Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér „EMI 2018“

Počas dvoch dní 21.3. a 22.3.2018 sa na našej škole konala Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov ELEKTROMECHANIK – MURÁR – INŠTALATÉR „EMI 2018“.

Čo nás priviedlo k tomu zorganizovať takúto ojedinelú súťaž?

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania. Naša škola sa preto snaží aj touto cestou propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl.

SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava sa tak rozhodla reflektovať na aktuálnu situáciu v oblasti odborného vzdelávania stavebných odborov a zorganizovala na pôde školy jedinečnú medzinárodnú súťaž „EMI 2018“. Bola to hlavne myšlienka demonštrovať kooperáciu, teda prepojenie jednotlivých učebných odborov elektromechanik, murár a inštalatér. Nakoľko tieto profesie v praxi veľmi úzko spolupracujú, ich súčinnosť pri práci je veľmi dôležitá, aby výsledok ich práce bol nielen funkčný, ale aj estetický a v konečnom dôsledku viedol tak k spokojnosti zákazníka.

Koľko družstiev a z akých škôl sa zúčastnilo súťaže?

Súťaže „EMI 2018“ sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev z Česka a Slovenska. Boli to školy : SOŠ polytechnická, Jílová, Brno, SOŠ a SOU, Neratovice, SOŠ technická, Lučenec, SOŠ stavebná, Nové Zámky, SOŠ technická, Prešov a SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava.

Ako prebiehala súťaž?

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti žiaci preukázali formou testu. Praktické zručnosti odprezentovali jednotlivé družstvá konštrukciou sadrokartónových priečok a zníženého stropu (Rigips), montážou elektroinštalácie (bytový rozvádzač, bodové osvetlenie napájané fotovoltaickým panelom, zásuvky, vypínače, ventilátor), montážou vodoinštalácie (PPR) a montážou kúpeľnového rebríkového radiátora pomocou PPR STAVI OXY + (Sanitas). Hodnotenie súťaže bolo zamerané na dodržiavanie technologických postupov, kvality, montáže, dodržiavanie BOZP a PO zástupcami firiem SANITAS, RIGIPS a PRIKLER.

Výhercovia „EMI 2018“

Tak ako každá súťaž, mala i „EMI 2018“ svojich výhercov, ktorí sa umiestnili v tomto poradí :

  1. miesto – SOŠ polytechnická, Jílová, Brno
  2. miesto – SOŠ a SOU, Neratovice
  3. miesto – SOŠ technická, Lučenec

Výhercom súťaže srdečne blahoželáme. Výhercovia si prevzali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava, navyše každé súťažné družstvo dostalo aj od partnerov a garantov súťaže darčekové a upomienkové predmety.

Poďakovanie

Na záver by sme sa chceli poďakovať za perfektnú spoluprácu našim partnerom aj garantom súťaže spoločnostiam SANITAS, RIGIPS a PRIKLER, všetkým súťažným družstvám, ktoré sa zúčastnili, ale aj pozvaným hosťom, ktorými boli zamestnávatelia našich praxujúcich žiakov, partnerských firiem, či zástupcovia škôl, SOPK, RUZ, Ministerstva dopravy a pod. Pevne veríme, že ste sa u nás cítili dobre a už teraz sa tešíme na pokračovanie ďalšieho ročníka súťaže EMI nasledujúci rok.