Postup na elektronické vydávanie potvrdenií o návšteve školy.