Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celková suma Dátum úhrady Mena Popis faktúry
40140001 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 9.1.2014 EUR plyn MO 1/2014
40140007 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 800,00 14.1.2014 EUR stravné lístky žiakov
40140008 35819332 AUTO -P.O., s.r.o.  97,01 27.1.2014 EUR štartovacia batéria
40140009 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 296,56 EUR plyn MO vyúčt.19.5.2013-31.12.2013
40140010 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 29.1.2014 EUR el.energia-škola 1/2014
40140011 35697270 Orange Slovensko, a.s.  305,63 29.1.2014 EUR tel.hovory 1/2014
40140012 35763469 Slovak Telekom, a.s.  8,50 29.1.2014 EUR mobilný internet 1/2014
40140013 35763469 Slovak Telekom, a.s.  210,23 29.1.2014 EUR mobilné telefóny
40140014 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  33,00 29.1.2014 EUR členský poplatok na rok 2014
40140015 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  199,00 29.1.2014 EUR členský príspevok 2014 v BRK SOPK
40140016 35726369 Daňový úrad Bratislava VI  213,95 29.1.2014 EUR daň z mot.vozidiel za rok 2013
40140018 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 10.2.2014 EUR služby BOZP 1/2014
40140019 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 10.2.2014 EUR plyn MO 2/2014
40140020 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 10.2.2014 EUR upratovanie 1/2014
40140021 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 10.2.2014 EUR upratovanie (ŠI 25) 1/2014
40140022 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 12 318,60 10.2.2014 EUR stravné lístky zamestnancov
40140023 34985981 Patrik Halo – H+H  277,02 10.2.2014 EUR pranie prádla 1/2014
40140024 44760191 R-KAISER s.r.o. 2 460,00 18.2.2014 EUR ubytovanie a strava zamestnancov ZŠH (SF)
40140025 35763469 Slovak Telekom, a.s.  20,50 10.2.2014 EUR internet 1/2014
40140026 34406654 Pokorný Peter P-P  590,00 18.2.2014 EUR dodanie a montáž zásobníka TÚV
40140027 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 20.2.2014 EUR údržba PC sietí a servera 1/2014
40140028 31355374 VEMA, s.r.o.  80,40 10.2.2014 EUR modul Štátnej pokladnice
40140029 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 701,16 18.2.2014 EUR strážna služba 1/2014
40140030 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 10.2.2014 EUR el.energia-škola 2/2014
40140031 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 244,25 10.2.2014 EUR odvoz komun.odpadu 1/2014,odvoz komun.odpadu 1/2014
40140032 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 186,08 18.2.2014 EUR plyn VO,1/2014,plyn VO
40140033 35763469 Slovak Telekom, a.s.  179,96 18.2.2014 EUR tel.hovory 1/2014
40140034 36110892 Cech maliarov Slovenska  30,00 18.2.2014 EUR členský poplatok na rok 2014
40140035 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 901,21 18.2.2014 EUR vodné a stočné 1/2014
40140036 35747501 Xlinebus s.r.o.  264,00 18.2.2014 EUR autobusová doprava ZŠH (SF)
40140037 35829613 VEMAPOS,s.r.o.  216,00 19.3.2014 EUR revízia plynovej kotolne (jedáleň a kuchyňa)
40140038 00633194 SEZAM, s.r.o.  295,16 18.2.2014 EUR materiál na cvič.práce-odbor stolár (PV)
40140039 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 026,19 20.2.2014 EUR el.energia-areál,1/2014
40140040 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  120,00 20.2.2014 EUR toner KYOCERA (TV)
40140041 31331131 ŠEVT a.s.  44,12 6.3.2014 EUR tlačivá
40140042 35697270 Orange Slovensko, a.s. – 36,24 24.4.2014 EUR tel.hovory 2/2014
40140043 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,48 6.3.2014 EUR personálne riadenie 2/2014
40140044 00397610 Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky  480,00 6.3.2014 EUR kurz Cisco pre zamestnancov
40140045 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 6.3.2014 EUR služby PC siete SANET 1-3/2014
40140046 35763469 Slovak Telekom, a.s.  49,43 6.3.2014 EUR mobilné tel.hovory-2/2014
40140047 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 238,47 6.3.2014 EUR vodné a stočné 2/2014
