Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celková suma Dátum úhrady Mena Popis faktúry
40120001 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 13.1.2012 EUR plyn MO 1/12
40120002 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  65,17 23.1.2012 EUR Vybrané UZ 2012
40120003 36631124 Slovenská pošta, a.s.  12,76 13.1.2012 EUR QUARK 2012
40120004 36736503 FINISH ORC s.r.o. 1 600,00 16.1.2012 EUR stravné listky žiaci
40120005 31331131 ŠEVT a.s.  108,70 27.1.2012 EUR tlačivá vysvedčenia
40120006 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  90,20 18.1.2012 EUR prac.pomôcky odevy
40120007 36327735 EPOTEX s.r.o. 6 000,00 23.1.2012 EUR oprava podlahy dielne
40120008 27082440 Alza.cz a.s.  450,97 EUR kamera
40120009 31337538 FARLESK s.r.o.  334,31 23.1.2012 EUR farby
40120010 35697270 Orange Slovensko, a.s.  551,06 30.1.2012 EUR telefony 1/2012
40120011 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 911,08 30.1.2012 EUR voda 1/2012
40120012 11821973 JURISDAT,vyd.a nakl.  20,00 1.2.2012 EUR časopis Škola 2012
40120013 44050828 JML Partners,a.s.  322,26 30.1.2012 EUR oprava prietokomera
40120014 35800861 Profesia,s.r.o.  81,60 30.1.2012 EUR inzerát
40120015 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  101,46 30.1.2012 EUR pranie
40120016 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  739,06 1.2.2012 EUR materiál,hal.vyrovnanie
40120017 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 1.2.2012 EUR služba IT 1/12
40120018 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 453,82 1.2.2012 EUR elektrina škola 1/12
40120019 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  83,26 1.2.2012 EUR pravo v škol. praxi
40120020 31760775 JUDr. Viera Šovčíková, súdny exekútor  77,00 1.2.2012 EUR trovy exekucie
40120021 31355374 VEMA, s.r.o.  44,40 1.2.2012 EUR seminár mzdy
40120022 32457863 Ján Kovalčík  169,90 7.2.2012 EUR oprava plyn. kotla
40120023 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  198,72 17.2.2012 EUR služby knižnice TV
40120024 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.2.2012 EUR služba BOZ PO 1/12
40120025 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 7.2.2012 EUR plyn  MO 2/2012
40120026 35763469 Slovak Telekom, a.s.  18,68 7.2.2012 EUR internet 2/2012
40120027 14140179 Miroslav Šupka AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  170,00 7.2.2012 EUR doprava
40120028 44760191 R-KAISER s.r.o. 1 776,00 7.2.2012 EUR ubytovanie strava SF
40120029 31348262 IURA EDITTION  31,46 7.2.2012 EUR príručka DIDAKTIKA
40120030 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 15.2.2012 EUR upratovanie 1/12
40120031 35763469 Slovak Telekom, a.s.  160,49 15.2.2012 EUR telefony 1/12
40120032 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 15.2.2012 EUR Odvoz DO 1/12
40120033 36041700 Guarant, s.r.o. 5 063,28 15.2.2012 EUR stráž.služba 1/12,stráž.1/12
40120034 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 102,93 15.2.2012 EUR plyn 1/12,plyn 1/12,plyn 1/12,plyn 1/12,plyn 1/12
40120035 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 15.2.2012 EUR strav. lístky,strav.listky
40120036 36736503 FINISH ORC s.r.o.  800,00 17.2.2012 EUR stravné listky žiaci
40120037 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 22.2.2012 EUR el.energia škola 2/12
40120038 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 17.2.2012 EUR služba internet 1.Q 2012
40120039 44103832 EPOTEX Invest s.r.o.  51,60 27.2.2012 EUR doprava
40120040 33285365 PETER KRNÁC – PKM 1 230,00 27.2.2012 EUR rezivo
40120041 35697270 Orange Slovensko, a.s.  380,68 27.2.2012 EUR tel.fovory 2/12
40120042 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  44,15 27.2.2012 EUR personalistika v práci riaditeľa 2/12
40120043 35800861 Profesia,s.r.o.  86,40 27.2.2012 EUR prac.ponuka učiteľ
40120044 36385972 Jarabina s.r.o. 1 941,50 27.2.2012 EUR LVK ubyt.strava

uhr.zál. 53/2011,LVK strava žiaci,LVK strava,ubyt.inštruktori,LVK ubyt.žiaci

40120045 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  33,00 27.2.2012 EUR internet
40120046 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 860,86 27.2.2012 EUR el.en. 1/2012,el.en. 1/2012,el.en. 1/2012,el.en. 1/2012
40120047 0035738219 AXASOFT  144,00 27.2.2012 EUR toner sekretar.
