10 dôvodov prečo si vybrať práve našu školu

1. Štúdium najžiadanejších odborov

SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť  stavebníctva a ponúka v súčasnej dobe štúdium najžiadanejších a najvyhľadávanejších odborov na trhu práce. Ak chceš zarábať viac ako začínajúci právnik, lekár či manager prihlás sa k nám !!!

Ponúkame:

4 – ročné študijné odbory:

 • Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
 • Mechanik počítačových sietí
 • Technik energetických zariadení budov
 • Škola podnikania

Maturitné vysvedčenie. Výučný list. Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti, Osvedčenie servisného technika.

3 – ročné učebné odbory:

 • Elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
 • Technicko-administratívny pracovník
 • Strojný mechanik
 • Elektromechanik – silnoprúdová technika
 • Inštalatér
 • Murár
 • Maliar
 • Stolár

Výučný list, Vysvedčenie o záverečnej skúške, Zváračský kurz, Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

2 – ročné učebné odbory:

 • Stavebná výroba
 • Strojárska výroba

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Nadstavbové štúdium :

 • Stavebníctvo
 • Podnikanie v remeslách a službách
 • Elektrotechnika
 • Strojárstvo

2. 100% uplatniteľnosť absolventov po štúdiu

Hlavným cieľom našej školy je vychovať z radov našich študentov vzdelaných a úspešných absolventov, ktorí sa bez akýchkoľvek problémov uchytia na trhu práce. Z toho dôvodu naša škola spolupracuje s mnohými renomovanými firmami, ktoré zabezpečujú našim žiakom odbornú prax už počas štúdia. Medzi spomínané firmy môžeme spomenúť napr. Robert Bosch, spol. s.r.o., Xella-Ytong Slovensko, spol. s.r.o., Geberit Slovensko, s.r.o., Rigips – Saint – Gobain s.r.o., Alca PLAST, s.r.o., J&P Technology a mnoho ďalších.

Absolvovanie odborného výcviku priamo vo firmách zabezpečí študentom kvalifikovanú prax v odbore, ktorá ich pripraví po teoretickej a praktickej stránke do výkonu svojho povolania. Čo je však veľmi dôležitým benefitom našej školy?  Po úspešnom ukončení štúdia a odbornej praxe viaceré z našich spolupracujúcich firiem ponúknu študentom prácu priamo vo firme, kde aj vykonávali odbornú prax.

3. Prax v renomovaných firmách

Ako sme aj vyššie spomenuli, naša škola spolupracuje s viacerými renomovanými firmami, kde naši študenti vykonávajú odbornú prax. Odborná prax je dôležitou súčasťou štúdia, pretože vďaka nej prepoja svoje teoretické vedomosti, ktoré nadobudnú v škole, s tými praktickými z odborného výcviku priamo vo firme. Vďaka odbornému výcviku sa naučia pracovať v reálnej firme a oboznámia sa s jej firemnou identitou a kultúrou.

4. Finančné odmeny za prax

Vďaka odbornej praxi si dokážu naši študenti zarobiť popri štúdiu slušné peniaze. Závisí to samozrejme od počtu hodín, ktoré strávia na praxi vo firme. V zásade sa tieto sumy pohybujú od 120€ do 150€ mesačne.

5. Štúdium bez skrytých poplatkov vrátane pracovných odevov a obuvi

Naša škola ponúka štúdium bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. Každý študent navyše dostane k dispozícii pracovné odevy a obuv počas celého štúdia zadarmo, pričom je tak na rodiča kladené minimálne finančné zaťaženie.

6. Finančné odmeny vo forme motivačného štipendia

Naši študenti majú možnosť okrem finančnej odmeny za prax vo firme získať aj motivačné štipendium. Výška motivačného štipendia závisí od viacerých aspektov. Jedným z nich je napr. študijný priemer alebo výška životného minima nezaopatreného dieťaťa. Študent tak môže získať štipendium v školskom roku 2017/2018 vo výške od 22,77€ do 59,19€ mesačne.

7. Moderne vybavené učebne a dielne

V našej škole sa nachádzajú triedy, kde prebieha teoretické vyučovanie, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, interaktívnymi dataprojektormi, či špecializovanej učebne s počítačmi pre každého žiaka. Samozrejmosťou je aj free wifi v priestoroch školy. V areáli našej školy sa nachádza aj budova, kde prebieha odborný výcvik našich študentov, kde získavajú praktické vedomosti pod vedením odborných majstrov. Jednotlivé dielne sa naša škola snaží neustále modernizovať, aby vyhovovali najvyšším štandardom. Pre každý odbor máme nadpriemerne vybavené dielne vzhľadom na to, že spolupracujeme s viacerými renomovanými firmami. Disponuje napr. 3D tlačiarňou.

8. Množstvo záujmových aktivít

Počas školského roka sa naši študenti rozhodne nenudia. Pripravený je pre nich bohatý kultúrno-vzdelávací, ale aj športový program. Študenti navštevujú rôzne výstavy, veľtrhy, súťaže, konferencie, exkurzie, výmenné pobyty v zahraničí s partnerskými strednými školami, prezentácie a pod. Pravidelne organizujeme 2x do roka Deň otvorených dverí, Olympijský deň, Zdravú školu, lyžiarsky výcvik, prezentujeme školu na rôznych podujatiach a naši žiaci úspešne reprezentujú školu v krajskej stredoškolskej futsalovej lige.

9. Stravovanie s možnosťou výberu a ubytovanie v školskom internáte

Ďalším benefitom našej školy je školský internát, ktorý poskytuje odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov stredných škôl. Ubytovanie je zabezpečené v 2 budovách s celkovou kapacitou 386 lôžok. Pre využívanie voľného času je žiakom k dispozícii multimediálne centrum, priestory pre kultúrne aktivity a spoločenské hry. Free wifi je samozrejmosťou. V areáli školy je aj školská jedáleň, kde majú študenti možnosť vybrať si z 3 druhov chutných jedál.

10. Telocvičňa s posilňovňou, ihriská s umelou trávou, tenisové kurty

Pre študentov, ktorí majú v tele športového ducha je k dispozícii zmodernizovaná telocvičňa s posilňovňou, viacúčelové ihriská s umelou trávou a tanečno-gymnastická sála. Možnosť športového vyžitia je tu nadštandardná.