40140048 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 6.3.2014 EUR údržba PC sietí a servera 2/2014
40140049 35818921 Baracuda spol. s r.o.  900,00 6.3.2014 EUR stravné lístky žiakov
40140050 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 6.3.2014 EUR služby BOZP 2/2013
40140051 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 6.3.2014 EUR plyn MO 3/2014
40140052 13960962 Peter Cvik – EDUXE  535,20 12.3.2014 EUR materiál k projektu
40140053 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 18.3.2014 EUR upratovanie 2/2014
40140054 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 18.3.2014 EUR upratovanie (ŠI 25) 2/2014
40140055 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 061,76 18.3.2014 EUR odvoz kom.odpadu 2/2014
40140056 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 6 360,08 18.3.2014 EUR strážna služba 2/2014
40140057 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 18.3.2014 EUR el.energia-škola 3/2014
40140058 35763469 Slovak Telekom, a.s.  34,66 18.3.2014 EUR internet 2/2014
40140059 36385972 Jarabina s.r.o. 3 300,00 12.3.2014 EUR ubytovanie a strava-lyžiarsky kurz
40140060 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  78,96 12.3.2014 EUR pracovné odevy-montérky a čiapky
40140061 35763469 Slovak Telekom, a.s.  157,14 18.3.2014 EUR tel.hovory-pevné  linky 2/2014
40140062 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 044,16 18.3.2014 EUR el.energia-areál ,2/2014,el.energia-areál
40140063 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 932,16 18.3.2014 EUR 2/2014,plyn VO,plyn VO
40140064 35838949 HORNBACH-Baumarkt Sk  291,21 13.3.2014 EUR materiál na súťaž
40140065 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  30,32 14.3.2014 EUR materiál na súťaž
40140066 46088369 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 1 036,80 18.3.2014 EUR autobusová doprava-lyžovačka
40140067 36587001 KARLO s.r.o.  219,73 19.3.2014 EUR tovar
40140068 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 9 545,86 1.4.2014 EUR daň z nehnuteľností na rok 2014
40140069 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  9,90 17.3.2014 EUR daň za ubytovanie 2/2014
40140070 46895680 electronic-star a.s.  144,70 18.3.2014 EUR reproduktory so stojanmi
40140071 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  47,94 19.3.2014 EUR výmena soc.zariadenia-umývadlo (ŠI)
40140072 36377147 Mountfield SK, s.r.o.  34,55 26.3.2014 EUR materiál na prevádzku kosačiek
40140073 0035738219 AXASOFT  72,96 26.3.2014 EUR oprava tlačiarne (TV)
40140074 35763469 Slovak Telekom, a.s.  254,04 26.3.2014 EUR mobilné hovory 3/2014
40140075 0035746190 SPELEX, spol. s r.o.  14,10 2.4.2014 EUR tel.ústredna-nastavenie zmien
40140076 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 908,63 2.4.2014 EUR vodné a stočné 3/2014
40140077 35819332 AUTO -P.O., s.r.o.  62,89 2.4.2014 EUR štartovacia autobatéria-Megane
40140078 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  156,41 2.4.2014 EUR materiál na súťaž (PV)
40140079 35783893 GIPSOL a.s.  149,60 2.4.2014 EUR materiál na súťaž (PV)
40140080 11801191 Ing. Miroslav Forman – FORMAN  207,74 2.4.2014 EUR materiál na súťaž (PV)
40140081 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 130,00 10.4.2014 EUR plyn MO 4/2014
40140082 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 800,00 4.4.2014 EUR stravné lístky-žiaci
40140083 31559581 SLS – TECHNACO, s.r.o.  343,50 4.4.2014 EUR materiál na súťaž M,I,E
40140084 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 10.4.2014 EUR služby BOZP 3/2014
40140085 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 12 318,60 10.4.2014 EUR stravné lístky zamestnancov
40140086 34985981 Patrik Halo – H+H  209,70 10.4.2014 EUR pranie prádla 3/2014
40140087 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 8 514,31 10.4.2014 EUR strážna služba 3/2014
40140088 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 10.4.2014 EUR upratovanie (ŠI 25) 3/2014
