Dĺžka štúdia

2 roky

Aká je organizácia vzdelávania?

1 deň v týždni v škole
4 dni v týždni na praktickom vyučovaní

 

Pre koho sú určené?

Pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili školskú dochádzku ZŠ v nižšom ako v deviatom ročníku, alebo deviaty ročník neukončili úspešne.

Aké doklady o vzdelaní získajú absolventi?

Vysvedčenie o záverečnej skúške

 

A čo ešte získajú?

zadarmo pracovný odev a obuv
možnosť doplnenia základného vzdelania
následne možnosť pokračovať v 3- ročnom učebnom odbore
minimálne finančné zaťaženie rodiča

 

Kde sa po ukončení štúdia uplatnia?

vo firmách
v súkromnom a štátnom sektore
v štúdiu v 3 – ročnom učebnom odbore

 

2478 F strojárska výroba

V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov, základné spôsoby spracovania technických materiálov, vie správne používaťzákladné meradlá. Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie.
Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý vytvára predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávaťzverené práce.Absolvent sa uplatní pri výkone  jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.
Po úspešnom absolvovaní Kurzu na doplnenie základného vzdelania, má možnosť pokračovať v štúdiu v 3 – ročnom učebnom odbore a získať výučný list.

 

3686 F stavebná výroba

Po ukončení je žiak schopný vykonávať pomocné stavebné práce murárskeho, inštalatérskeho, maliarskeho a stolárskeho charakteru.
Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý vytvára predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávaťzverené práce.
Po úspešnom absolvovaní Kurzu na doplnenie základného vzdelania, má možnosť pokračovať v štúdiu v 3 – ročnom učebnom odbore a získať výučný list.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »