Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celková suma Dátum úhrady Mena Popis faktúry
44150001 13999338 Jurkovič Stanislav-STAVES 2110,50 22.1.2015 EUR výroba a montáž mreží
44150002 36317942 DREVOSEN s.r.o. 164,64 27.1.2015 EUR doučt. k DF 4414001 z 18,12,2014
 44150003  17329477  AUTO-IMPEX spol. s r.o.  23499,60  4.12.2015  EUR  DUCATO
40160005 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 16 387,60 29.1.2016 EUR strav.lístky ,poplatky,daň
40160007 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 22.1.2016 EUR plyn 1/2016
40160008 36631124 Slovenská pošta, a.s.  19,92 29.1.2016 EUR QUARK 2016
40160009 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 22.1.2016 EUR el.energia 1/2016
40160010 36712124 EH Servis s.r.o. Hotel Zátoka  735,00 22.1.2016 EUR ubytovanie,strava školenie
40160011 35800861 Profesia,s.r.o.  94,80 29.1.2016 EUR ponuka práce
40160012 35726369 Daňový úrad Bratislava VI  216,00 29.1.2016 EUR daň z mot.vozidiel za rok 2015
40160013 35763469 Slovak Telekom, a.s.  294,65 29.1.2016 EUR tel.hovory
40160014 31355374 VEMA, s.r.o.  60,00 29.1.2016 EUR školenie PAM
40160015 35823046 CARGO CENTRUM s.r.o.  288,00 29.1.2016 EUR drevo dosky stavebné
40160016 31730671 LIVONEC, s.r.o.  13,34 29.1.2016 EUR samolepky
40160017 36385972 Jarabina s.r.o. 1 200,00 8.2.2016 EUR LVK 13.2.-19.2.2016
40160018 35747501 Xlinebus s.r.o.  240,00 9.2.2016 EUR doprava školenie zamestnancov SOŠ
40160019 34985981 Patrik Halo – H+H  308,46 9.2.2016 EUR pranie prádla 1/2016
40160020 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 9.2.2016 EUR služba BOZ PO 1/2016
40160021 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 9.2.2016 EUR služba PZP 1/2016
40160022 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 9.2.2016 EUR plyn 2/2016 MO
40160023 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  33,00 9.2.2016 EUR služby sieti SANET 2016
40160024 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  200,00 9.2.2016 EUR členský poplatok 2016
40160025 36562939 Alza .sk. s.r.o.  90,17 9.2.2016 EUR laserová tlačiareň Samsung ŠI
40160026 45443254 Blaškovič Marek  850,00 9.2.2016 EUR služba IT
40160027 36712124 EH Servis s.r.o. Hotel Zátoka  46,50 9.2.2016 EUR ubytovanie školenie doplatok
40160028 36712124 EH Servis s.r.o. Hotel Zátoka  645,00 9.2.2016 EUR občerstvenie,strava-školenie zamestnancov SOŠ
40160029 35763469 Slovak Telekom, a.s.  311,91 8.2.2016 EUR telef.hovory 22.11.15-21.12.15
40160030 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 9.2.2016 EUR el.energia škola 2/2016
40160031 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 410,83 18.2.2016 EUR el.energia 1/2016,el.energia 1/2016
40160032 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 18.2.2016 EUR odvoz DO
40160033 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 091,95 18.2.2016 EUR  
40160034 31331131 ŠEVT a.s.  34,50 18.2.2016 EUR tlačivá MS
40160035 35818921 Baracuda spol. s r.o.  950,00 18.2.2016 EUR stravné lístky žiaci
40160036 35773308 IN – kanál, spol. s.r.o. 3 334,00 6.4.2016 EUR oprava vodovod.potrubia-havária
40160037 31322051 Union poisťovňa a.s.  15,40 12.2.2016 EUR poistenie pedag.LVK
40160038 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  9,62 18.2.2016 EUR telefóny O2
40160039 97264440 National Pen  72,99 18.2.2016 EUR perá
40160040 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 363,62 18.2.2016 EUR plyn 1/2016,plyn 1/2016
40160041 35763469 Slovak Telekom, a.s.  114,89 18.2.2016 EUR telef.hovory 1/2016
40160042 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 4 510,69 18.2.2016 EUR strž.služba 1/2016
40160043 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 805,80 2.3.2016 EUR upratovanie 1/2016
40160044 35773308 IN – kanál, spol. s.r.o. 2 729,64 6.4.2016 EUR oprava vodovod.potrubia
40160045 35829613 VEMAPOS,s.r.o.  288,00 18.4.2016 EUR identifikácia úniku vody ÚK
40160046 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 2.3.2016 EUR služby siete SANET 1.Q 2016
40160047 35763469 Slovak Telekom, a.s.  94,02 2.3.2016 EUR telef.hovory 2/2016
40160048 36385972 Jarabina s.r.o. 4 500,00 2.3.2016 EUR LVK ,LVK
40160049 36631124 Slovenská pošta, a.s.  68,87 2.3.2016 EUR tlač poukážok BUn
40160050 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 10.3.2016 EUR plyn 3/2016
40160051 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 4 416,10 30.3.2016 EUR stráž.služby 2/2016
40160052 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 10.3.2016 EUR el.energia 3/2016
40160053 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 10.3.2016 EUR služba BOZ,PO 2/2016
40160054 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 10.3.2016 EUR služba PZP 2/2016
40160055 34985981 Patrik Halo – H+H  180,54 10.3.2016 EUR pranie prádla 2/2016
40160056 34123717 BILIARD KUTAJ – MARKECH s.r.o.  100,66 10.3.2016 EUR spoločen.hry ŠI
40160057 30977312 Miroslav Pálka  104,50 10.3.2016 EUR spol.hry šachy ŠI
40160058 35798637 FLEK s.r.o.  431,99 10.3.2016 EUR sporák kuchynka ŠI
40160059 26904241 sportobchod.sk  245,20 10.3.2016 EUR šport.potreby-florbal ŠI
40160060 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 10.3.2016 EUR odvoz DO 2/2016
40160061 36677281 ZSE Energia, a.s.  781,01 10.3.2016 EUR el.energia 2/2016,el.energia 2/2016
40160062 35763469 Slovak Telekom, a.s.  36,81 10.3.2016 EUR mob.internet 2/2016
40160063 47367521 V-PORT, s.r.o.  36,00 10.3.2016 EUR toner ŠI
40160064 45443254 Blaškovič Marek  950,00 10.3.2016 EUR údržba PC siete 2/2016
40160065 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 750,21 21.3.2016 EUR plyn 2/2016,plyn 2/2016
40160066 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  278,06 21.3.2016 EUR telefony 2/2016
40160067 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 795,89 21.3.2016 EUR upratovanie 2/2016
40160068 35763469 Slovak Telekom, a.s.  122,89 21.3.2016 EUR telefony 2/2016
40160069 46560050 JANUS SK, spol. s r.o.  48,00 21.3.2016 EUR servis kopírky TV
40160070 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 9 542,65 21.3.2016 EUR voda 8.1.-3.3.2016
40160071 44845995 FUN MEDIA GROUP a.s.  120,00 21.3.2016 EUR výroba reklamy-študij.odbor TZB
40160072 36814989 MT – LINES, a.s. 1 228,00 21.3.2016 EUR doprava LVK+exkurzia
40160073 46298517 DEMATA s.r.o.  350,00 21.3.2016 EUR konzultácie,doplnenie dokumentácie
40160074 36562939 Alza .sk. s.r.o.  61,24 21.3.2016 EUR CD+obaly – prezentácie
40160075 47488735 AUTU PM s r.o.  51,50 30.3.2016 EUR bateria FABIA
40160076 42131111 Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP  43,00 30.3.2016 EUR poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2015
40160077 35818921 Baracuda spol. s r.o.  950,00 30.3.2016 EUR stravné lístky žiaci
40160078 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  270,56 30.3.2016 EUR flexi prípojka,zámky ŠI
40160079 44845995 FUN MEDIA GROUP a.s. 1 392,00 30.3.2016 EUR oznam-nový študij.odbor
40160080 35726369 Daňový úrad Bratislava VI  514,79 30.3.2016 EUR daň z príjmov PO 2015
40160081 47446421 ProTherm s.r.o. 2 957,18 4.4.2016 EUR elektroinštalačné práce PB 27
40160082 47446421 ProTherm s.r.o. 2 918,10 4.4.2016 EUR vodoinštalačné práce PB 27
40160083 45672784 ProPaint, s.r.o. 9 998,76 4.4.2016 EUR stavebné práce PB 27
40160084 31355374 VEMA, s.r.o.  60,00 6.4.2016 EUR školenie
40160085 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,55 6.4.2016 EUR personálne riadenie
40160086 35763469 Slovak Telekom, a.s.  33,73 6.4.2016 EUR internet
40160087 34985981 Patrik Halo – H+H  311,22 18.4.2016 EUR pranie prádla
40160088 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 6.4.2016 EUR plyn 4/2016
40160089 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 12 320,40 18.4.2016 EUR strav.lístky zamestnanci,strav.lístky zamestnanci-popl.za službu
40160090 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 18.4.2016 EUR správa sieti 3/2016
40160091 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 18.4.2016 EUR el.energia 4/2016
40160092 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 18.4.2016 EUR služba PZP 3/2016
40160093 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 18.4.2016 EUR služba BOZ,PO 3/2016
40160094 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  271,96 18.4.2016 EUR telef.hovory 3/2016
40160095 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 161,30 18.4.2016 EUR odvoz DO 3/2016
40160096 36677281 ZSE Energia, a.s.  879,82 18.4.2016 EUR el.energia 3/2016,el.energia 3/2016
40160097 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 781,34 18.4.2016 EUR plyn 3/2016,plyn 3/2016,plyn 3/2016,plyn 3/2016
40160098 47755563 MARRAS s.r.o.  579,50 15.4.2016 EUR občerstvenie Deň učiteľov
40160099 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 795,89 18.4.2016 EUR upratovanie 3/2016
40160100 35763469 Slovak Telekom, a.s.  110,81 18.4.2016 EUR telef.hovory 3/2016
40160101 35709332 Generali Poisťovňa a.s.  275,18 15.4.2016 EUR poistenie ERAZMUS+
40160102 44639945 Prikler s.r.o.  571,20 18.4.2016 EUR elektromont.materiál
40160103 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 5 019,42 22.4.2016 EUR stráž.služba
40160104 36562939 Alza .sk. s.r.o.  141,29 22.4.2016 EUR toner,papier ERA
40160105 36562939 Alza .sk. s.r.o.  714,45 22.4.2016 EUR slúchadlá,tablet,skrutkovač ERA
40160106 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  459,48 22.4.2016 EUR prac.odevy+potlač ERA
40160107 35856998 Zvartech,s.r.o. 1 080,00 22.4.2016 EUR zvaračský kurz žiaci
40160108 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 771,98 22.4.2016 EUR voda ,voda
40160109 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  713,51 25.4.2016 EUR vodoinšt.materiál EMI
40160110 35783893 GIPSOL a.s.  78,23 25.4.2016 EUR mat.na opr.ŠI 25
40160111 35763469 Slovak Telekom, a.s.  56,61 18.4.2016 EUR internet 3/2016
40160112 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 13.5.2016 EUR el.energia 5/2016
40160113 34985981 Patrik Halo – H+H  175,38 19.5.2016 EUR pranie prádla 4/2016
40160114 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 13.5.2016 EUR odvoz DO 4/2016
40160115 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 5 151,52 13.5.2016 EUR strážna služba 4/2016
40160116 44850409 Pneu-Plus s.r.o  28,50 13.5.2016 EUR výmena a vyváženie kolies SCUDO
40160117 44850409 Pneu-Plus s.r.o  277,56 13.5.2016 EUR pneumatiky,prezutie RENAULT
40160118 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 13.5.2016 EUR služba BOZ,PO 4/2016
40160119 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 13.5.2016 EUR služba PZP 4/2016
40160120 36677281 ZSE Energia, a.s.  314,86 13.5.2016 EUR el.energia 4/2016,el.energia 4/2016
40160121 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 795,89 13.5.2016 EUR upratovanie 4/2016
40160122 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  314,09 13.5.2016 EUR telefony 4/2016
40160123 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 13.5.2016 EUR internet 4/2016
40160124 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 651,54 13.5.2016 EUR plyn 4/2016,plyn 4/2016
40160125 35763469 Slovak Telekom, a.s.  111,61 13.5.2016 EUR telefony 4/2016
40160126 35818921 Baracuda spol. s r.o.  950,00 13.5.2016 EUR strav.lístky žiaci
40160127 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,55 13.5.2016 EUR personál.riadenie
40160128 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 13.5.2016 EUR plyn 5/2016
40160129 31383661 Merkantil s.r.o. 2 015,00 19.5.2016 EUR katnel.a propagač.materiál ERA
40160130 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 13.5.2016 EUR služba IT 4/2016
40160131 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  283,20 19.5.2016 EUR toner KYOCERA
40160132 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 9 545,86 19.5.2016 EUR daň z nehnuteľností 2016
40160133 35952156 MT – Tour s.r.o.  780,00 19.5.2016 EUR doprava ERA
40160134 35800861 Profesia,s.r.o.  94,80 19.5.2016 EUR inzerát-prac.ponuka
40160135 46298517 DEMATA s.r.o.  650,00 27.5.2016 EUR  aktualizácia projektu
40160136 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 16.6.2016 EUR služba SANET 4-6/2016
40160137 26904527 DSN BRNC s.r.o.  224,58 17.6.2016 EUR pílový kotúč-PV
40160138 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 16.6.2016 EUR služba PZP 5/2016
40160139 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 16.6.2016 EUR služba BOZ, PZP 5/2016
40160140 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 267,60 16.6.2016 EUR stravné lístky zamestnancov,popl. za spracovanie
40160141 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 16.6.2016 EUR plyn MO 6/2016
40160142 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 5 437,12 4.7.2016 EUR strážna služba 5/2016
40160143 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 16.6.2016 EUR el.energia-škola 6/2016
40160144 45443254 Blaškovič Marek  950,00 16.6.2016 EUR správa PC sietí a servera 5/2016
40160145 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 16.6.2016 EUR mobilný internet 5/2016
40160146 36677281 ZSE Energia, a.s. – 60,52 11.7.2016 EUR el.energia-areál 5/2016
40160147 35763469 Slovak Telekom, a.s.  128,39 16.6.2016 EUR telefóny 5/2016
40160148 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 198,32 16.6.2016 EUR plyn VO 5/2016,nedoplatok
40160149 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 16.6.2016 EUR odvoz kom.odpadu 5/2016
40160150 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 790,92 30.6.2016 EUR upratovanie 5/2016
40160151 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  297,53 16.6.2016 EUR telefóny 5/2016
40160152 37619535 Jozef Pachnik  305,40 16.6.2016 EUR oprava kotla
40160153 36562939 Alza .sk. s.r.o.  188,89 28.6.2016 EUR fotoaparát s príslušenstvom
40160154 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 292,84 28.6.2016 EUR vodné a stočné 6/2016
40160155 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,55 30.6.2016 EUR personálne riadenie 3/2016
40160156 34985981 Patrik Halo – H+H  229,68 30.6.2016 EUR pranie prádla 5/2016
40160157 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 608,59 28.6.2016 EUR vodné a stočné 5/2016
40160158 31331131 ŠEVT a.s.  342,83 7.7.2016 EUR tlačivá MŠ
40160159 35818921 Baracuda spol. s r.o.  452,20 30.8.2016 EUR stravné lístky žiaci
40160160 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 7.7.2016 EUR služby poverenej zodpovednej osoby 6/2016
40160161 42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o.  150,00 28.7.2016 EUR registračný popl.-škol.rok 20146/2017
40160162 42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o.  30,00 7.7.2016 EUR registračný popl.-škol.rok 2016/2017
40160163 97264440 National Pen  369,49 15.7.2016 EUR kancel.potreby-perá
40160164 45443254 Blaškovič Marek  950,00 7.7.2016 EUR správa PV sietí a servera 6/2016
40160165 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 15.7.2016 EUR plyn MO 7/2016
40160166 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 15.7.2016 EUR služba BOZ 6/2016
40160167 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 15.7.2016 EUR služba PZP 6/2016
40160168 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 15.7.2016 EUR mobilný internet 6/2016
40160169 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 15.7.2016 EUR el.energia-škola 7/2016