40140089 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 10.4.2014 EUR upratovanie 3/2014
40140090 31443923 Panta Rhei,s.r.o.  143,01 10.4.2014 EUR knihy
40140091 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 10.4.2014 EUR údržba PC sietí a servera 3/2014
40140092 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 10.4.2014 EUR odvoz komun.odpadu 3/2014
40140093 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 10.4.2014 EUR el.energia-škola 4/2014
40140094 44512023 Válivé ložiská P & M, s.r.o.  28,40 10.4.2014 EUR materiál na prevádzku kosačiek
40140095 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 10.4.2014 EUR internet 3/2014
40140096 31359451 EARTH RESOURCES s.r.o.  118,32 17.4.2014 EUR chemikália na zmäkčovanie vody( kotolňa)
40140097 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 183,32 17.4.2014 EUR plyn VO,3/2014,plyn 3/2014,plyn 3/2014
40140098 35763469 Slovak Telekom, a.s.  155,66 17.4.2014 EUR tel.hovory-pevné linky 3/2014
40140099 36631124 Slovenská pošta, a.s.  108,47 17.4.2014 EUR tlač šekov
40140100 00397610 Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky  150,00 17.4.2014 EUR balíček podpory CISCO akadémie
40140101 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  8,25 17.4.2014 EUR daň za ubytovanie 3/2014
40140102 36677281 ZSE Energia, a.s.  807,50 17.4.2014 EUR el.energia-areál,3/2014
40140103 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,40 17.4.2014 EUR personálne riadenie 4/2014
40140104 44850409 Pneu-Plus s.r.o  37,88 30.4.2014 EUR výmena kolies-Renault Megane
40140105 44850409 Pneu-Plus s.r.o  26,76 30.4.2014 EUR výmena kolies-Fiat Scudo
40140106 35818921 Baracuda spol. s r.o.  332,79 2.5.2014 EUR stravovanie žiakov-súťaž
40140107 46447644 EDUXE Slovensko, s.r.o.  198,36 30.4.2014 EUR materiál-projekt Logistika
40140108 35818921 Baracuda spol. s r.o.  345,00 30.4.2014 EUR občerstvenie zamestnancov “Deň učiteľov”
40140109 36801658 TOUR4U, s.r.o.  93,00 30.4.2014 EUR Prehliadka BA s Prešporáčikom-súťaž M,I,E
40140110 45672784 ProPaint, s.r.o. 3 064,45 2.5.2014 EUR materiál k zákazke
40140111 35763469 Slovak Telekom, a.s.  264,91 2.5.2014 EUR mobilné tel.hovory 4/2014
40140112 42131111 Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP  44,00 2.5.2014 EUR poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014
40140113 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 827,97 6.5.2014 EUR vodné a stočné 4/2014
40140114 35874007 KESTLER CO, spol. s.r.o.  99,00 6.5.2014 EUR servisné práce STK+EK
40140115 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 485,98 16.5.2014 EUR strážna služba 4/2014
40140116 31760775 Šovčíková Viera JUDr.  123,61 20.5.2014 EUR trovy exekucie INSTA INVESTMENT
40140117 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 14.5.2014 EUR el.energia MO 5/2014
40140118 34985981 Patrik Halo – H+H  254,18 14.5.2014 EUR pranie prádla
40140119 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 14.5.2014 EUR Služby PO a BOZ 4/2014
40140120 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 14.5.2014 EUR upratovanie ŠI 25 4/2014
40140121 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 14.5.2014 EUR upratovanie 4/2014
40140122 35763469 Slovak Telekom, a.s.  148,56 14.5.2014 EUR telef.hovory 4/2014
40140123 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 161,30 14.5.2014 EUR odvoz DO 4/2014,odvoz DO 4/2014
40140124 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  954,07 14.5.2014 EUR plyn 4/2014,plyn 4/2014
40140125 36677281 ZSE Energia, a.s.  244,94 14.5.2014 EUR elektr.energia 4/2014,eletr.energia 4/2014
40140126 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 16.5.2014 EUR sevis IT 4/2014
40140127 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 14.5.2014 EUR internet 4/2014
40140128 13999338 Jurkovič Stanislav-STAVES  990,00 14.5.2014 EUR oprava oplotenia
40140129 10276272546 Dorová Mária  180,00 14.5.2014 EUR prenájom priestorov
40140130 00039489 Okresný súd Bratislava II  375,10 30.5.2014 EUR súdny popl. Marčeková
