Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celková suma Dátum úhrady Mena Popis faktúry
40110001 35971967 UPC Broadband Slovakia,s.  40,08 12.1.2011 EUR kablova televízia 1.Q 2011
40110002 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,43 14.1.2011 EUR internet 1/11
40110003 31328695 Gastroservis s.r.o 10 469,28 19.1.2011 EUR stravné lístky,sravné listky
40110004 35856998 Zvartech,s.r.o. – 238,00 EUR zvaračský kurz
40110005 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  1,23 19.1.2011 EUR doučt. Fin,spravodaj
40110006 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 091,39 27.1.2011 EUR el.energia 1/2011
40110007 35726369 Daňový úrad Bratislava VI  171,61 19.1.2011 EUR cestná daň
40110008 35697270 Orange Slovensko, a.s.  449,76 27.1.2011 EUR telef.hovory 1/11
40110009 31331131 ŠEVT a.s.  89,22 27.1.2011 EUR vysvedčenia
40110010 40703606 AAA NIKOLA TRAVEL  300,00 27.1.2011 EUR doprava
40110011 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.  13,94 27.1.2011 EUR poistenie 2011 osoby v OA
40110012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  965,00 27.1.2011 EUR plyn 1/2011
40110013 36317888 Ďureje Ján 1 350,00 27.1.2011 EUR ubytovanie srtava
40110014 31355374 VEMA, s.r.o.  44,40 7.2.2011 EUR školenie mzdy
40110015 31730671 LIVONEC, s.r.o. 1 194,50 7.2.2011 EUR kontrola a výmena hasiacich prístrojov
40110016 11821973 JURISDAT,vyd.a nakl.  20,00 7.2.2011 EUR časopis Skola 2011
40110017 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.2.2011 EUR služba BOZ,PO 1/2011
40110018 36317888 Ďureje Ján  925,00 7.2.2011 EUR ubytovanie,strava SF
40110019 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  965,00 7.2.2011 EUR plyn MO 2/2011
40110020 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 7.2.2011 EUR servis IT 1/2011
40110021 36041700 Guarant, s.r.o. 6 734,26 7.2.2011 EUR stražna služba 1/2011,stražna služba 1/2011
40110022 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  251,66 7.2.2011 EUR pranie 1/2011
40110023 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 7.2.2011 EUR upratovanie 1/2011,upratovanie 1/2011
40110024 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 16.2.2011 EUR internet 1/2011
40110025 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  33,00 16.2.2011 EUR čl.popl.
40110026 35763469 Slovak Telekom, a.s.  191,02 16.2.2011 EUR telef.hovory 1/2011
40110027 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 16.2.2011 EUR odvoz DO 1/2011
40110028 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 952,95 16.2.2011 EUR záloha,plyn 1/2011,plyn 1/2011,plyn 1/2011,plyn 1/2011
40110029 36677281 ZSE Energia, a.s. 3 072,88 16.2.2011 EUR záloha ,elektrina 1/2011,elektrina 1/2011,elektrina 1/2011,elektrina 1/2011
40110030 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 933,82 16.2.2011 EUR voda 1/2011,voda 1/2011,voda 1/2011,voda 1/2011
40110031 40959571 Mgr.Matej Vida  336,00 16.2.2011 EUR konzultačná právna pomoc
40110032 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 000,01 16.2.2011 EUR elektrina škola 2/2011
40110033 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  70,89 28.2.2011 EUR personalistika a poradca riad.školy
40110034 31730671 LIVONEC, s.r.o.  444,43 28.2.2011 EUR kontrola hydranty
40110035 36145581 Slovenská živnost.komora  66,00 28.2.2011 EUR členské 2011
40110036 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 28.2.2011 EUR služby siete 1.-3./2011
40110037 34954856 UNI SERVIS Martin Martinusík  511,20 28.2.2011 EUR materiál na opravu
40110038 35697270 Orange Slovensko, a.s.  306,77 8.3.2011 EUR tel.hovory 02/2011,tel.hovory 02/2011
40110039 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 698,23 8.3.2011 EUR vodné a stočné 02/2011,voda 2/11,voda2/11
40110040 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 8.3.2011 EUR upratovanie 02/2011,uprat.2/11
40110041 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  965,00 8.3.2011 EUR plyn MO 03/2011
40110042 00603481 Hl. mesto SR Bratislava 1 919,71 8.3.2011 EUR daň z nehnuteľnosti na rok 2011
40110043 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  39,38 8.3.2011 EUR publikácie
40110044 35718986 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 1 131,89 11.3.2011 EUR drevo – materiál
40110045 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 8.3.2011 EUR služby BOZP 02/2011
40110046 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  92,64 11.3.2011 EUR publikácie-zbierka zákonov 2010 (nedopl.)
40110047 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 8.3.2011 EUR správa PC siete 02/2011
40110048 11707402 Goruša Igor-I.E.G.str.služby  643,20 8.3.2011 EUR stravné lístky žiakov
40110049 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 128,83 11.3.2011 EUR záloha 02/11,el.energia 2/11,el.en.2/11,el.en.2/11,el.en.2/11
40110050 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  87,82 11.3.2011 EUR pranie bielizne 02/2011
40110051 31369146 POINTS SLOVENSKO s.r.o.  379,96 11.3.2011 EUR nákup lyží (1 pár)
40110052 35971576 TPZ Servis s.r.o.  55,08 11.3.2011 EUR revízia na stĺpový zdvihák
40110053 36743852 WebHouse, s.r.o.  19,92 11.3.2011 EUR predĺženie domény 03/2011-03/2012
40110054 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 16.3.2011 EUR tel.hovory 02/2011
40110055 36041700 Guarant, s.r.o. 6 600,66 16.3.2011 EUR strážna služba 02/2011,str.služ.2/11,str.služ. 2/11
40110056 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 091,39 16.3.2011 EUR el.energia škola 03/2011
40110057 35763469 Slovak Telekom, a.s.  199,67 16.3.2011 EUR tel.hovory 02/2011
40110058 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  862,68 16.3.2011 EUR odvoz komun.odpadu 02/2011,odvoz DO 2/11,odvoz DO 2/11
40110059 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 16.3.2011 EUR stravné lístky
40110060 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 593,84 16.3.2011 EUR zál.2/11,plyn 2/11,plyn 1/11,plyn 2/11,plyn 2/11
40110061 36399876 A.K.R. TOUR, s.r.o. 3 420,00 16.3.2011 EUR strava žiaci LVK,srava,ubyt.LVK
40110062 43792138 CK AZAD s.r.o. 1 192,80 16.3.2011 EUR doprava LVK,doprava LVK
40110063 27082440 Alza.cz a.s.  205,34 18.3.2011 EUR PC príslušenstvo
40110064 31337538 FARLESK s.r.o.  412,63 28.3.2011 EUR maliarský materiál-maľovanie v budove č.21
40110065 36076911 VESNA, n.o.  37,00 28.3.2011 EUR školenie archív
40110066 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  121,20 28.3.2011 EUR pranie bielizne 03/2011
40110067 35697270 Orange Slovensko, a.s.  272,53 4.4.2011 EUR tel.hovory 03/2011,tel.hovory 03/2011
40110068 31370942 Autozak,s.r.o.  144,00 28.3.2011 EUR oprava automobila Mitshubischi
40110069 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.4.2011 EUR správa PC sietie a serverov 03/2011
40110070 35971967 UPC Broadband Slovakia,s.  40,08 7.4.2011 EUR kábl.TV 1.4.-30.6.2011
40110071 35790253 PETIT PRESS, a.s.  147,40 7.4.2011 EUR denník SME – refundácia Knihy školám
40110072 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.4.2011 EUR služby BOZP 03/2011
40110073 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  965,00 7.4.2011 EUR plyn MO 04/2011
40110074 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 7.4.2011 EUR upratovanie 03/2011,upratovanie 03/2011,upratovanie 3/11
40110075 11707402 Goruša Igor-I.E.G.str.služby 1 022,40 13.4.2011 EUR strava žiaci
40110076 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 613,34 13.4.2011 EUR voda3/11,voda 3/11,voda 3/11,voda 3/11
40110077 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  117,76 13.4.2011 EUR pranie prádla 3/11
40110078 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 268,20 13.4.2011 EUR el.energia 3/2011,el.energia 3/11,el.energia 3/11,el.energia 3/11,el.energia 3/11
40110079 35763469 Slovak Telekom, a.s.  199,63 13.4.2011 EUR telef.hovory 3/11
40110080 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 13.4.2011 EUR internnet 4/11
40110081 0035738219 AXASOFT  173,76 20.4.2011 EUR tonery
40110082 36041700 Guarant, s.r.o. 7 665,00 13.4.2011 EUR stráž.služba 3/11,stráž.sl.3/11,stráž.sl.3/11,stráž.služba 3/11
40110083 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 13.4.2011 EUR odvoz DO 3/11,odvoz DO 3/11,odvoz DO 3/11
40110084 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 656,89 13.4.2011 EUR plyn 3/2011,plyn 3/11,plyn 3/11,plyn 3/11,plyn 3/11