40120048 35856998 Zvartech,s.r.o. 1 771,20 29.2.2012 EUR zvaračský kurz
40120049 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 2.3.2012 EUR správa siete IT 2/12
40120050 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 890,67 2.3.2012 EUR voda 2/12,voda 2/2012,voda 2/2012,voda 2/12
40120051 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  50,00 2.3.2012 EUR členský poplatok 2012
40120052 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.3.2012 EUR služba BOZ 2/12
40120053 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 7.3.2012 EUR Plyn MO 3/12
40120054 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 7.3.2012 EUR el.energia MO 3/12
40120055 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 7.3.2012 EUR internet 3/12
40120056 35763469 Slovak Telekom, a.s.  184,90 9.3.2012 EUR telef.popl.2/12
40120057 36814989 MT – LINES, a.s. 1 180,00 9.3.2012 EUR doprava LVK
40120058 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  239,88 9.3.2012 EUR pranie 2/12,pranie 2/12
40120059 35867647 AVE TECH SK, spol. s r.o.  125,00 9.3.2012 EUR náhr.diel skartovačka
40120060 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  166,80 9.3.2012 EUR tonery TV
40120061 36041700 Guarant, s.r.o. 4 955,98 9.3.2012 EUR stráž.služba 2/12,straž. služba 2/12,straž. služba 2/12
40120062 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 9.3.2012 EUR odvoz DO 2/12,odvoz DO 2/12,odvoz DO 2/12
40120063 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17 736,30 19.3.2012 EUR plyn 2/12,plyn 2/12,plyn 2/12,plyn 2/12,plyn 2/12
40120064 36677281 ZSE Energia, a.s. 3 294,82 19.3.2012 EUR el.en.2/12,el.en. 2/12,el.en. 2/12,el.en. 2/12,el.en. 2/12
40120065 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 19.3.2012 EUR upratovanie 2/12,upratovanie 2/12,upratovanie 2/12
40120066 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 3 747,03 19.3.2012 EUR daň z nehnuteľnosti
40120067 41957431 Vavrinec Bohdan Aki  58,08 19.3.2012 EUR oprava rampy
40120068 35686103 VAKS, spol. s r.o.  240,00 21.3.2012 EUR vyhlad. uniku vody
40120069 31331131 ŠEVT a.s.  152,69 21.3.2012 EUR tlačivá
40120070 31684181 NACEVA-Slovakia, spol. s r.o.  74,09 21.3.2012 EUR materiál
40120071 35697270 Orange Slovensko, a.s.  337,13 28.3.2012 EUR talefony
40120072 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  114,05 28.3.2012 EUR pranie
40120073 35800861 Profesia,s.r.o.  62,40 28.3.2012 EUR prav.ponuka
40120074 21012036 Obv.urad ziv.prostredia  36,00 28.3.2012 EUR popl. život. prostredie
40120075 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  78,78 4.4.2012 EUR poradca R marec 2012
40120076 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 696,99 4.4.2012 EUR voda 3/12,voda 3/12
40120077 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.4.2012 EUR správa počitačov 3/12
40120078 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 11.4.2012 EUR plyn MO 4/12
40120079 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  104,72 11.4.2012 EUR pranie 3/12
40120080 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 11.4.2012 EUR elektr. škola 4/12
40120081 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 11.4.2012 EUR upratovanie 3/12,upratovanie 3/12,upratovanie 3/12
40120082 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 11.4.2012 EUR služba BOZ 3/12
40120083 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 13.4.2012 EUR internet 4/12
40120084 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 13.4.2012 EUR odvoz DO 3/12
40120085 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 13.4.2012 EUR strav.lístky,popl.str.lístky
40120086 35763469 Slovak Telekom, a.s.  166,10 13.4.2012 EUR telef.popl.3/12
40120087 36736503 FINISH ORC s.r.o. 1 600,00 13.4.2012 EUR strav.listky žiaci
40120088 36041700 Guarant, s.r.o. 5 556,04 18.4.2012 EUR stráž.služba 3/12,stráž.služba 3/12
40120089 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 219,02 18.4.2012 EUR plyn 3/12,plyn 3/12,plyn 3/12
40120090 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 176,29 18.4.2012 EUR elektrina 3/12,elektrina 3/12,elektrina 3/12
40120091 42128226 Okresný súd Malacky  40,50 23.4.2012 EUR sud.popl. Havlík
40120092 35697270 Orange Slovensko, a.s.  322,51 23.4.2012 EUR telef.hovory
40120093 00510157 Okresný súd Bratislava V.  22,00 26.4.2012 EUR sud.popl.Toth
40120094 00165689 Okresný súd Senica  27,00 26.4.2012 EUR sud.popl. Toth
40120095 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  37,75 26.4.2012 EUR personal. v práci riaditeľa 4/12
40120096 34127607 DAISY – elektro spol. s r.o.  540,49 26.4.2012 EUR mater.na opravy dielne OV
40120097 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.5.2012 EUR správa siete 4/12
40120098 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 4.5.2012 EUR služba BOZ 4/12
40120099 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 350,86 4.5.2012 EUR voda 4/12,voda 4/12,voda 4/12,voda 4/12
40120100 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 16.5.2012 EUR el.energia škola 5/12
40120101 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 16.5.2012 EUR internet 4/12
40120102 36041700 Guarant, s.r.o. 5 061,10 16.5.2012 EUR str.sl. 4/12,str.sl. 4/12
40120103 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 16.5.2012 EUR upratovanie 4/12,upratovaie 4/12,upratovanie 4/12
40120104 35763469 Slovak Telekom, a.s.  155,27 16.5.2012 EUR telef.hovory 4/12
40120105 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  186,48 16.5.2012 EUR pranie 4/12
40120106 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 16.5.2012 EUR odvoz DO 4/12
40120107 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 894,60 16.5.2012 EUR plyn 4/12,plyn 4/2012,plyn 4/2012
40120108 36677281 ZSE Energia, a.s.  530,66 25.5.2012 EUR elektr. 4/12,elektr.4/12,elektr. 4/12
40120109 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 25.5.2012 EUR služby počítač.siete SANET 4-6/2012
40120110 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  78,46 25.5.2012 EUR Nové právo v škol.praxi a Poradca riaditeľa školy 05/2012
40120111 35697270 Orange Slovensko, a.s.  344,23 25.5.2012 EUR tel.hovory 5/2012
40120112 00165662 Okresný súd Nitra  82,00 25.5.2012 EUR súdny poplatok-Patrik Tomašov TOM-STAV
40120113 35790253 PETIT PRESS, a.s.  54,00 6.6.2012 EUR denník SME
40120114 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 463,66 1.6.2012 EUR plyn MO-vyúčtovanie 19.5.2011-18.5.2012
40120115 0035738219 AXASOFT  81,60 1.6.2012 EUR oprava kopírky a tlačiarne
40120116 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  206,40 1.6.2012 EUR toner KAYOCERA
40120117 31684181 NACEVA-Slovakia, spol. s r.o.  262,50 1.6.2012 EUR materiál na záverečné skúšky
40120118 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  120,00 6.6.2012 EUR toner pre potreby TAP
40120119 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 6.6.2012 EUR správa PC sietí a servera 5/2012
40120120 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 738,33 13.6.2012 EUR vodné a stočné 5/2012
40120121 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 13.6.2012 EUR služby BOZP 5/2012
40120122 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 6.6.2012 EUR plyn MO 6/2012
40120123 44156979 SPORTISIMO SK s.r.o.  181,45 6.6.2012 EUR športové potreby pre OFDM
40120124 46320342 KRIMAR SK s.r.o.  510,00 6.6.2012 EUR športové potreby pre OFMD
40120125 35800861 Profesia,s.r.o.  86,40 13.6.2012 EUR zverejnenie pracovnej ponuky: vedúca prevádzky ŠI a PČ
40120126 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 13.6.2012 EUR el.energia 6/2012
40120127 00165662 Okresný súd Nitra  45,50 13.6.2012 EUR súdny poplatok za exekúciu-proti P.Jenis J.P.Staving
40120128 35678925 Exekútorský úrad BA-JUDr. Jozef Parrák  111,00 13.6.2012 EUR úhrada trov exekúcie-proti Ľubomíra Cagalová
40120129 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 13.6.2012 EUR stravné lístky pre zamestnancov,stravné lístky pre zamestnancov
40120130 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 13.6.2012 EUR internet 5/2012
40120131 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 13.6.2012 EUR odvoz komunálneho odpadu 5/2012
40120132 36041700 Guarant, s.r.o. 5 485,96 13.6.2012 EUR stráž.služba 5/12,stráž.služba 5/12
40120133 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 13.6.2012 EUR upratovanie  5/12,upratovanie 5/12
40120134 35763469 Slovak Telekom, a.s.  188,81 13.6.2012 EUR telefónne hovory 5/2012
40120135 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  247,16 20.6.2012 EUR pranie bielizne 5/2012
40120136 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 662,11 20.6.2012 EUR plyn VO 5/2012,plyn VO 5/2012,plyn VO 4/12,plyn 5/12
40120137 44850409 Pneu-Plus s.r.o  219,00 20.6.2012 EUR oprava mechanizmu okna – Megan
40120138 36736503 FINISH ORC s.r.o.  822,80 EUR strava v dňoch 8.-10. júna 2012
40120139 36677281 ZSE Energia, a.s.  290,79 20.6.2012 EUR el.energia-areál 5/2012,el.energia-areál 5/2012,el.energia 5/12
40120140 35697270 Orange Slovensko, a.s.  346,03 25.6.2012 EUR tel.hovory 6/2012
40120141 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 25.6.2012 EUR služby BOZP 6/2012
40120142 31331131 ŠEVT a.s.  269,83 25.6.2012 EUR tlačivá
40120143 35315881 Iveta Zelenčíková ROJAS-Z  900,00 27.6.2012 EUR ubytovanie LŠH 2.-4.júla 2012,Penzión ROJAS
40120144 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 740,52 4.7.2012 EUR vodné a stočné 6/2012
40120145 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.7.2012 EUR správa PC sietí a servera 6/2012
40120146 14140179 Miroslav Šupka AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  680,00 11.7.2012 EUR Doprava autobusom v dňoch 2.-4.7.12(LŠH)
40120147 34723650 Mária Mutišová-Rojas-M  703,50 11.7.2012 EUR ubytovanie 42 osôb v dňoch 2.-4.7.2012 (LŠH)
40120148 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  166,80 11.7.2012 EUR pranie bielizne 6/2012
40120149 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 11.7.2012 EUR upratovanie 6/12,upratovanie 6/12
40120150 36041700 Guarant, s.r.o. 5 310,76 11.7.2012 EUR stráž.služba 6/12
40120151 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 11.7.2012 EUR el.energia-škola 7/2012
40120152 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 11.7.2012 EUR plyn MO 7/2012
40120153 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 11.7.2012 EUR internet 6/2012
40120154 35763469 Slovak Telekom, a.s.  167,14 18.7.2012 EUR tel.hovory 6/2012
40120155 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 18.7.2012 EUR odvoz komunálneho odpadu 6/2012
40120156 36677281 ZSE Energia, a.s. – 42,03 EUR el.en. 7/12,el.en.7/12,el.en.7/12
40120157 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 403,11 18.7.2012 EUR plyn VO 6/2012 vyúčtovanie,plyn Vo 6/2012 vyúčtovanie
40120158 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 4 328,43 20.7.2012 EUR odevy a obuv
40120159 31383661 Merkantil s.r.o. 2 787,80 20.7.2012 EUR hygienické a čistiace potreby
40120160 31383661 Merkantil s.r.o. 1 741,93 20.7.2012 EUR kancelárske potreby
40120161 34144650 HAGARD: HAL, a.s. 1 012,01 20.7.2012 EUR elektromateriál-rekonštrukcia dielne
40120162 36567469 TOMA – hutný materiál,s.r.o.  675,40 20.7.2012 EUR materiál na oceľovú bránu, dielňa č.6
40120163 35697270 Orange Slovensko, a.s.  356,50 20.7.2012 EUR tel.hovory 7/2012
40120164 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 827,50 2.8.2012 EUR vodné a stočné 7/2012
40120165 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 8.8.2012 EUR služby BOZP 7/2012
40120166 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 8.8.2012 EUR plyn MO 8/2012
40120167 36743852 WebHouse, s.r.o.  75,17 8.8.2012 EUR webhostingové služby 8/2012-8/2013
40120168 42128226 Okresný súd Malacky  14,50 8.8.2012 EUR súdny poplatok-proti P.Havlík-H.STAV.INVEST
40120169 36041700 Guarant, s.r.o. 4 408,48 8.8.2012 EUR stráž.služba 7/12,stráž.služba 7/12
40120170 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 8.8.2012 EUR čistiaca služba 7/2012
40120171 45443254 Blaškovič Marek  800,00 8.8.2012 EUR správa PC sietí a servera 7/2012
40120172 32171757 Ing. Miroslav Fiala – FIOS 3 424,20 10.8.2012 EUR posteľné prádlo
40120173 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 10.8.2012 EUR internet 7/2012
40120174 35763469 Slovak Telekom, a.s.  121,85 10.8.2012 EUR tel.hovory 7/2012
40120175 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  862,68 10.8.2012 EUR odvoz komunálneho odpadu 7/2012
40120176 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 10.8.2012 EUR el.energia 8/2012
40120177 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 003,98 10.8.2012 EUR plyn VO 7/2012,plyn VO 7/2012
40120178 46365842 JURSI, s.r.o.  350,23 10.8.2012 EUR materiál OV
40120179 46365842 JURSI, s.r.o.  453,16 10.8.2012 EUR elektro materiál
40120180 46365842 JURSI, s.r.o. 1 455,02 10.8.2012 EUR materiál OV
40120181 46365842 JURSI, s.r.o.  377,26 10.8.2012 EUR materiál-voda
40120182 46365842 JURSI, s.r.o. 1 174,07 10.8.2012 EUR materiál OV
40120183 46365842 JURSI, s.r.o.  598,60 10.8.2012 EUR spoj.materiál + zámky
40120184 46365842 JURSI, s.r.o. 1 013,04 10.8.2012 EUR farby a laky
40120185 46365842 JURSI, s.r.o. 1 348,55 10.8.2012 EUR elektro materiál
40120186 36677281 ZSE Energia, a.s. – 738,33 EUR el.energia-areál 7/2012,el.energia-areál 7/2012 (prepl.)
40120187 00165689 Okresný súd Senica  9,50 15.8.2012 EUR súdny poplatok-proti V.Škrabák
40120188 31684181 NACEVA-Slovakia, spol. s r.o.  854,95 27.8.2012 EUR materiál-recepcia ŠI 21
40120189 40959571 Mgr.Matej Vida  252,00 27.8.2012 EUR konzultačná a právna pomoc
40120190 36730858 TRIO TEAM, spol. s r.o. 5 523,38 5.9.2012 EUR dodanie plastových okien-dielne
40120191 11788992 Ján Kovács 1 691,34 27.8.2012 EUR maľovanie a čistenie stien-zámoč.dielňa
40120192 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  37,55 27.8.2012 EUR personalistika v práci riad. 8/2012
40120193 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  373,20 27.8.2012 EUR tonery Kyocera
40120194 35697270 Orange Slovensko, a.s.  328,55 27.8.2012 EUR tel.hovory 8/2012
40120195 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  78,78 5.9.2012 EUR nové právo a poradca riaditeľa 9/2012
40120196 31347312 JADA spol. s r.o.  73,51 5.9.2012 EUR lamely na žalúzie-vrátnica ŠI
40120197 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 5.9.2012 EUR služby PC siete SANET 7-9/2012
40120198 0035738219 AXASOFT  186,60 5.9.2012 EUR oprava tlačiarne KYOCERA KM-1650
40120199 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 5 259,12 5.9.2012 EUR stravné lístky zamestnancov,stravné lístky zamestnancov
40120200 45443254 Blaškovič Marek  850,00 5.9.2012 EUR údržbu PC sietí a servera 8/2012
40120201 36743852 WebHouse, s.r.o.  14,75 5.9.2012 EUR predĺženie registrácie domény sostar.sk 10/2013
40120202 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 402,07 12.9.2012 EUR vodné a stočné 8/2012
40120203 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 12.9.2012 EUR plyn MO 9/2012
40120204 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 12.9.2012 EUR el.energia-škola 9/2012
40120205 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 12.9.2012 EUR internet 8/2012
40120206 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 12.9.2012 EUR služby BOZP 8/2012
40120207 40097404 Eva Halová Perto H+H  244,26 12.9.2012 EUR pranie a žehlenie bielizne 8/2012
