Záujmové vzdelávanie

Názov Vedúci krúžku
Akvaristika a rybolov Jozef Axamit
Krúžok mladých technikov Ing. Peter Pavlík
Čitateľský krúžok Mgr. Soňa Galbavá
Enviro krúžok Bc. Kvetoslava Manová
Florbalový krúžok Mgr. Eliška Hianiková
Fotokrúžok Igor Ňaňo
Hudobný krúžok Mgr. Juraj Hamran
Iťáci Mgr. Jozef Činčár
Kozmetika a vižáž PhDr. Helena Šulyová
Krúžok priateľov vážnej hudby Miroslav Hložka
Prírodno-vlastivedný krúžok Bc. Mária Mundoková
Robotika nás baví Mgr. Adrián Lelovič
Stolnotenisový krúžok Jozef Sloboda
Športový krúžok Mgr. Simona Albertová
Varenie a pečenie 1 Zdenka Smoradová
Varenie a pečenie 2 Marta Podolcová