40160170 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 161,30 15.7.2016 EUR odvoz komun.odpadu 6/20106
40160171 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 5 187,22 18.7.2016 EUR strážna služba 6/2016
40160172 35763469 Slovak Telekom, a.s.  130,90 15.7.2016 EUR tel.hovory 6/2016
40160173 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  322,36 15.7.2016 EUR tel.hovory 6/2016
40160174 36556858 Firma KOŠÍK – siete s.r.o.  129,70 15.7.2016 EUR futbalové siete
40160175 35903414 Mobelix Bratislava,s.r.o. 1 275,20 14.7.2016 EUR VHČ-nábytok (skrine,stoličky,stolíky)
40160176 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 118,14 18.7.2016 EUR plyn,plyn
40160177 36677281 ZSE Energia, a.s. – 847,95 9.8.2016 EUR el.energia,el.energia,el.energia
40160178 35765038 Elektrosped, a.s.  651,60 18.7.2016 EUR chladničky,ohrievač
40160179 36743852 WebHouse, s.r.o.  15,12 20.7.2016 EUR priestor na serveri
40160180 35874007 KESTLER CO, spol. s.r.o.  406,75 20.7.2016 EUR oprava brzd.sustavy Renault
40160181 35874007 KESTLER CO, spol. s.r.o.  206,99 21.7.2016 EUR výmena bŕzd-Renault Megane
40160182 35836644 KLINTON, s.r.o. 2 920,73 15.8.2016 EUR upratovanie 6/2016
40160183 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  189,00 22.8.2016 EUR aSc Agenda upgrade 2016-2017
40160184 31337538 FARLESK s.r.o.  42,79 3.8.2016 EUR materiál-farby na maľbu školy
40160185 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 950,30 2.8.2016 EUR vodné a stočné 7/2016
40160186 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 3.8.2016 EUR služby poverenej zodpovednej osoby
40160187 36556050 ITSK s.r.o.  730,00 18.8.2016 EUR výpočtová technika a príslušenstvo
40160188 00681300 OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s.  60,00 2.9.2016 EUR odvoz komun.odpadu 7/2016
40160189 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 15.8.2016 EUR služba BOZ, PZ 7/2016
40160190 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 15.8.2016 EUR plyn MO 8/2016
40160191 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 2 834,58 15.8.2016 EUR strážna služba 7/2016
40160192 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 594,51 6.9.2016 EUR el.energia-areál 7/2016
40160193 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 15.8.2016 EUR internet 7/2016
40160194 34985981 Patrik Halo – H+H  239,34 30.8.2016 EUR pranie a žehlenie prádla 6/2016
40160195 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 15.8.2016 EUR el.energia škola 8/2016
40160196 35763469 Slovak Telekom, a.s.  105,42 15.8.2016 EUR tel.hovory 7/2016
40160197 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  514,29 15.8.2016 EUR odvoz kom.odpadu 7/2016
40160198 34786082 Viera Mikičová – MITEX-V 6 010,00 18.8.2016 EUR posteľná bielizeň
40160199 32627211 Tibor Vargo TSV Papier  822,00 23.8.2016 EUR kancelárske potreby
40160200 46258060 PROFI – STAR s.r.o.  694,79 18.8.2016 EUR elektroinštalačný materiál
40160201 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  299,18 15.8.2016 EUR mobilné hovory 7/2016
40160202 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 15.8.2016 EUR služba BOZ, PZ 7/2016
40160203 33768897 PhDr. Gabriela Spišiaková – Majster Papier 2 726,00 18.8.2016 EUR hygienické a čistiace potreby a pomôcky
40160204 45443254 Blaškovič Marek  800,00 18.8.2016 EUR servis a správa PC 7/2016
40160205 45953970 FASÁDIČKA s.r.o. 3 898,99 18.8.2016 EUR vodoinštalačný materiál
40160206 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 036,28 22.8.2016 EUR plyn VO,7/2016
40160207 36743852 WebHouse, s.r.o.  79,06 22.8.2016 EUR hosting MAXIMUM (19.8.2016-18.8.2017)
40160208 36622524 MB TECH BB s.r.o.  190,80 22.8.2016 EUR školská tabuľa
40160209 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 2 020,16 25.8.2016 EUR vodné a stočné 7.7.16-3.8.16
