2013
40130118 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 5/2013
40130119 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 6/2013
40130120 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 5/2013
40130121 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 6/2013
40130122 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 5/2013
40130123 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 6 154,92 EUR strážna služba 5/2013,str.služba 5/2013
40130124 35763469 Slovak Telekom, a.s.  150,28 EUR tel.hovory 5/2013
40130125 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 011,99 EUR odvoz komunál.odpadu 5/2013,odvoz DO
40130126 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 843,96 EUR vodné a stočné 4/2013,voda 4/2013,voda 4/2013
40130127 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  617,27 EUR plyn VO,5/2013
40130128 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 219,96 EUR vodné a stočné 5/2013
40130129 36677281 ZSE Energia, a.s. – 282,04 EUR el.energia-areál,5/2013
40130130 00039489 Okresný súd Bratislava II  888,00 EUR súdny poplatok proti SPCM
40130131 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,55 EUR personalistika v práci riaditeľa 6/2013
40130132 00165735 Okresný súd Banská Bystrica  27,50 EUR súdny poplatok proti BUILD TEAM
40130133 35697270 Orange Slovensko, a.s.  369,68 EUR tel.hovory 6/2013
40130134 00510157 Okresný súd Bratislava V.  452,00 EUR súdny poplatok proti Strečanský
40130135 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržbu PC sietí a servera 6/2013
40130136 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 7/2013
40130137 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 6/2013
40130138 36730858 TRIO TEAM, spol. s r.o. 9 801,37 EUR plastové okná-združené dielne
40130139 34985981 Patrik Halo – H+H  241,50 EUR pranie bielizne 6/2013
40130140 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 5 857,18 EUR strážna služba 6/2013,stráž.6/2013,stráž,6/2013
40130141 31347312 JADA spol. s r.o.  113,64 EUR materiál na údržbu ŠI a školy
40130142 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  862,68 EUR odvoz komunál.odpadu 6/2013
40130143 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 6/2013
40130144 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 7/2013
40130145 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 709,68 EUR vodné a stočné 6/2013
40130146 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 319,96 EUR plyn VO,6/2013
40130147 45672784 ProPaint, s.r.o.  795,96 EUR maľby nástrekom stropov-združ.dielňa 5
40130148 27082440 Alza.cz a.s.  547,65 EUR tovar-tablet iPad mini
40130149 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 6/2013
40130150 45445184 1.Hasičská s.r.o.  348,60 EUR kontrola a servis hasiac.prístrojov
40130151 35763469 Slovak Telekom, a.s.  154,92 EUR tel.hovory 6/2013
40130152 36677281 ZSE Energia, a.s. – 604,14 EUR el.energia-areál ,6/2013
40130153 31331131 ŠEVT a.s.  318,42 EUR tlačivá
40130154 35800259 EAGLE SECURITY, a.s.  62,56 EUR strážna služba 6/2013 dofakturácia
40130155 45672784 ProPaint, s.r.o. 6 597,36 EUR oprava povrchu podlahy-združené dielne 25
40130156 45445184 1.Hasičská s.r.o.  43,30 EUR oprava hydrantového ventilu
40130157 35751819 REFICIER JTL s.r.o.  141,60 EUR toner-sekretariát
40130158 31383661 Merkantil s.r.o. 2 712,32 EUR tovar-kancelárske potreby
40130159 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 4 537,17 EUR tovar-odevy a obuv
40130160 31383661 Merkantil s.r.o. 3 656,16 EUR tovar-čistiace prostriedky
40130161 36004359 Vercajch centrum spol. s r.o. 6 810,00 EUR tovar-náradie
40130162 13993372 Peter Ducek Radioamat.potreby  89,20 EUR tovar-náradie
40130163 31337538 FARLESK s.r.o.  981,20 EUR tovar-farby a laky
40130164 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  183,12 EUR tovar-hutný materiál
40130165 31598251 HONOR s.r.o. 3 237,00 EUR tovar-posteľné prádlo
40130166 35697270 Orange Slovensko, a.s.  321,14 EUR tel.hovory 7/2013