40120208 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  680,19 12.9.2012 EUR odvoz komunálneho odpadu 8/2012
40120209 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 12.9.2012 EUR upratovanie 8/2012
40120210 36041700 Guarant, s.r.o. 4 874,94 12.9.2012 EUR strážna služba 8/2012,strážna služba 8/2012
40120211 35790253 PETIT PRESS, a.s.  28,35 12.9.2012 EUR SME v školách
40120212 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  576,78 19.9.2012 EUR plyn VO 8/2012,plyn VO 8/2012
40120213 36440531 Martinus.sk, s.r.o. 1 119,36 14.9.2012 EUR knižné publikácie
40120214 35763469 Slovak Telekom, a.s.  138,58 17.9.2012 EUR tel.hovory 8/2012
40120215 36677281 ZSE Energia, a.s. – 799,71 EUR el.energia-areál 8/2012,el.energia-areál 8/2012,el.energia-areál 8/2012
40120216 34124705 MzdyServis, s.r.o.  43,20 19.9.2012 EUR DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
40120217 37185225 Výtahy GERT-Pavol Gerthofer  40,00 19.9.2012 EUR odborná prehliadka nákl.výťahu-združ.dielne
40120218 35697270 Orange Slovensko, a.s.  319,77 27.9.2012 EUR tel.hovory 9/2012
40120219 46365842 JURSI, s.r.o.  68,00 27.9.2012 EUR tovar-doplatok
40120220 36327735 EPOTEX s.r.o. 11 361,60 27.9.2012 EUR oprava podlahy v združ.dielňach č.25
40120221 35790253 PETIT PRESS, a.s.  93,60 27.9.2012 EUR projekt denník SME v školách
40120222 35790253 PETIT PRESS, a.s.  93,60 27.9.2012 EUR projekt denník SME v školách
40120223 34467998 Zuzana Černeková-Černek  213,16 27.9.2012 EUR kontajner pre odpad
40120224 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  33,00 27.9.2012 EUR toner MINOLTA
40120225 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 6 163,62 3.10.2012 EUR vodné a stočné 9/2012
40120226 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 3.10.2012 EUR údržba PC sietí a servera 9/2012
40120227 33921474 Peter Lamoš Beňovský LAMEX  479,17 3.10.2012 EUR brúsenie nožov a oprava spojky
40120228 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 15 667,20 3.10.2012 EUR stravné lístky zamestnancov
40120229 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 3.10.2012 EUR plyn MO 10/2012
40120230 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  144,84 5.10.2012 EUR povinné zmluv.poistenie MV-FIAT Scudo Panorama
40120231 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 10.10.2012 EUR internet 9/2012
40120232 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 10.10.2012 EUR služby BOZP 9/2012
40120233 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 10.10.2012 EUR el.energia-škola 10/2012
40120234 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 10.10.2012 EUR upratovanie 9/2012
40120235 36041700 Guarant, s.r.o. 5 251,62 10.10.2012 EUR strážna služba 9/2012
40120236 00585441 Kooperatíva,a.s.  53,10 10.10.2012 EUR  poistenie čelného skla FIAT Scudo
40120237 00585441 Kooperatíva,a.s.  329,47 10.10.2012 EUR havarijné poistenie FIAT Scudo
40120238 36747912 CHARTIS EUROPE S.A.  75,00 10.10.2012 EUR poistenie osôb v mot.voz. FIAT Scudo
40120239 35763469 Slovak Telekom, a.s.  163,85 17.10.2012 EUR tel.hovory 9/2012
40120240 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 729,51 22.10.2012 EUR plyn VO 9/2012 ,plyn 9/12
40120241 36677281 ZSE Energia, a.s.  31,20 17.10.2012 EUR el.energia-škola 9/2012,el.energia 9/12
40120242 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  862,68 17.10.2012 EUR odvoz komunálneho odpadu 9/2012
40120243 31331131 ŠEVT a.s.  153,60 17.10.2012 EUR tlačivá-list BIANCO
40120244 36677281 ZSE Energia, a.s. -4 250,46 5.11.2012 EUR el.energia-škola (vyúčt. jan-okt/2012)
40120245 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 2 126,95 29.10.2012 EUR vodné a stočné 10/2012
40120246 35800861 Profesia,s.r.o.  148,80 29.10.2012 EUR zverejnenie pracovných ponúk-majstri PV