40110085 00585441 Kooperatíva,a.s.  9,11 20.4.2011 EUR poistné
40110086 00585441 Kooperatíva,a.s.  15,96 20.4.2011 EUR poistné
40110087 44850409 Pneu-Plus s.r.o  769,49 13.4.2011 EUR disky,prezutie Renault
40110088 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 061,04 20.4.2011 EUR el.energia škola 4/11
40110089 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  64,63 20.4.2011 EUR uplné znenie ZZ
40110090 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  113,81 20.4.2011 EUR Zbierka zákonov 2011
40110091 32530943 3P-Pauer Richard  775,00 20.4.2011 EUR ubytovanie žiaci
40110092 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  106,57 4.5.2011 EUR personalistika v práci riaditeľa
40110093 17311411 Insektpol,s.r.o.  266,40 4.5.2011 EUR deratizácia
40110094 0035738219 AXASOFT  49,20 4.5.2011 EUR oprava kopírky
40110095 35697270 Orange Slovensko, a.s.  311,66 4.5.2011 EUR lelef.hovory
40110096 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 998,79 4.5.2011 EUR voda 4/2011
40110097 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 4.5.2011 EUR služba BOZ 4/11
40110098 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.5.2011 EUR udržba PC siete 4/11
40110099 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  344,77 6.5.2011 EUR pranie prádla
40110100 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 6.5.2011 EUR upratovanie 4/11
40110101 36501891 Merkury Market,s.r.o. 1 319,45 6.5.2011 EUR dvere ŠI
40110102 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 10.6.2011 EUR internet 5/11
40110103 36041700 Guarant, s.r.o. 7 205,10 11.5.2011 EUR stráženie 4/2011,stráženie 4/11,stráženie 4/2011
40110104 31331131 ŠEVT a.s.  71,71 9.5.2011 EUR tlačivá MS
40110105 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 11.5.2011 EUR str.lístky,str.lístky
40110106 36677281 ZSE Energia, a.s.  491,82 11.5.2011 EUR el.en.4/11,el.en.4/11,el.en.4/11,el.en.4/11,el.en.4/11
40110107 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 11.5.2011 EUR odvoz DO 4/11,odvoz DO 4/11,odvoz DO 4/11
40110108 35763469 Slovak Telekom, a.s.  179,30 13.5.2011 EUR telef.hovory 4/2011
40110109 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 103,08 EUR plyn 4/11,plyn 4/11,plyn 4/11,plyn 4/11
40110110 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 091,71 13.5.2011 EUR el.energia 5/11 škola
40110111 31360513 STIEFEL, spol.s.r.o.  83,50 20.5.2011 EUR mapy -poukazy
40110112 35947608 FARBOL, s.r.o.  521,94 20.5.2011 EUR maliarsky materiál
40110113 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  439,74 20.5.2011 EUR materiál zákazka 18
40110114 36501891 Merkury Market,s.r.o. 1 152,00 20.5.2011 EUR nábytok VHČ
40110115 36501891 Merkury Market,s.r.o. 1 440,00 20.5.2011 EUR nábytok VHČ
40110116 35903414 Mobelix Bratislava,s.r.o.  874,80 20.5.2011 EUR nábytok VHČ
40110117 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  159,00 25.5.2011 EUR kontrola komínov
40110118 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 25.5.2011 EUR služby siete
40110119 35841397 ELEKTROČAS s.r.o.  125,28 25.5.2011 EUR oprava školských hodín
40110120 21012036 Obv.urad ziv.prostredia  50,00 25.5.2011 EUR poplatok
40110121 32530943 3P-Pauer Richard  120,00 25.5.2011 EUR školenie pedag.zamestnancov
40110122 35697270 Orange Slovensko, a.s.  292,29 27.5.2011 EUR telef.hovory
40110123 36501891 Merkury Market,s.r.o. 1 002,62 27.5.2011 EUR svietidla,pláv.podlaha
40110124 35903414 Mobelix Bratislava,s.r.o.  59,88 27.5.2011 EUR záclonová tyč
40110125 31383661 Merkantil s.r.o.  338,00 1.6.2011 EUR skartovačka
40110126 35947608 FARBOL, s.r.o.  318,32 1.6.2011 EUR farby izby BP 27
40110127 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  105,04 1.6.2011 EUR pranie
40110128 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 768,36 EUR vyučt.plyn MO
