Informácie

Priamo v areáli SOŠ technológií a remesiel sa nachádza školská jedáleň, kde si žiaci/zamestnanci môžu vybrať každý deň z ponuky 3 hlavných jedál. 

Žiaci našej školy majú možnosť zakúpiť si stravovacie lístky na prízemí budovy školy v pokladni, ktoré si následne uplatnia v školskej jedálni.
 
CENA OBEDOVÉHO MENU
 • 2,00 EUR pre žiakov SOŠ technológií a remesiel
  (predaj stravovacích lístkov v budove školy na prízemí – za vrátnicou u p. Drškovej)
 • 3,96 EUR pre zamestnancov SOŠ technológií a remesiel a študentov iných škôl
  (predaj stravovacích lístkov u prevádzkovateľa kuchyne v školskej jedálni)
CENA VEČEROVÉHO MENU
 • 2,73 EUR pre žiakov ubytovaných na školskom internáte 21 a 25
  (predaj stravovacích lístkov u p. Galbavej)
 • 3,00 EUR pre zamestnancov SOŠ technológií a remesiel
  (predaj stravovacích lístkov u prevádzkovateľa kuchyne v školskej jedálni)