Informácie

Priamo v areáli SOŠ technológií a remesiel sa nachádza školská jedáleň, kde si žiaci/zamestnanci môžu vybrať každý deň z ponuky troch hlavných jedál.  

Žiaci našej školy majú možnosť zakúpiť si stravovacie lístky nasledovne:  

OBED: 

  • predaj stravných lístkov: p. Dršková – pokladňa v budove školy na prízemí – za vrátnicou 
  • čas výdaja stravy v jedálni: 11:00 – 15:00 hod. 

VEČERA: 

  • predaj stravných lístkov: p. Axamit – budova školského internátu 21 
  • čas výdaja stravy v jedálni: 15:00 – 19:00 hod.