Zverejňované zákazky

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Revízia HP, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 2 000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 22.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup slovenské učebnice, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 3000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 19.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup dreva I.trieda mäkké a tvrdé, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 18.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup školské stoličky, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 13.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária TUV, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 07.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Odborná prehliadka plynových kotolni, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 200,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 05.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup audio-video zariadení, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 500,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 05.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup školského nábytku do tried, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 200,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 05.10.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Prezentácia školy, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 2 500,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 27.09.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Dorabka v COVP kompresorové vybavenie, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 22.09.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Dorábka elektro v COVP , Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 17 000,00€ bez DPH

Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk, Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 20.09.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Nákup audio-video zariadení, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 03.09.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

OPaOS EZ SI 25,, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 14.07.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Oprava vstupneho schodiska v vestibule školy, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 14 000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 11.08.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Oprava vstupneho schodiska v vestibule školy, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 600,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 16.06.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Výber zodpovednej osoby GDPR, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 6 000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 14.06.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Malovanie chodieb školskom internáte SI 25

, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 2000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 08.03.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária regulátora tlaku v plynovej rozvodni plynovej kotolne Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 900,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 08.03.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havaria rozvodu kurenia v COVP Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 25 000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 26.01.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária unik SV v budove školy Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4900,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Termín predloženia cenových ponúk: 26.01.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária v prečerpávacej stanici Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 900,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819
Termín predloženia cenových ponúk: 25.01.2021

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:


Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 146.667,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický,
kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819
Dátum predloženia ponuky – 26.01.2021 do 10:00 hod.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Oprava havarie rozvodov vykurovacieho systemu v budove COVP, Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 20 000,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819
Dátum predloženia ponuky – 14.01.2021 do 10:00 hod.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária hlavného rozvodu UK v budove SI 25 Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 100,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Havária hlavného rozvodu UK v budove SI 25 Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 100,00€ bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 146.667,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris  Kamenický, kamenicky@sostar.sk , Mobil: 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup a montáž kamerového systému a zabezpečovacej signalizácie , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 21 000,00 eur s DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Havária na ústrednom kúrení – SI 25 , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 900,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup doska a fošňa buková, doska, fošňa a hranol smrek  , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Revízna prehliadka, veľká a malá plyn.kotolňa, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Servisná prehliadka, veľká a malá plyn. kotolňa  , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup-rôzne počítačové vybavenie, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Havária únik SV z rozvodu v areáli školy – lokalizácia úniku vody, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1 200,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup školského nábytku do tried, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup kancelárskeho nábytku do odbornej učebne, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Orez koruny stromov 4 ks topoľov pri objekte COVP., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Oprava havárie kúrenia školsky internát SI 25 ., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Havária – oprava lokálneho poškodenia strešnej izolácie na budove školy a PB 27., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 100,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Havária – oprava a servis kalových čerpadiel s nastavením riadiacej jednotky., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2200,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Havária – vyčistenie zbernej jimky PS a vynaška nebezpečných odpadov., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu

Havária rozvodu kúrenia a vody na prívode do   COVP., ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 100,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  prieskum trhu –  predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky malého rozsahu:

Nákup telovýchovného materiálu , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sostar.sk , mobil – 0948 968 81

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky malého rozsahu: Zabezpečenie mobilných a dátových služieb,

ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky malého rozsahu: Zabezpečenie prania bielizne pre školský internát,

ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 990,00 eur bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky s nízkou hodnotou: Lyžiarsky výcvik v mesiaci február(ubytovanie, strava, skipasy),

ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 000 ,00 eur bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky malého rozsahu: Doprava účastníkov lyžiarskeho výcviku do miesta pobytu a späť, 

ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 990,00 eur bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky s nízkou hodnotou:
Nákup hardware pre PC  , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 878,00 eur bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky malého rozsahu:
Nákup lyžiarskej výstroje , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 990,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Revízia protipožiarnych prostriedkov a zariadení, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 81

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Výber dodávateľa oprávnenie osoby GDPR, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Monitoring a čistenie kanalizačnej siete , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do  4 900,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Havária rozvodu SV   školského internátu SI 25, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 300,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Servis veľká a mala plynová kotolňa, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Revízia veľká a mala plynová kotolná , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 500.00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Nákup čistiaceho stroja, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Nákup stolových PC do PC učebne, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 10 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Ročné upratovanie budovy školy, jedálne s kuchyňou, školského internátu 21 a 25, prevádzkovej budovy 27 , ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, 0905 468 817, strbak@sostar.sk

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Vytvorenie a zabudovanie informačného, orientačného systému v budove školy, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Szkuráková, PhD. , Email: szkurakova@sostar.sk , Mobile.: 0905 468 818

 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Maliarsko-natieračské práce 12 buniek školského internátu, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 16 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , Mobil: 0905 468 817

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach budovy školy, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , Mobil: 0905 468 817

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
VÝMENA JEDNEJ VETVY STUPAČKY  školského internátu SI 25, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  verejné obstarávanie na predmet zákazky: Oprava bleskozvodných zariadení na budovách  SOŠTAR
Predpokladaná hodnota zákazky – do 36 713,,00  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk ,  mobil – 0948 968 819

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Nákup dizajnových školských stoličiek
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4 800,00  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Školský stôl 2-miestny bez úložného priestoru a školskej katedry
Predpokladaná hodnota zákazky – do 2 700,00 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Kancelárska stolička na kolieskach ,s plynovou výškovou reguláciou sedáku a nastavením operaku.
Predpokladaná hodnota zákazky – do 1 200,00  €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Laboratórny stôl na kovovej podnoži s centrálnym žľabom na káble s montážou elektrických zásuviek na žľabe
Predpokladaná hodnota zákazky – do 1 500,00 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Nákup 4  a 5 miestnych lavíc s samostatnými sedakmi a operakmi v plaste na kovovom ráme s výškovo nastaviteľnými kluzákmi
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 500,,00 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena PVC  na izbách ŠI  
Predpokladaná hodnota zákazky – do 5 000 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena 6 ks drevených okien za plastové na budove PB 27
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 000 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Dodanie a montáž  interiérových plastových žalúzii na vybrané rôzne typy okien  
Predpokladaná hodnota zákazky – do 2 000 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena PVC  na izbách ŠI  
Predpokladaná hodnota zákazky
– do 5 000 €  bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk,  mobil – 0905 468 817

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Administrátor a webdizajner webovej stránky SOŠTAR
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4 800,00  bez DPH
Kontaktná osoba – Mgr. Lucia Szkuráková, PhD., szkurakova@sostar.sk ,  mobil – 0905 468 818