Podlimitné zákazky

V súčasnej dobe neregistrujeme žiadne podlimitné zákazky,