40140131 45739153 Nezisková organizácia VESNA  37,00 4.6.2014 EUR školenie PP a odmeňovanie pedag.zamestnancov 10.6.2014
40140132 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 4.6.2014 EUR služby sieti 4.-6./2014
40140133 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 396,62 4.6.2014 EUR Plyn MO 1.1.-18.5.2014 vyučtovanie
40140134 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 983,15 4.6.2014 EUR voda 8.4.-9.5.2014
40140135 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 10.6.2014 EUR plyn MO 6/2014
40140136 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 18 435,60 10.6.2014 EUR str.lístky ,strav.lístky
40140137 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 10.6.2014 EUR upratovanie 5/2014
40140138 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 10.6.2014 EUR upratovanie 5/2014
40140139 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 10.6.2014 EUR údržba PC siete 5/2014
40140140 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 591,07 10.6.2014 EUR strážna služba 5/2014
40140141 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 10.6.2014 EUR elektr. 6/2014
40140142 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 10.6.2014 EUR služba BOZ PO 5/2014
40140143 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  74,40 10.6.2014 EUR toner OFDM
40140144 35856998 Zvartech,s.r.o. 2 172,00 10.6.2014 EUR zvaračský kurz
40140145 36359114 ASV THERM s.r.o. 11 921,54 10.6.2014 EUR oprava kotolne
40140146 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 12.6.2014 EUR odvoz DO 5/2014
40140147 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 408,62 12.6.2014 EUR plyn 5/2014,plyn 5/2014
40140148 36363090 ant s.r.o 1 047,60 10.6.2014 EUR náradie na záv. skúšky
40140149 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  130,56 10.6.2014 EUR materiál na záverečné skúšky
40140150 43821103 DEKTRADE SR s.r.o.  305,76 10.6.2014 EUR materiál na záverečné skúšky
40140151 35763469 Slovak Telekom, a.s.  150,05 12.6.2014 EUR telefony 5/2014
40140152 35874007 KESTLER CO, spol. s.r.o.  100,07 12.6.2014 EUR servis OA Renault
40140153 36677281 ZSE Energia, a.s.  181,67 17.6.2014 EUR elektr.energia 5/2014,elektr.energia 5/2014
40140154 36377147 Mountfield SK, s.r.o.  24,60 17.6.2014 EUR mat.na opravu strunovej kosačky
40140155 46447644 EDUXE Slovensko, s.r.o.  400,06 17.6.2014 EUR materiál – projekt
40140156 35763469 Slovak Telekom, a.s.  321,40 17.6.2014 EUR telefony mob. 5/2014
40140157 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  643,07 18.7.2014 EUR materiál na záverečné skúšky
40140158 31704425 R.P.M. s.r.o  150,10 20.6.2014 EUR sady kotlík s prísluš. – poukazy
40140159 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,40 26.6.2014 EUR Personálne riadenie 6/2014
40140160 44639945 Prikler s.r.o.  315,60 26.6.2014 EUR materiál na ZUS
40140161 44639945 Prikler s.r.o.  120,00 26.6.2014 EUR výmena deonu a inštalácia dielne 25
40140162 45987726 ITS-Elektrik, s.r.o.  996,79 26.6.2014 EUR Prístupový systém pre vchodové dvere ŠI 21
40140163 40116000 Marcela Galandová-GAMECO  0,00 EUR ubytovanie,doprava pracovná cesta Taliansko
40140164 35763469 Slovak Telekom, a.s.  275,44 27.6.2014 EUR telefonne hovory
40140165 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 27.6.2014 EUR internet 5/2014
40140166 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 365,58 27.6.2014 EUR voda 5/2014
40140167 31331131 ŠEVT a.s.  389,65 9.7.2014 EUR tlačivá šk.rok 2014/2015
40140168 11833858 Milan Šurina Sklanárske práce  90,00 9.7.2014 EUR Výmena skla na pl.okne – škola chodba
40140169 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 9.7.2014 EUR upratovanie 6/2014
40140170 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 9.7.2014 EUR upratovanie ŠI 25
40140171 36385972 Jarabina s.r.o. 2 424,20 9.7.2014 EUR ubytovanie, strava 2.7.-4.7.2014
40140172 34985981 Patrik Halo – H+H  221,04 23.7.2014 EUR pranie prádla 6/2014
40140173 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 11.7.2014 EUR el.energia 7/2014