40110129 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 470,12 1.6.2011 EUR voda,voda 5/11,voda 5/11,voda 5/11
40110130 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 1.6.2011 EUR služba IT
40110131 31684181 NACEVA-Slovakia, spol. s r.o.  329,92 1.6.2011 EUR materiál na záverečné skúšky
40110132 31383661 Merkantil s.r.o.  39,70 1.6.2011 EUR materiál OF DM Slovenska
40110133 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 10.6.2011 EUR plyn MO 6/2011
40110134 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 10.6.2011 EUR upratovanie 5/11,upratovanie 5/11,upratovanie 5/11
40110135 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 10.6.2011 EUR služba BOZ 5/11
40110136 32530943 3P-Pauer Richard  98,39 10.6.2011 EUR sada CD poukazy
40110137 35763469 Slovak Telekom, a.s.  26,12 10.6.2011 EUR internet 5/2011
40110138 31396763 Školex,s.r.o. 2 415,28 10.6.2011 EUR školské stoličky
40110139 111117 Obvodny sud Bratislava 3  49,50 10.6.2011 EUR súdny poplatok
40110140 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 514,72 17.6.2011 EUR el.energia škola 6/11
40110141 36677281 ZSE Energia, a.s.  408,88 17.6.2011 EUR elektrina 5/11,el.energia 5/11,elektrina 5/11,elektrina 5/11,elektrina 5/11
40110142 35763469 Slovak Telekom, a.s.  202,24 17.6.2011 EUR telefony 5/11
40110143 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 276,32 17.6.2011 EUR plyn 5/2011,plyn 5/11,plyn 5/11,plyn 5/11,plyn 5/11
40110144 36041700 Guarant, s.r.o. 7 608,06 17.6.2011 EUR stráž.sl. 5/11,stráž.sl. 5/11,stráž.sl. 5/11
40110145 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 17.6.2011 EUR odvoz DO 5/11,odvoz DO 5/11,odvoz DO 5/11
40110146 31331131 ŠEVT a.s.  214,75 17.6.2011 EUR tlačivá
40110147 13987160 PATAKY Ladislav-LPP  199,19 17.6.2011 EUR zemné práce
40110148 0035738219 AXASOFT  101,76 17.6.2011 EUR toner TV
40110149 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  108,80 24.6.2011 EUR pranie prádla
40110150 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  107,30 24.6.2011 EUR aktualizácie 6/11
40110151 35697270 Orange Slovensko, a.s.  367,88 24.6.2011 EUR telef.hovory,telef.hovory
40110152 11793546 Vít Rakús 2 257,20 24.6.2011 EUR výmena podlahy telocvičňa
40110153 43821987 MARSANN IT, s.r.o. 11 683,20 29.6.2011 EUR počitače, NB
40110154 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  815,51 29.6.2011 EUR materiál železo telocvična
40110155 35947608 FARBOL, s.r.o.  87,64 29.6.2011 EUR materiál farby telocvična
40110156 35798505 ENTO-železiarstvo s.r.o.  64,26 29.6.2011 EUR materiál telocvična
40110157 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 162,20 1.7.2011 EUR voda 6/11,voda 6/11,voda 6/11
40110158 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 1.7.2011 EUR správa siete 6/11
40110159 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 13.7.2011 EUR sravné lístky,str.lístky rabat
40110160 35856998 Zvartech,s.r.o.  48,00 13.7.2011 EUR preškolenie zvaračov MOV
40110161 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 13.7.2011 EUR plyn MO 7/11
40110162 00214973 Holcim (Slovensko) a.s.  833,89 13.7.2011 EUR beton
40110163 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. -2 295,02 EUR opr.sumy dod.fa voda
40110164 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 13.7.2011 EUR služby BOZ 06/11
40110165 36041700 Guarant, s.r.o. 7 345,26 13.7.2011 EUR stráž.služba 6/11,straž.sl.6/11,stráž.sl.6/11,straž.sl.6/11
40110166 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  138,58 13.7.2011 EUR pranie
40110167 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 13.7.2011 EUR upratovanie 6/11,upratovanie 6/11,upratovanie 6/11
40110168 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 13.7.2011 EUR internet 7/11
40110169 35763469 Slovak Telekom, a.s.  168,26 13.7.2011 EUR telef.hovory 6/11