40160210 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 25.8.2016 EUR PC sieť SANET 7-9/2016
40160211 31331131 ŠEVT a.s.  115,20 23.8.2016 EUR ŠEVT tlačivá
40160212 36562939 Alza .sk. s.r.o.  74,69 25.8.2016 EUR kabel.nabíjačka púzdro na tablet
40160213 47623322 Gelezis s.r.o.  899,00 25.8.2016 EUR železiarsky a spojovací materiál
40160214 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 900,00 30.8.2016 EUR stravné lístky žiakov
40160215 47367521 V-PORT, s.r.o.  36,00 30.8.2016 EUR toner samsung MLT-D111L
40160216 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.  201,61 5.10.2016 EUR Smernice a org.predpisy-predplatné 2016/2018
40160217 36622524 MB TECH BB s.r.o. 3 177,00 30.8.2016 EUR dataprojektory a držiaky
40160218 33486166 Rastislav Pavlus  712,80 2.9.2016 EUR hutný materiál
40160219 34985981 Patrik Halo – H+H  309,30 2.9.2016 EUR pranie prádla 7/2016
40160220 44971214 MARTEX EU, s.r.o. 2 159,52 2.9.2016 EUR pracovné odevy a obuv
40160221 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 6.9.2016 EUR služby poverenej zodp.osoby
40160222 36552917 DREVINA NZ s.r.o.  105,40 6.9.2016 EUR mat.na opravu podhladov v knižnici
40160223 31337538 FARLESK s.r.o.  16,44 6.9.2016 EUR materiál do dielne
40160224 33768897 PhDr. Gabriela Spišiaková – Majster Papier  556,80 13.9.2016 EUR toalet.papier a indulona
40160225 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 13.9.2016 EUR el.energia-škola 9/2016
40160226 31730671 LIVONEC, s.r.o.  180,00 13.9.2016 EUR služba PZP 8/2016
40160227 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 13.9.2016 EUR služba BOZ, PZP 8/2016
40160228 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 13.9.2016 EUR plyn 9/2016
40160229 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 4 128,40 13.9.2016 EUR stravné lístky zamestnancov
40160230 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 2 977,38 13.9.2016 EUR strážna služba 8/2016
40160231 47623322 Gelezis s.r.o. 5 679,00 14.9.2016 EUR elektro-náradie a príslušenstvo
40160232 00585441 Kooperatíva,a.s.  53,10 14.9.2016 EUR poi.čel.skla 2016/2017-FIAT Scudo
40160233 00585441 Kooperatíva,a.s.  329,47 14.9.2016 EUR havar.poistenie-2016/2017-Fiat Scudo
40160234 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 14.9.2016 EUR internet 8/2016
40160235 36552917 DREVINA NZ s.r.o.  269,29 14.9.2016 EUR materiál pre stol.dielňu  šk.r.16/17
40160236 36377147 Mountfield SK, s.r.o.  419,20 14.9.2016 EUR krovinorez
40160237 45443254 Blaškovič Marek  750,00 14.9.2016 EUR správa PC sietí a servera 8/2016
40160238 46968318 BEPOL, s.r.o. 5 230,00 14.9.2016 EUR náradie a príslušenstvo
40160239 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  288,22 14.9.2016 EUR tel.hovory 8/2016
40160240 35778369 Melli Interiéry, s.r.o. 2 550,00 21.9.2016 EUR válendy PČ
40160241 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 053,72 21.9.2016 EUR plyn 8/2016,plyn
40160242 35763469 Slovak Telekom, a.s.  104,69 21.9.2016 EUR telefón 8/2016
40160243 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 564,29 10.10.2016 EUR el.energia 8/2016
40160244 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  530,88 21.9.2016 EUR odvoz DO 8/2016
40160245 31355374 VEMA, s.r.o.  21,00 21.9.2016 EUR konzultácie – progr.vyb.MZDY
40160246 46655131 DALAP s.r.o.  199,73 27.9.2016 EUR Turbo 200 ventilátor – odvetrávanie dielní
40160247 35836644 KLINTON, s.r.o. 2 018,89 27.9.2016 EUR upratovanie júl 2016
40160248 35778369 Melli Interiéry, s.r.o. 1 200,00 27.9.2016 EUR válendy
40160249 31337538 FARLESK s.r.o.  809,28 27.9.2016 EUR materiál farby
40160250 36743852 WebHouse, s.r.o.  14,28 27.9.2016 EUR webhosting.služby nadlimit
40160251 36743852 WebHouse, s.r.o.  14,75 27.9.2016 EUR registrácia domeny
40160252 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 357,93 27.9.2016 EUR voda 8/2016
