Pracovná pozícia a podmienky pre prijatie uchádzača

Odborný zamestnanec – správca počítačovej siete

Pracovná oblasť: odborná práca, správa počítačových sietí

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Vzdelanie v odbore: informatika, informačné technológie

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Školský digitálny koordinátor

Pracovná oblasť: odborná práca digitálneho koordinátora

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Vzdelanie v odbore: informatika, informačné technológie

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie 

Majster odbornej výchovy - elektrotechnika

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov učebného odboru elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá / elektromechanik – silnoprúdová technika

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: SŠ, alebo VŠ 1. stupňa, alebo VŠ 2. stupňa,

Vzdelanie v odbore: elektrotechnika

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov učebného odboru stolár

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie:Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

Vzdelanie v odbore: stolár

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Majster odbornej výchovy - stavebníctvo

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov učebného odboru murár

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: SŠ, alebo VŠ 1. stupňa, alebo VŠ 2. stupňa,

Vzdelanie v odbore: stavebníctvo

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov študijného odboru mechanik počítačových sietí

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie:Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Daľšie požiadavky: Ponúkame voľné pracovné miesto učiteľa elektrotechnických predmetov. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov. Pre uchádzačov poskytujeme kvalitné ubytovanie a ďalšie benefity.