40110170 43982085 LK&LA, s.r.o. 2 531,45 13.7.2011 EUR ubytovanie,strava SF
40110171 36677281 ZSE Energia, a.s. – 136,95 EUR el.en. 6/11,el.en.6/11
40110172 11707402 Goruša Igor-I.E.G.str.služby  137,50 15.7.2011 EUR strava žiakov ZŠ ,strava žiakov ZŠ
40110173 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 387,49 15.7.2011 EUR plyn záloha 6/11,plyn 6/11
40110174 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 15.7.2011 EUR odvoz DO 6/11
40110175 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 560,56 20.7.2011 EUR el.energia 7/11
40110176 35971967 UPC Broadband Slovakia,s.  4,74 13.7.2011 EUR kabl.televizia
40110177 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  88,62 20.7.2011 EUR pranie prádla ŠI
40110178 11793546 Vít Rakús 20 314,80 20.7.2011 EUR podlaha telocvična
40110179 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o.  915,84 20.7.2011 EUR skrine
40110180 45987726 ITS-Elektrik, s.r.o. 3 548,30 22.7.2011 EUR prístupový systém
40110181 35697270 Orange Slovensko, a.s.  273,67 22.7.2011 EUR telef.hovory
40110182 0035738219 AXASOFT  144,00 22.7.2011 EUR tonery sekretar.
40110183 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 574,47 22.7.2011 EUR voda 7/11,voda 7/11,voda 7/11
40110184 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 9.8.2011 EUR služba 7/11
40110185 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 9.8.2011 EUR upratovanie 7/11,upratovanie 7/11,upratovanie 7/11
40110186 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 9.8.2011 EUR sližba
40110187 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 9.8.2011 EUR plyn MO 8/11
40110188 11812206 ETIC – Ing. Ján Baláž 1 250,00 15.8.2011 EUR pretesnenie svetlíkov dielne
40110189 35783893 GIPSOL a.s.  106,18 9.8.2011 EUR materiál
40110190 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. 1 365,73 9.8.2011 EUR materiál
40110191 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  564,04 9.8.2011 EUR plyn 7/2011,plyn 7/11,plyn 7/11,plyn 7/11,plyn 7/11
40110192 35763469 Slovak Telekom, a.s.  147,48 9.8.2011 EUR telef.hovory 7/11
40110193 36041700 Guarant, s.r.o. 6 591,90 15.8.2011 EUR stráž.služba 7/11,straž.služba 7/11,stráž.služba 7/11
40110194 35763469 Slovak Telekom, a.s.  22,62 15.8.2011 EUR internet 7/11
40110195 36743852 WebHouse, s.r.o.  80,50 15.8.2011 EUR web.služba
40110196 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 560,56 15.8.2011 EUR el.en.škola 8/11
40110197 13964801 Valentín Csóka  200,00 15.8.2011 EUR revízie trafostanice
40110198 45987726 ITS-Elektrik, s.r.o. 5 368,44 22.8.2011 EUR vstup.kam.systém
40110199 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  169,28 22.8.2011 EUR pranie
40110200 36677281 ZSE Energia, a.s. -1 087,02 EUR el.energia 7/11,el.energ.7/11,el.en.7/11,el.en.7/11
40110201 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 22.8.2011 EUR odvoz DO 7/11,odvoz DO 7/11,odvoz DO 7/11
40110202 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o.  341,79 22.8.2011 EUR tovar
40110203 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o.  417,14 22.8.2011 EUR tovar
40110204 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o. 1 061,49 24.8.2011 EUR tovar
40110205 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o. 1 901,60 24.8.2011 EUR tovar
40110206 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o.  239,75 24.8.2011 EUR tovar
40110207 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o. 1 181,34 24.8.2011 EUR tovar
40110208 44518242 ŽELEZIARSTVO 3-KLINCE RZ-VS s.r.o.  892,33 24.8.2011 EUR tovar
40110209 32171757 Ing. Miroslav Fiala – FIOS 5 397,24 22.8.2011 EUR tovar
40110210 31383661 Merkantil s.r.o. 2 631,85 22.8.2011 EUR tovar
40110211 31383661 Merkantil s.r.o. 1 896,07 22.8.2011 EUR tovar
40110212 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 3 673,55 22.8.2011 EUR tovar