40160253 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  114,00 29.9.2016 EUR kontrola a čistenie komínov-kotolňa SOŠ
40160254 34124705 MzdyServis, s.r.o.  59,04 29.9.2016 EUR drak-mzdové účto upgrade
40160255 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  150,60 29.9.2016 EUR PZP Fiat Scudo 3.10.16-3.10.17
40160256 31411851 CHEMOLAK a.s.  59,16 30.9.2016 EUR materiál na záverečné skúšky PV
40160257 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s.  404,03 30.9.2016 EUR vodné a stočné 7.7.16-3.8.16
40160258 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 5.10.2016 EUR služby poverenej zodp.osoby 9/2016
40160259 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 4 869,48 12.10.2016 EUR strážna služba 9/2016
40160260 34985981 Patrik Halo – H+H  126,18 12.10.2016 EUR pranie a žehlenie prádla 8/2016
40160261 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 12.10.2016 EUR plyn MO 10/2016
40160262 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 12.10.2016 EUR internet 9/2016
40160263 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 12.10.2016 EUR el.energia-škola 10/2016
40160264 33768897 PhDr. Gabriela Spišiaková – Majster Papier  87,76 12.10.2016 EUR kalendár pracovný rok 2017
40160265 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.  194,44 12.10.2016 EUR Online Škola efektívne plus 11/2016-11/2017
40160266 36076911 VESNA, n.o.  39,80 12.10.2016 EUR seminár-odmeňovanie zamestnancov školstva
40160267 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 640,18 14.10.2016 EUR upratovanie 8/2016
40160268 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  322,12 14.10.2016 EUR mobilné hovory 9/2016
40160269 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 14.10.2016 EUR odvoz komun.odpadu 9/2016
40160270 43868878 Alexander Vereš  120,00 14.10.2016 EUR elektromechanické čistenie kanalizácie
40160271 35763469 Slovak Telekom, a.s.  112,76 14.10.2016 EUR tel.hovory 9/2016
40160272 31337538 FARLESK s.r.o.  37,58 14.10.2016 EUR oprava telocvične-nákup farieb
40160273 45443254 Blaškovič Marek  900,00 14.10.2016 EUR správa a údržba PC sietí a servera 9/2016
40160274 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 109,48 28.10.2016 EUR plyn VO,9/2016
40160275 36631124 Slovenská pošta, a.s.  12,00 20.10.2016 EUR časopis vychovávateľ č.4/2016
40160276 36562939 Alza .sk. s.r.o.  600,02 20.10.2016 EUR príslušenstvo k projektorom
40160277 37122991 Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP  225,50 20.10.2016 EUR servis PO a BOZP 9/2016
40160278 35836644 KLINTON, s.r.o. 2 070,00 20.10.2016 EUR čistiaca služba 9/2016
40160279 35806184 APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o.  40,50 25.10.2016 EUR posypova soľ
40160280 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 801,10 25.10.2016 EUR vodné a stočné 10/2016
40160281 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  427,03 25.10.2016 EUR odevy-ERASMUS
40160282 35757540 Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.  152,62 25.10.2016 EUR tehla-cvičné práce
40160283 36244490 DEMA Senica, a.s. 5 265,00 25.10.2016 EUR telovýchova-projekt MŠ SR a BSK,telovýchovaˇ-projekt MŠ SR a BSK
40160284 36562939 Alza .sk. s.r.o.  705,86 31.10.2016 EUR serverové vybavenie
40160285 36562939 Alza .sk. s.r.o.  279,46 31.10.2016 EUR tablet-súťaž
40160286 36677281 ZSE Energia, a.s. – 744,07 7.11.2016 EUR el.energia-areál,9/2016
40160287 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 678,16 28.10.2016 EUR strav.lístky,strav.lístky poplatok
40160288 44971214 MARTEX EU, s.r.o.  601,20 31.10.2016 EUR prac.odevy
40160289 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s. – 23,31   EUR PZP MITSHUBISHI vrát.2016
40160290 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited – 12,89   EUR Poist.osôb MITSHUBISHI 2016 vrát.