40140174 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 460,96 23.7.2014 EUR strážna služba 6/2014,stráž.služba 6/2014,stráž.služba 6/2014
40140175 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 144,71 11.7.2014 EUR odvoz DO 6/2014
40140176 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 11.7.2014 EUR plyn 7/2014
40140177 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 11.7.2014 EUR služba BOZ PO 6/2014
40140178 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 18.7.2014 EUR správa siete 6/2014
40140179 00164721 Slovenské národné múzeum v Martine  80,00 10.7.2014 EUR vstupenky
40140180 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 16.7.2014 EUR internet 6/2014
40140181 31623387 K-system spol. s r.o.  82,00 16.7.2014 EUR závažia na žalúzie
40140182 35763469 Slovak Telekom, a.s.  195,00 16.7.2014 EUR telef.hovory 6/2014
40140183 36677281 ZSE Energia, a.s. – 153,70 11.8.2014 EUR el.energia 6/2014,el.energia 6/2014
40140184 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 771,00 16.7.2014 EUR plyn VO 6/2014,plyn VO 6/2014
40140185 36387401 Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o.  369,00 16.7.2014 EUR splavovanie Váhu na pltiach
40140186 31327397 A-Z STROJ, spol.s.r.o.  335,15 18.7.2014 EUR náradie
40140187 27082440 Alza.cz a.s.  42,39 22.7.2014 EUR toner, flash disk
40140188 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  38,40 22.7.2014 EUR toner sekretariat
40140189 27082440 Alza.cz a.s.  16,62 22.7.2014 EUR adaptér NB
40140190 35747501 Xlinebus s.r.o. 1 122,00 28.7.2014 EUR autobusová doprava
40140191 44542488 AVALOP s.r.o.  59,81 28.7.2014 EUR revízia HP ŠI 25
40140192 00633194 SEZAM, s.r.o.  208,90 28.7.2014 EUR materiál na výuku PV
40140193 46627871 ŠKOLBOZ Servis s.r.o. 7 488,70 28.7.2014 EUR bytový textil ŠI
40140194 27082440 Alza.cz a.s.  37,54 28.7.2014 EUR držiak pre projektor
40140195 35763469 Slovak Telekom, a.s.  251,78 28.7.2014 EUR telef.hovory 7/2014
40140196 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 052,44 28.7.2014 EUR voda
40140197 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  493,31 5.8.2014 EUR materiál na stoly
40140198 31383661 Merkantil s.r.o. 1 634,45 5.8.2014 EUR materiál kancelársky
40140199 31383661 Merkantil s.r.o. 4 813,05 5.8.2014 EUR materiál čistiace prostriedky
40140200 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 5.8.2014 EUR plyn MO 8/2014
40140201 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 5.8.2014 EUR el.energia MO 8/2014
40140202 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 5.8.2014 EUR služba BOZ PO 7/2014
40140203 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 3 775,52 11.9.2014 EUR stráž.služba 7/2014
40140204 34985981 Patrik Halo – H+H  517,92 16.9.2014 EUR pranie prádla 7/2014
40140205 36004359 Vercajch centrum spol. s r.o. 6 459,72 12.8.2014 EUR materiál
40140206 46627871 ŠKOLBOZ Servis s.r.o. 4 089,42 12.8.2014 EUR materiál prac.odevy
40140207 36552917 DREVINA NZ s.r.o.  460,74 12.8.2014 EUR materiál zákazka stoly
40140208 45443254 Blaškovič Marek  850,00 12.8.2014 EUR údržba IT siete 7/2014
40140209 44589701 BMI-trade,s.r.o. 3 410,40 12.8.2014 EUR dodávka a montáž plast.okien ŠI 25
40140210 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 12.8.2014 EUR internet 7/2014
40140211 35763469 Slovak Telekom, a.s.  140,83 12.8.2014 EUR telef.hovory 7/2014
40140212 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  739,22 12.8.2014 EUR plyn 7/2014,plyn 7/2014,plyn 7/2014
40140213 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 28.8.2014 EUR upratovanie 7/2014
40140214 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 078,80 19.8.2014 EUR upratovanie 7/2014
40140215 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  530,88 19.8.2014 EUR odvoz DO 7/2014
40140216 36677281 ZSE Energia, a.s. – 596,53 10.9.2014 EUR el.energia 7/2014,el.energia 7/2014
40140217 31337538 FARLESK s.r.o.  568,96 19.8.2014 EUR materiál sklad
40140218 31337538 FARLESK s.r.o.  406,69 19.8.2014 EUR materiál na zákazku