40120247 27082440 Alza.cz a.s. 1 065,12 29.10.2012 EUR tovar-televízia LG s príslušenstvom
40120248 35697270 Orange Slovensko, a.s.  323,54 29.10.2012 EUR tel.hovory 10/2012
40120249 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  39,35 7.11.2012 EUR personalistika v práci riaditeľa 10/2012
40120250 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 7.11.2012 EUR internet 10/2012
40120251 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 7.11.2012 EUR údržba PC sietí a servera 10/2012
40120252 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  648,60 7.11.2012 EUR úrazové poistenie žiakov 2012-2013
40120253 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 7.11.2012 EUR upratovanie 10/2012
40120254 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.11.2012 EUR služby BOZP 10/2012
40120255 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 7.11.2012 EUR plyn MO 11/2012
40120256 44850409 Pneu-Plus s.r.o  150,00 7.11.2012 EUR výmena brzdových platničiek-R.Megan
40120257 35763469 Slovak Telekom, a.s.  156,52 14.11.2012 EUR tel.hovory 10/2012
40120258 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 464,01 14.11.2012 EUR el.energia-škola 11/2012
40120259 40097404 Eva Halová Perto H+H  278,70 14.11.2012 EUR pranie a žehlenie bielizne 10/2012
40120260 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 011,99 14.11.2012 EUR odvoz komunál.odpadu 10/2012
40120261 00397687 Slovenská technická univerzita v Bratislave  155,40 14.11.2012 EUR skúška ochr.a prac.pomôcok pre elektrotechniku
40120262 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  114,00 14.11.2012 EUR kontrola a čistenie komínov-2.polrok 2012
40120263 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  78,14 21.11.2012 EUR nové právo v školskej praxi 11/2012
40120264 36041700 Guarant, s.r.o. 5 604,22 14.11.2012 EUR strážna služba 10/2012
40120265 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 825,22 14.11.2012 EUR el.energia-areál,10/2012
40120266 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 476,00 EUR plyn VO,10/2012
40120267 31760775 JUDr. Viera Šovčíková, súdny exekútor  119,15 28.11.2012 EUR trovy exekúcie proti T.M.TRADE spol. s r.o.
40120268 31355374 VEMA, s.r.o.  78,00 21.11.2012 EUR školenie-mzdy
40120269 42136661 Združenie nadaných stredoškolákov  110,00 21.11.2012 EUR účastnícky poplatok-výstava JUVYR
40120270 35799668 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.  39,24 21.11.2012 EUR dielektrické galoše
40120271 35783893 GIPSOL a.s.  305,65 21.11.2012 EUR materiál-sadrokart.priečka-dielňa č.6
40120272 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 6 350,84 28.11.2012 EUR vodné a stočné 11/2012
40120273 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania  20,00 28.11.2012 EUR odborný seminár-finančná kontrola pre školy
40120274 35697270 Orange Slovensko, a.s.  350,80 28.11.2012 EUR tel.hovory 11/2012
40120275 44850409 Pneu-Plus s.r.o 1 107,90 28.11.2012 EUR pneumatiky
40120276 13964801 Valentín Csóka  230,00 12.12.2012 EUR vykonanie odbor.prehliadky trafostanice-revízia
40120277 44850409 Pneu-Plus s.r.o  84,00 28.11.2012 EUR snehové reťaze
40120278 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  118,20 5.12.2012 EUR toner Kyocera
40120279 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 5.12.2012 EUR údržba PC sietí a servera 11/2012
40120280 35941600 REVIZIE,s.r.o.  77,00 5.12.2012 EUR revízia plyn.zariadenia-jedáleň
40120281 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 12.12.2012 EUR internet 11/2012
40120282 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 153,00 12.12.2012 EUR plyn MO 12/2012
40120283 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 12.12.2012 EUR služby BOZP 11/2012
40120284 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. – 127,86 EUR vodné a stočné-oprava potrubia