40130167 36743852 WebHouse, s.r.o.  75,17 EUR webhosting.služby 8/2013-8/2014 sostar.sk
40130168 45443254 Blaškovič Marek  850,00 EUR údržba PC sietí a servera 7/2013
40130169 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  381,57 EUR odvoz komun.odpadu 7/2013
40130170 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 7/2013
40130171 34985981 Patrik Halo – H+H  336,68 EUR pranie bielizne 7/2013
40130172 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 390,24 EUR el.energia-areál,7/2013
40130173 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 8/2013
40130174 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 41,50 EUR plyn VO ,7/2013
40130175 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 047,00 EUR vodné a stočné 7/2013
40130176 35763469 Slovak Telekom, a.s.  152,00 EUR tel.hovory 7/2013
40130177 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 8/2013
40130178 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 4 183,34 EUR strážna služba 7/2013
40130179 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 7/2013
40130180 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 7/2013
40130181 44589701 BMI-trade,s.r.o. 7 082,40 EUR dodávka a montáž plast.okien, ŠI 25
40130182 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 800,00 EUR otočná stolička kancelárska pre TV
40130183 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 513,60 EUR válenda výklopná-ŠI 25
40130184 46430016 Arsita s.r.o. 2 047,00 EUR rezivo
40130185 34467998 Zuzana Černeková-Černek  231,11 EUR kontajner pre odpad (ŠI)
40130186 36377147 Mountfield SK, s.r.o.  408,60 EUR kosačka s príslušenstvom
40130187 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  41,20 EUR personálne riadenie 8/2013
40130188 35697270 Orange Slovensko, a.s.  325,34 EUR tel.hovory 8/2013
40130189 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 800,00 EUR stravné lístky žiakov
40130190 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 5 260,92 EUR stravné lístky zamestnancov
40130191 45443254 Blaškovič Marek  850,00 EUR údržba PC sietí a servera 8/2013
40130192 35763469 Slovak Telekom, a.s.  15,59 EUR mobilný internet 8/2013
40130193 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 EUR služby BOZP 8/2013
40130194 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 9/2013
40130195 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 8/2013
40130196 00585441 Kooperatíva,a.s.  329,47 EUR havarijné poistenie-Fiat Scudo 9/2013-9/2014
40130197 00585441 Kooperatíva,a.s.  53,10 EUR poistenie čelného skla-Fiat Scudo 9/2013-9/2014
40130198 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 9/2013
40130199 34985981 Patrik Halo – H+H  361,07 EUR pranie bielizne 8/2013
40130200 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 4 195,86 EUR strážna služba 8/2013
40130201 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  364,98 EUR odvoz komun.odpadu 8/2013
40130202 36743852 WebHouse, s.r.o.  14,75 EUR predĺženie registrácie domény 10/2013-10/2014
40130203 35763469 Slovak Telekom, a.s.  134,27 EUR tel.hovory 8/2013
40130204 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 42,86 EUR plyn VO,8/2013
40130205 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 8/2013
40130206 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 EUR upratovanie ŠI 25 – 8/2013
40130207 0035746190 SPELEX, spol. s r.o.  454,50 EUR rozšírenie telef.ústredne+príslušenstvo
40130208 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 234,76 EUR el.energia-areál,8/2013
40130209 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  106,80 EUR toner-KYOCERA (TV)
40130210 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  189,00 EUR aSc Agenda upgrade 2013-2014
40130211 35856998 Zvartech,s.r.o.  48,00 EUR preškolenie zváračského kurzu
40130212 31396763 Školex,s.r.o. 1 864,67 EUR školské stoličky
40130213 35697270 Orange Slovensko, a.s.  345,54 EUR tel.hovory 9/2013