40140219 27082440 Alza.cz a.s. 11 452,12 18.8.2014 EUR komponenty-počítače
40140220 44135998 ELBEA s.r.o.  103,05 19.8.2014 EUR materiál sklad
40140221 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 500,00 22.8.2014 EUR valendy
40140222 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 6 000,00 22.8.2014 EUR valendy ŠI
40140223 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  95,16 28.8.2014 EUR naradie spotreba
40140224 31337538 FARLESK s.r.o.  153,53 28.8.2014 EUR materiál opravy
40140225 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  189,00 22.8.2014 EUR novelizácia 2014/2015
40140226 36743852 WebHouse, s.r.o.  75,17 25.8.2014 EUR webhostingové služby  19.8.2014-18.8.2015
40140227 46447644 EDUXE Slovensko, s.r.o. 1 029,15 28.8.2014 EUR tovar Projekt
40140228 35763469 Slovak Telekom, a.s.  258,40 28.8.2014 EUR telef.hovory 7/2014
40140229 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o.  543,60 28.8.2014 EUR stoličky škola
40140230 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 9.9.2014 EUR služba siete SANET 7-9/2014
40140231 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 2 983,98 9.9.2014 EUR voda 8/2014
40140232 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,40 16.9.2014 EUR personálne riadenie školy 8/2014
40140233 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 9.9.2014 EUR služba BOZ PO 8/2014
40140234 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 9.9.2014 EUR plyn MO 9/2014
40140235 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 4 195,86 9.9.2014 EUR strážna služba 8/2014
40140236 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 9.9.2014 EUR el.energia MO 9/2014
40140237 47446421 ProTherm s.r.o. 16 977,32 9.9.2014 EUR stavebné práce šatne škola
40140238 00585441 Kooperatíva,a.s.  329,47 11.9.2014 EUR havarijné poistenie SCUDO
40140239 34985981 Patrik Halo – H+H  391,48 16.9.2014 EUR pranie prádla 8/2014
40140240 35763469 Slovak Telekom, a.s.  140,65 11.9.2014 EUR telef.hovory 8/2014
40140241 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  180,34 11.9.2014 EUR plyn 8/2014,plyn 8/2014
40140242 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 11.9.2014 EUR internet 8/2014
40140243 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  514,29 11.9.2014 EUR odvoz DO 8/2014
40140244 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 11.9.2014 EUR služba IT 8/2014
40140245 36677281 ZSE Energia, a.s. – 645,21 7.10.2014 EUR el.energia 8/2014,el.energia 8/2014
40140246 00585441 Kooperatíva,a.s.  53,10 16.9.2014 EUR poistenie čel.sklo SCUDO
40140247 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 900,00 23.9.2014 EUR strav.lístky žiaci
40140248 35818921 Baracuda spol. s r.o.  950,00 16.9.2014 EUR zabezpečenie porady RŠ BSK
40140249 35790253 PETIT PRESS, a.s.  217,35 16.9.2014 EUR SME Enviromentálna výchova
40140250 31337538 FARLESK s.r.o.  33,16 23.9.2014 EUR materiál omietka cvič.práce
40140251 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  123,00 23.9.2014 EUR materiál – cvič.práce
40140252 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 241,21 23.9.2014 EUR upratovanie 8/2014
40140253 35836644 KLINTON, s.r.o. 1 028,09 23.9.2014 EUR upratovanie 8/2014
40140254 45672784 ProPaint, s.r.o. 4 185,00 30.9.2014 EUR staveb.materiál zákazka
40140255 36743852 WebHouse, s.r.o.  14,75 23.9.2014 EUR webhostingové služby 3.10.2014-2.10.2015
40140256 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  144,84 2.10.2014 EUR zákonné poistné SCUDO
40140257 35763469 Slovak Telekom, a.s.  264,96 2.10.2014 EUR telef.hovory 9/2014
40140258 34124705 MzdyServis, s.r.o.  59,04 2.10.2014 EUR poradenské služby mzdy
40140259 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 137,02 2.10.2014 EUR vodné stočné 9/2014
40140260 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s.  596,80 2.10.2014 EUR vodné stočné 8/2014 dolatok
40140261 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 18 435,60 10.10.2014 EUR strav.lístky zamestnanci,str.lístky zamestn.
