Pracovná pozícia a podmienky pre prijatie uchádzača

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Pracovná oblasť : Strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo

Počet voľných pracovných miest : 1

Miesto/lokalita výkonu práce : Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer : na dobu neurčitú

Pracovný čas : 7:00 – 15:00

Práca na zmeny : jednozmenný pracovný režim

Majster odbornej výchovy - informatika, elektrotechnika

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov študijného odboru mechanik počítačových sietí

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: SŠ, alebo VŠ 1. stupňa, alebo VŠ 2. stupňa,

Vzdelanie v odbore: informatika, elektrotechnika

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Majster odbornej výchovy - stavebníctvo

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov alebo učebného odboru murár

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie: SŠ, alebo VŠ 1. stupňa, alebo VŠ 2. stupňa,

Vzdelanie v odbore: stavebníctvo

Iné výhody: odpovedná práca s vysokou mierou sebarealizácie s perspektívou dlhodobej pracovnej príležitosti v zázemí stabilnej spoločnosti, 13. a 14. plat vo výške funkčného platu, príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera,  príspevok na stravovanie

Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov študijného odboru mechanik počítačových sietí

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Vzdelanie:Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Daľšie požiadavky: Ponúkame voľné pracovné miesto učiteľa elektrotechnických predmetov. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov. Pre uchádzačov poskytujeme kvalitné ubytovanie a ďalšie benefity.

Učiteľ/ka SŠ - odborné stavebné predmety,

Pracovná oblasť: zabezpečovanie odborného výcviku žiakov študijného odboru mechanik počítačových sietí

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto/lokalita výkonu práce: Bratislava – Ružinov, Ivanská cesta 21, 823 75

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Znalosť práce s PC: MS Office, AutoCad

Vzdelanie:Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Daľšie požiadavky: Ponúkame voľnú pracovnú pozíciu pre učiteľa odborných stavebných predmetov. Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa VŠ II.st. v danom odbore. Uchádzačom poskytujeme kvalitné ubytovanie a ďalšie benefity.