40130214 34124705 MzdyServis, s.r.o.  59,04 EUR DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
40130215 45966940 SA SportAcademy s.r.o.  660,89 EUR športové potreby-projekt
40130216 45966940 SA SportAcademy s.r.o.  672,00 EUR športové potreby-projekt
40130217 27082440 Alza.cz a.s.  336,03 EUR učebné pomôcky-projekt
40130218 27082440 Alza.cz a.s.  219,07 EUR učebná pomôcka-grafic.softvér-projekt
40130219 43939899 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.  252,00 EUR učebná pomôcka-Adobe Photoshop-projekt
40130220 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  144,84 EUR PZP FIAT Scudo 10/2013-10/2014
40130221 35763469 Slovak Telekom, a.s.  5,99 EUR mobilný internet 9/2013
40130222 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 EUR služby PC siete SANET 7-9/2013
40130223 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 17 409,80 EUR stravné lístky zamestnancov
40130224 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 230,75 EUR vodné stočné 8/2013
40130225 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 162,72 EUR vodné a stočné 9/2013
40130226 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 9/2013
40130227 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie ŠI 9/2013
40130228 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 EUR upratovanie ŠI 25 – 9/2013
40130229 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 10/2013
40130230 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 8 439,25 EUR strážna služba 9/2013
40130231 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 EUR služby BOZP 9/2013
40130232 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 800,00 EUR stravné lístky žiakov
40130233 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 10/2013
40130234 34985981 Patrik Halo – H+H  155,22 EUR pranie prádla 9/2013
40130235 45739153 Nezisková organizácia VESNA  37,00 EUR seminár “Person.práca a odmeňovanie zam.v školstve v r.2013” dňa 15.10.2013
40130236 45506990 Zdravmatsk,s.r.o.  8,30 EUR učeb.pomôcky-skúmavky-projekt
40130237 31625444 CENTRALCHEM, s.r.o.  20,58 EUR učeb.pomôcky-projekt-chemikálie
40130238 31398294 Kvant spol.s r.o.  554,40 EUR učeb.pomôcky-projekt-laboratórium
40130239 31398294 Kvant spol.s r.o.  558,00 EUR učeb.pomôcky-projektt-laboratórium II
40130240 43509461 Gabriel Pasztorek-PGchem  8,60 EUR učeb.pomôcky-projekt-chemikália
40130241 36483095 FISHER Slovakia, spol. s r.o.  164,16 EUR učeb.pomôcky-projekt
40130242 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 9/2013
40130243 28661214 ATC industry trade moravia s.r.o.  21,83 EUR učeb.pomôcky-projekt
40130244 35947349 Lekár, a.s.  17,11 EUR učeb.pomôcky-projekt
40130245 36692247 MAXI Group Slovakia s.r.o.  95,94 EUR učeb.pomôcky-projekt
40130246 44044160 Ján Rešetár  82,20 EUR učeb.pomôcky-projekt
40130247 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 EUR odvoz komun.odpadu 9/2013
40130248 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 398,17 EUR plyn VO,9/2013
40130249 36677281 ZSE Energia, a.s. – 384,19 EUR el.energia-areál,9/2013
40130250 27082440 Alza.cz a.s.  651,41 EUR materiálové vybavenie-krúžok MPS
40130251 00158232 DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov  914,26 EUR relaxačný pobyt zamestnancov SOŠ (SF)
40130252 45697655 Net Sales, s.r.o.  217,40 EUR chladnička ELECTROLUX (ŠI)
40130253 35790253 PETIT PRESS, a.s.  115,20 EUR projekt SME v školách
40130254 35697270 Orange Slovensko, a.s.  340,56 EUR tel.hovory 10/2013
40130255 36364398 MADMAT s.r.o.  109,94 EUR učebné pomôcky-projekt
40130256 27082440 Alza.cz a.s.  368,05 EUR učebné pomôcky na výuku MPS
40130257 44809468 Academy X s.r.o.  298,80 EUR Učebná pomôcka-projekt:Photoshop Lic
40130258 35763469 Slovak Telekom, a.s.  5,99 EUR mobilný internet 10/2013
40130259 14307472 Vladimír Micenko  85,00 EUR revízia telocvičného náradia
40130260 43939899 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.  421,20 EUR učeb. pomôcka-projekt:Photoshop II.,Webdesigner I.