40120285 46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 1 118,80 12.12.2012 EUR športové vybavenie na ŠI
40120286 40097404 Eva Halová Perto H+H  137,88 17.12.2012 EUR pranie bielizne 11/2012
40120287 36041700 Guarant, s.r.o. 5 356,74 17.12.2012 EUR strážna služba 11/2012
40120288 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 17.12.2012 EUR upratovanie 11/2012
40120289 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 242,03 EUR plyn VO,11/2012
40120290 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 939,31 17.12.2012 EUR el.energia-areál,11/2012
40120291 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 17.12.2012 EUR odvoz komunál.odpadu 11/2012
40120292 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  36,15 17.12.2012 EUR personalistika v práci riad.12/2012
40120293 46693041 free IT s.r.o.  472,00 17.12.2012 EUR inštalácia a nastavenie kamier
40120294 31355374 VEMA, s.r.o.  44,00 19.12.2012 EUR seminár-mzdy
40120295 46298517 DEMATA s.r.o.  900,00 19.12.2012 EUR Bezpečnostný projekt na ochranu osob.údajov
40120296 35763469 Slovak Telekom, a.s.  163,07 19.12.2012 EUR tel.hovory 11/2012
40120297 36029076 Zoznam, s.r.o.  81,00 19.12.2012 EUR zverejnenie pracovných ponúk-balík ECONOMY
40120298 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.  13,94 19.12.2012 EUR poistenie osôb v mot.voz.-FABIA
40120299 46298517 DEMATA s.r.o.  900,00 19.12.2012 EUR Domukentácia systému riadenia inf.spol.
40120300 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 19.12.2012 EUR Povin.zmluv.poist. mot.voz.-IBIZA
40120301 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  109,00 19.12.2012 EUR Povin.zmluv.poist. mot.voz.-MITSUBISHI
40120302 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 19.12.2012 EUR Povin.zmluv.poist. mot.voz.-FABIA
40120303 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 19.12.2012 EUR služby BOZP 12/2012
40120304 31383661 Merkantil s.r.o.  476,92 19.12.2012 EUR kancelárske potreby
40120305 00585441 Kooperatíva,a.s.  117,41 21.12.2012 EUR PZP mot.voz. 2013 (R.MEGANE)
40120306 27082440 Alza.cz a.s. 10 365,15 9.1.2013 EUR počítače s príslušenstvom
40120307 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 21.12.2012 EUR služby PC siete SANET 10-12/2012
40120308 35697270 Orange Slovensko, a.s.  341,74 21.12.2012 EUR tel.hovory 12/2012
40120309 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 527,27 3.1.2013 EUR vodné a stočné 12/2012
40120310 45443254 Blaškovič Marek  850,00 16.1.2013 EUR údržba PC sietí a servera 12/2012
40120311 40959571 Mgr.Matej Vida  252,00 9.1.2013 EUR konzultačná a právna pomoc
40120312 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 9.1.2013 EUR internet 12/2012
40120313 35829613 VEMAPOS,s.r.o.  366,46 9.1.2013 EUR dodávka izolácii-združ.dielne 5,6
40120314 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 14.1.2013 EUR odvoz komun.odpadu 12/2012
40120315 36041700 Guarant, s.r.o. 4 772,02 16.1.2013 EUR strážna služba 12/2012
40120316 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 524,82 14.1.2013 EUR plyn VO,12/2012,plyn 12/2012,plyn 12/12
40120317 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 183,54 14.1.2013 EUR el.energia ,12/2012,el.enrgia 12/
40120318 40097404 Eva Halová Perto H+H  100,44 14.1.2013 EUR pranie bielizne 12/2012
40120319 36677281 ZSE Energia, a.s.  434,44 16.1.2013 EUR el.energia-škola
40120320 35763469 Slovak Telekom, a.s.  139,04 16.1.2013 EUR tel.hovory 12/2012
40120321 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 16.1.2013 EUR upratovanie 12/2012
40120322 36736503 FINISH ORC s.r.o. 1 524,40 16.1.2013 EUR stravné lístky žiakov
40120323 14307472 Vladimír Micenko  95,00 16.1.2013 EUR revízia telocvičného náradia
44120001 17329477 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 24 960,00 5.10.2012 EUR nákup mot.voz. FIAT Scudo Panorama