40140262 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 900,00 10.10.2014 EUR strav.lístky žiaci
40140263 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 10.10.2014 EUR plyn MO 10/2014
40140264 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 15.10.2014 EUR slžba BOZ,PO 9/2014
40140265 06011972 Marčeková 7 431,55 6.10.2014 EUR vrátenie úrokov z omekania
40140266 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 061,76 10.10.2014 EUR odvoz DO 9/2014
40140267 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 10.10.2014 EUR el.energia škola 10/2014
40140268 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 10.10.2014 EUR služba sieti 9/2014
40140269 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 230,78 27.10.2014 EUR stráž.služba 9/2014
40140270 34985981 Patrik Halo – H+H  246,36 27.10.2014 EUR pranie prádla 9/2014
40140271 37036475 RTA-Miroslav Balún  410,91 3.12.2014 EUR opr.kotolňa-havária
40140272 35763469 Slovak Telekom, a.s.  166,60 15.10.2014 EUR telef.hovory 9/2014
40140273 36677281 ZSE Energia, a.s.  563,43 15.10.2014 EUR el.energia 9/2014,el.energia 9/2014
40140274 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 15.10.2014 EUR internet 9/2014
40140275 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  305,46 15.10.2014 EUR plyn VO 9/2014,plyn 9/2014,plyn 9/2014
40140276 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 15.10.2014 EUR upratovanie 9/2014
40140277 35836644 KLINTON, s.r.o.  796,86 15.10.2014 EUR upratovanie ŠI 25 9/2014
40140278 31331131 ŠEVT a.s.  96,00 30.10.2014 EUR tlačivá TV LIST s vodotlačou
40140279 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  114,00 27.10.2014 EUR kontrola a čistenie komínov
40140280 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  96,00 17.10.2014 EUR školenie ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO
40140281 27082440 Alza.cz a.s.  151,93 27.10.2014 EUR mikrovlnná rúra ŠI
40140282 35765038 Elektrosped, a.s.  67,20 27.10.2014 EUR varič Sencor
40140283 45697655 Net Sales, s.r.o.  71,70 27.10.2014 EUR varná kanvica
40140284 34985981 Patrik Halo – H+H  249,66 30.10.2014 EUR pranie prádla
40140285 35763469 Slovak Telekom, a.s.  266,81 30.10.2014 EUR telef.hovory
40140286 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 891,57 30.10.2014 EUR voda 9/2014
40140287 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  579,51 31.10.2014 EUR poistenie žiakov 2014/2015
40140288 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 19.11.2014 EUR služba BOZ,PO 10/2014
40140289 44394357 REDFROG s.r.o. 1 848,80 19.11.2014 EUR materiál Otvorená škola
40140290 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 19.11.2014 EUR plyn MO 11/2014
40140291 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 345,87 19.11.2014 EUR stráž.služba 10/2014
40140292 34985981 Patrik Halo – H+H  270,78 19.11.2014 EUR pranie prádla 10/2014
40140293 35836644 KLINTON, s.r.o.  838,80 19.11.2014 EUR upratovanie ŠI 25
40140294 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 19.11.2014 EUR upratovanie 10/2014
40140295 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 047,96 19.11.2014 EUR el.energia MO 11/2014
40140296 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 244,25 19.11.2014 EUR odvoz DO 10/2014
40140297 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 742,57 19.11.2014 EUR el.energia 10/2014,el.energia 10/2014
40140298 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 4,40 21.11.2014 EUR plyn 10/2014,plyn 10/2014
40140299 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 19.11.2014 EUR internet 10/2014
40140300 35818921 Baracuda spol. s r.o. 1 900,00 19.11.2014 EUR strav.lístky žiaci
40140301 31730671 LIVONEC, s.r.o.  658,08 19.11.2014 EUR revízie HP
40140302 35763469 Slovak Telekom, a.s.  186,35 19.11.2014 EUR telef.hovory 10/2014
40140303 45443254 Blaškovič Marek  850,00 21.11.2014 EUR správa sieti 10/2014
40140304 44850409 Pneu-Plus s.r.o  256,68 19.11.2014 EUR zimné pneumatiky+montáž RENAULT
40140305 44850409 Pneu-Plus s.r.o  24,24 19.11.2014 EUR výmena pneumatík SCUDO
40140306 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 21.11.2014 EUR služby siete SANET 4.Q 2014
40140307 27082440 Alza.cz a.s.  39,28 24.11.2014 EUR USB kľúče
40140308 31443923 Panta Rhei, s.r.o.,  66,64 3.12.2014 EUR kalendáre
40140309 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 479,05 2.12.2014 EUR vodné stočné 11/2014
40140310 35765038 Elektrosped, a.s.  441,00 2.12.2014 EUR elektrický sporák-kuchynka
40140311 35763469 Slovak Telekom, a.s.  278,70 3.12.2014 EUR telef.hovory