40130261 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 10/2013
40130262 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 10/2013
40130263 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 11/2013
40130264 36677281 ZSE Energia, a.s.  999,73 EUR el.energia-škola 11/2013
40130265 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 8 501,80 EUR strážna služba 10/2013
40130266 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 EUR služby BOZP 10/2013
40130267 34985981 Patrik Halo – H+H  206,70 EUR pranie bielizne 10/2013
40130268 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 161,30 EUR odvoz komun.odpadu 10/2013
40130269 22659170 Pavol Balšan  550,00 EUR autobus.doprava zamestnancov (SF)
40130270 46857281 Galloper s.r.o.  537,10 EUR kolektívne vyjednávanie (SF)
40130271 35818921 Baracuda spol. s r.o.  13,20 EUR doplatok stravy žiaka SOŠ
40130272 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 10/2013
40130273 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 EUR upratovanie ŠI 25, 10/2013
40130274 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 034,51 EUR el.energia-areál,10/2013
40130275 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 682,74 EUR vodné a stočné 10/2013
40130276 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 759,23 EUR plyn VO,10/2013
40130277 25944711 JIPAST akciová společnost  560,26 EUR sada na KIN-BALL-Futbalový klub Vinohrady
40130278 14307472 Vladimír Micenko  200,00 EUR revízia bleskozvodov na objektoch školy
40130279 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  41,20 EUR personálne riadenie 11/2013
40130280 00039471 Okresný súd Bratislava I.  143,50 EUR súdny poplatok proti Peter Teslík – COFY DESIGN
40130281 44850409 Pneu-Plus s.r.o  24,78 EUR výmena kolies-F.Scudo
40130282 44850409 Pneu-Plus s.r.o  76,85 EUR výmena kolies-R.Megane
40130283 45520089 Ing.Martina Kroupová-AMSO  49,00 EUR on-line príručka-ochr.osob.údajov
40130284 42136661 Združenie nadaných stredoškolákov  30,00 EUR účastnícky príspevok na výstave JUVYR
40130285 35697270 Orange Slovensko, a.s.  364,11 EUR tel.hovory 11/2013
40130286 0035746190 SPELEX, spol. s r.o.  53,40 EUR nastavenie digit.tel.ústredne
40130287 35763469 Slovak Telekom, a.s.  5,99 EUR mobilny internet 11/2013
40130288 13964801 Valentín Csóka  245,00 EUR revízia trafostanice
40130289 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 EUR služby PC siete SANET 10-12/2013
40130290 35818921 Baracuda spol. s r.o.  900,00 EUR stravné lístky žiakov
40130291 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  104,40 EUR pracovné odevy-tričká
40130292 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  589,38 EUR úrazové poistenie žiakov 9/2013-9/2014
40130293 00510157 Okresný súd Bratislava V.  339,00 EUR doplatok súdneho poplatku-Strečanský Martin
40130294 43800050 ABC shop s.r.o.  347,88 EUR knihy ŠI
40130295 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 11/2013
40130296 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 EUR upratovanie 11/2013 (ŠI 25)
40130297 46691847 PAPILOS s.r.o.  440,00 EUR náhradné diely do PC zostáv
40130298 46693041 free IT s.r.o.  360,00 EUR rozšírenie PC siete (ŠI 25)
40130299 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 12 318,60 EUR stravné lístky zamestnancov,stravné lístky
40130300 47241128 AIG Europe Limited, pob.poisťovne z iného člen.štátu  75,00 EUR úrazové poistenie sedadiel-Fiat Scudo
40130301 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 EUR plyn MO 12/2013
40130302 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 EUR služby BOZP 11/2013
40130303 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 370,60 EUR vodné a stočné 11/2013
40130304 27082440 Alza.cz a.s.  794,88 EUR tovar-kino a TV (ŠI 21)
40130305 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 EUR údržba PC sietí a servera 11/2013