40160291 46036211 Polyen s.r.o. 11 960,40 4.11.2016 EUR havária prečerpávacej stanice
40160292 35766883 ABC TERM s.r.o. 1 278,00 7.11.2016 EUR čerpadlo Yonos-kotolňa
40160293 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 7.11.2016 EUR služby pover.zodp.osoby 10/2016
40160294 36208922 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. 5 047,98 11.11.2016 EUR stráž.služba 10/2016 škola,stráž.služba 10/2016 ŠI
40160295 36677281 ZSE Energia, a.s.  925,93 11.11.2016 EUR el.energia 11/2016
40160296 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  660,00 11.11.2016 EUR plyn MO 11/2016
40160297 46560050 JANUS SK, spol. s r.o.  81,84 11.11.2016 EUR oprava tlačiarne Kyocera
40160298 31359451 EARTH RESOURCES s.r.o.  237,60 11.11.2016 EUR zmesná chemikália-oprava kotolne
40160299 14307472 Vladimír Micenko  100,00 11.11.2016 EUR revízia telocvičného náradia
40160300 35848863 O2 Slovakia s.r.o.  332,33 11.11.2016 EUR mobilné hovory 10/2016
40160301 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 11.11.2016 EUR oprava a údržba výpočtovej techniky 10/2016
40160302 37122991 Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP  450,00 11.11.2016 EUR servis PO a BOZP 10/2016
40160303 47755563 MARRAS s.r.o.  67,20 18.11.2016 EUR občerstvenie-workshop DOD
40160304 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 18.11.2016 EUR internet 10/2016
40160305 36677281 ZSE Energia, a.s.  810,22 18.11.2016 EUR el.energia-areál 10/2016,el.energia 10/2016
40160306 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 18.11.2016 EUR odvoz komun.odpadu 10/2016
40160307 34985981 Patrik Halo – H+H  79,80 18.11.2016 EUR pranie prádla 10/2016
40160308 35763469 Slovak Telekom, a.s.  117,56 18.11.2016 EUR tel.hovory 10/2016
40160309 47173378 GARANT PLUS-DDD s.r.o.  420,00 18.11.2016 EUR dezinsekčné práce ŠI25
40160310 44850409 Pneu-Plus s.r.o  658,73 18.11.2016 EUR výmena pneumatík-Fiat Ducato
40160311 44334877 Kandela Denis – REVYT  499,00 18.11.2016 EUR skúška tlakových a plynových zariadení
40160312 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 421,98 18.11.2016 EUR plyn VO ,10/2016
40160313 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 200,00 18.11.2016 EUR upratovacia služba (škola) 10/2016,upratovacia služba (ŠI 25,PB 27)
40160314 12196001 Csikó-Center 97 Kft. 8 190,00 3.10.2016 EUR ubyt.strava ERA
40160315 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. – 404,03 10.11.2016 EUR dobropis (vrátená duplicitná fakturácia a platba)
40160316 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 845,63 30.11.2016 EUR vodné a stočné 10/2016 (6.10.16-4.11.16)
40160317 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 30.11.2016 EUR služby PC siete SANET 10-12/2016
40160318 36389862 Güde Slovakia, s.r.o.  104,47 30.11.2016 EUR vozík ručný GREEN
40160319 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 18 000,00 30.11.2016 EUR stravné lístky zamestnanci
40160320 45443254 Blaškovič Marek 1 200,00 1.12.2016 EUR upomienkové predmety-ERA
40160321 43353207 Branislav Nemec – MEDIA 1 975,00 1.12.2016 EUR údržba trafostanice
40160322 31734324 PAMIHO s.r.o. 3 810,00 30.11.2016 EUR murárske a maliarske práce ŠI25 11/2016
40160323 44850409 Pneu-Plus s.r.o  44,22 1.12.2016 EUR prezutie na zimu Fiat Scudo a Renault Megane
40160324 46560050 JANUS SK, spol. s r.o.  170,40 30.11.2016 EUR oprava kopírky KYOCERA
40160325 34985981 Patrik Halo – H+H  150,48 1.12.2016 EUR pranie prádla 10/2016
40160326 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 900,00 1.12.2016 EUR stravné lístky žiakov
40160327 36562939 Alza .sk. s.r.o. 2 916,00 1.12.2016 EUR notebooky-TV
40160328 47874791 TopSki trade s.r.o. 1 960,00 30.11.2016 EUR lyže
40160329 36347965 Stavebné profily s.r.o.  62,06 1.12.2016 EUR vyroba zábradlia PB 27
40160330 46298517 DEMATA s.r.o.  450,00 5.12.2016 EUR služba poverenej zodpov.osoby
44160001 36377147 Mountfield SK, s.r.o. 1 229,00 29.1.2016 EUR kosačka,vyžínač
44160003 36436771 ENDORFINE, s.r.o. 34 507,20 1.8.2016 EUR Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb-výkresová dokumentácia
44160004 36436771 ENDORFINE, s.r.o. 8 626,80 25.8.2016 EUR Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb-inžinierska činnosť
44160005 36436771 ENDORFINE, s.r.o. 34 724,40 6.9.2016 EUR Projekt na stavebné povolenie
44160006 35765038 Elektrosped, a.s.  288,90 29.9.2016 EUR alkohol tester-hej.sk
44160008 36436771 ENDORFINE, s.r.o. 23 342,60 1.12.2016 EUR realizačný projekt k rekonštrukcii objektu ZD
44160009 31319823 TODOS Bratislava s.r.o. 22 540,00 5.12.2016 EUR osobný automobil ŠKODA SUPERB