40140312 35893885 EUROPLYN, s.r.o.  721,56 3.12.2014 EUR havária-regulátor plynu v kotolni
40140313 13964801 Valentín Csóka  245,00 3.12.2014 EUR revízia TF
40140314 45672784 ProPaint, s.r.o.  837,00 2.10.2014 EUR materiál na zákazku doučtovanie pôvodnej DF
40140315 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 027,00 11.12.2014 EUR plyn MO 12/2014
40140316 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  42,40 17.12.2014 EUR personál.riadenie 12/2014
40140317 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 11.12.2014 EUR služba BOZ PO 11/2014
40140318 35836644 KLINTON, s.r.o.  838,80 11.12.2014 EUR upratovanie ŠI 25 11/2014
40140319 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 11.12.2014 EUR upratovanie 11/2014
40140320 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 11.12.2014 EUR správa sieti IT 12/2014
40140321 35838949 HORNBACH-Baumarkt Sk  85,80 11.12.2014 EUR posypová soľ-areál
40140322 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 7 028,12 11.12.2014 EUR stráž.služba 11/2014
40140323 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 061,76 11.12.2014 EUR Odvoz DO 11/2014
40140324 34985981 Patrik Halo – H+H  136,08 18.12.2014 EUR pranie prádla
40140325 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 043,30 11.12.2014 EUR el.energia 11/2014,zál.el.energia 11/2014
40140326 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  364,39 11.12.2014 EUR plyn VO 11/2014,plyn záloha
40140327 14307472 Vladimír Micenko  100,00 11.12.2014 EUR revízia telocvič.náradia
40140328 0035738219 AXASOFT  49,20 17.12.2014 EUR oprava tlačiarne TV
40140329 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 17.12.2014 EUR internet 11/2014
40140330 35763469 Slovak Telekom, a.s.  174,25 17.12.2014 EUR telef.hovory 11/2014
40140331 46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 1 090,50 16.12.2014 EUR bežecký pás
40140332 36622524 MB TECH BB s.r.o. 4 050,00 16.12.2014 EUR notebook Lenovo B530-30
40140333 17329477 AUTO-IMPEX spol. s r.o.  220,50 17.12.2014 EUR servis po 2 rokoch SCUDO
40140334 31383661 Merkantil s.r.o.  527,80 18.12.2014 EUR kancelársky materiál
40140335 36375721 EKOFIM s.r.o.  934,98 18.12.2014 EUR periféria a meranie biometrických údajov
40140336 35819332 AUTO -P.O., s.r.o.  45,90 22.12.2014 EUR náhr.diely-opr.IBIZA
40140337 37036475 RTA-Miroslav Balún 1 663,30 22.12.2014 EUR revízia a servis kotolne
40140338 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 22.12.2014 EUR zák.poist. r.2015 IBIZA
40140339 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  109,00 22.12.2014 EUR zák.poist. 2015 MITSUBISHI
40140340 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s.  89,00 22.12.2014 EUR zák.poist. 2015 FABIA
40140341 00585441 Kooperatíva,a.s.  120,41 22.12.2014 EUR zák.poist. 2015 RENAULT
40140342 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.  13,94 15.1.2015 EUR poist.osôb FABIA 2015
40140343 31730671 LIVONEC, s.r.o.  629,65 15.1.2015 EUR sožba BOZ,PO 12/2014
40140344 31730671 LIVONEC, s.r.o.  24,89 15.1.2015 EUR nalepenie piktogramov v areály školy
40140345 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 358,88 15.1.2015 EUR vodné stočné 12/2014,voda 12/2014
40140346 35763469 Slovak Telekom, a.s.  280,52 15.1.2015 EUR telef.hovory 12/2014
40140347 34985981 Patrik Halo – H+H  384,36 15.1.2015 EUR pranie prádla 12/2014
40140348 45443254 Blaškovič Marek  850,00 15.1.2015 EUR služba IT 12/2014
40140349 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 745,88 15.1.2015 EUR el.energia 12/2014,el.energia
40140350 35763469 Slovak Telekom, a.s.  31,82 15.1.2015 EUR internet 12/2014
40140351 35800259 EAGLE SECURITY, a.s. 6 204,96 15.1.2015 EUR stráž.služba 12/2014
40140352 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 244,25 15.1.2015 EUR odvoz DO 12/2014
40140353 35836644 KLINTON, s.r.o. 3 298,08 15.1.2015 EUR upratovanie 12/2014
40140354 35836644 KLINTON, s.r.o.  838,80 15.1.2015 EUR upratovanie 12/2014
40140355 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19 396,62 21.1.2015 EUR plyn 12/2014,plyn 12/2014,plyn 12/2014,plyn 12/2014
40140356 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 221,65 11.2.2015 EUR el.energia škola -vyúčtovanie 2014
40140357 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 310,58 26.1.2015 EUR vyúčtovanie plynu MO 2014
40140358 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  199,00 6.2.2015 EUR členský poplatok 2015
44140001 36317942 DREVOSEN s.r.o. 2 634,00 22.12.2014 EUR montážna plošina
44150001 13999338 Jurkovič Stanislav-STAVES 2 110,50 2.2.2015 EUR výroba a montáž mreží