40130306 27082440 Alza.cz a.s.  213,52 EUR tovar-televízia ECG (ŠI)
40130307 45369623 Matej Gavlik-AZ-Kanalservis  120,00 EUR prečistenie kanalizačnej prípojky
40130308 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.  13,94 EUR úrazová poistenie osôb-Škoda Fabia
40130309 34985981 Patrik Halo – H+H  210,54 EUR pranie prádla 11/2013
40130310 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 EUR odvoz komun.odpadu 11/2013
40130311 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 11/2013
40130312 44850409 Pneu-Plus s.r.o  444,72 EUR servis a kontrola-Renault Megane
40130313 35763469 Slovak Telekom, a.s.  173,96 EUR tel.hovory 11/2013
40130314 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 369,62 EUR plyn VO,11/2013
40130315 35763469 Slovak Telekom, a.s.  205,91 EUR tel.hovory 9/2013
40130316 35763469 Slovak Telekom, a.s.  8,75 EUR tel.hovory 9/2013
40130317 35763469 Slovak Telekom, a.s.  179,95 EUR tel.hovory 10/2013
40130318 00585441 Kooperatíva,a.s.  117,41 EUR PZP mot.voz.2014-Renault Megane
40130319 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  114,00 EUR kontrola a čistenie komínov-II.polrok 2013
40130320 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 EUR PZP mot.voz.2014-Seat IBIZA
40130321 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  109,00 EUR PZP mot.voz.2014-Mitshubishi L300
40130322 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 EUR PZP mot.voz.2014-Škoda FABIA
40130323 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 8 098,98 EUR strážna služba 11/2013
40130324 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 884,08 EUR el.energia-areál 11/2013,11/2013
40130325 37036475 RTA-Miroslav Balún 1 613,30 EUR revízia a servis kotolne SOŠ
40130326 35829613 VEMAPOS,s.r.o. 10 283,34 EUR montáž merača tepla a vodomeru-kotolňa
40130327 45966940 SA SportAcademy s.r.o.  241,34 EUR športové potreby-projekt
40130328 35819332 AUTO -P.O., s.r.o.  219,11 EUR mat.na zimnú prevádzku-SEAT IBIZA
40130329 41023196 Mgr. Katarína Deáková A-DEKA  63,36 EUR tovar
40130330 31383661 Merkantil s.r.o.  107,95 EUR tovar-papier
40130331 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. -8 615,60 EUR dobropis-vrátenie stravných lístkov
40130332 35697270 Orange Slovensko, a.s.  352,82 EUR tel.hovory 12/2013
40130333 31396763 Školex,s.r.o.  823,34 EUR školské a učiteľské stoličky
40130334 31331131 ŠEVT a.s.  178,80 EUR tlačivá-list bianco
40130335 35818921 Baracuda spol. s r.o.  315,00 EUR stravovanie a služby
40130336 00039489 Okresný súd Bratislava II  50,00 EUR poriadková pokuta proti Ing.Marčeková
40130337 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 EUR služby BOZP 12/2013
40130338 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 420,66 EUR vodné a stočné 12/2013
40130339 36677281 ZSE Energia, a.s.  151,22 EUR el.energia-škola,vyúčt.1/2013-12/2013
40130340 35763469 Slovak Telekom, a.s.  8,50 EUR mobilný internet 12/2013
40130341 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 EUR odvoz komun. odpadu 12/2013
40130342 45443254 Blaškovič Marek  850,00 EUR údržba PC sietí a servera 12/2013
40130343 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 EUR upratovanie 12/2013 (ŠI 25)
40130344 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 EUR upratovanie 12/2013
40130345 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 EUR internet 12/2013
40130346 34985981 Patrik Halo – H+H  213,18 EUR pranie prádla 12/2013
40130347 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 6 855,48 EUR strážna služba 12/2013
40130348 35763469 Slovak Telekom, a.s.  156,33 EUR tel.hovory 12/2013
40130349 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 952,08 EUR SPP VO,12/2013,plyn 12/2013,plyn 12/2014
40130350 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 642,62 EUR el.energia-areál ,12/2013
44130001 35751819 REFICIER JTL s.r.o. 3 924,00 EUR multifunkčné digit.zariadenie TASKalfa4500i