40110213 36730858 TRIO TEAM, spol. s r.o. 5 525,15 22.8.2011 EUR tovar
40110214 35697270 Orange Slovensko, a.s.  277,36 31.8.2011 EUR telef.8/11
40110215 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 3 401,26 31.8.2011 EUR voda 8/11,voda 8/11,voda 8/11,voda
40110216 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o.  820,80 31.8.2011 EUR stol.stolička
40110217 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 31.8.2011 EUR počít.sieť
40110218 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  115,13 6.9.2011 EUR novelizácie
40110219 0035738219 AXASOFT  546,00 6.9.2011 EUR tonery
40110220 35763469 Slovak Telekom, a.s.  16,36 6.9.2011 EUR internet 8/11
40110221 45443254 Blaškovič Marek  790,00 6.9.2011 EUR správa siete 8/11
40110222 36736503 FINISH ORC s.r.o.  640,00 6.9.2011 EUR sravné lístky žiaci
40110223 36736503 FINISH ORC s.r.o.  580,00 6.9.2011 EUR str.lístky zamestnanci
40110224 27082440 Alza.cz a.s.  549,41 6.9.2011 EUR televízory,televízory
40110225 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 12.9.2011 EUR služba BOZ 8/11
40110226 35763469 Slovak Telekom, a.s.  138,76 12.9.2011 EUR telef.8/11,telef.8/11
40110227 36041700 Guarant, s.r.o. 6 517,44 12.9.2011 EUR služba 8/11,stráž.sl.8/11,stráž.sl.8/11
40110228 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 12.9.2011 EUR uprat.8/11,uprat.8/11,uprat.8/11
40110229 603481 Magistrát hl.mesta SR Bratislavy 1 011,99 12.9.2011 EUR odvoz DO 8/11,odvoz DO 8/11,odvoz DO 8/11
40110230 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  501,94 21.9.2011 EUR plyn 8/11,plyn 8/11
40110231 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 12.9.2011 EUR plyn 9/11 MO
40110232 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  430,06 12.9.2011 EUR karisieť okna dielne
40110233 13987160 PATAKY Ladislav-LPP  122,17 21.9.2011 EUR štrk + dovoz,areál
40110234 35839261 VELIX,výr.družstvo  579,68 21.9.2011 EUR čistenie a šitie vankúšov
40110235 36743852 WebHouse, s.r.o.  19,92 21.9.2011 EUR registrácia domeny
40110236 44465238 ŠKOLBOZ SK s. r. o.  937,00 21.9.2011 EUR prac.odevy,obuv
40110237 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 560,56 21.9.2011 EUR el.energia MO škola 9/11
40110238 34124705 Drak-porada  43,20 21.9.2011 EUR mzdové učt.DRAK
40110239 35709847 M-TRAVEL, s.r.o.  756,00 21.9.2011 EUR doprava
40110240 36736503 FINISH ORC s.r.o.  800,00 21.9.2011 EUR stravné lístky žiaci
40110241 00653501 UNIQA poisťovňa,a.s.  751,53 28.9.2011 EUR poistenie žiakov
40110242 35697270 Orange Slovensko, a.s.  305,58 28.9.2011 EUR telef.hovory
40110243 36677281 ZSE Energia, a.s. – 769,00 EUR el.energia 8/2011,el.energia 8/11,el.energia 8/11
40110244 44850409 Pneu-Plus s.r.o  58,63 28.9.2011 EUR oprava a výmena pneumatik SEAT
40110245 34144137 ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.  30,30 28.9.2011 EUR doučt.materiál
40110246 44850409 Pneu-Plus s.r.o  180,00 28.9.2011 EUR oprava zámkov dverí
40110247 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 809,47 4.10.2011 EUR voda 9/2011
40110248 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  16,56 4.10.2011 EUR virtuálna knižnica
40110249 36736503 FINISH ORC s.r.o.  800,00 4.10.2011 EUR stravné listky žiaci
40110250 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 4.10.2011 EUR stravné lístky,str.lístky
40110251 31331131 ŠEVT a.s.  56,26 4.10.2011 EUR tlačivá
40110252 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 4.10.2011 EUR služba IT 9/11
40110253 37801571 Exekútorský úrad-JUDr.Kabáč  36,31 12.10.2011 EUR trovy exekucie f.Horinek
40110254 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 12.10.2011 EUR plyn MO 10/11
40110255 31345638 TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o.  42,00 19.10.2011 EUR kabel interakt.tabuľa
40110256 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 12.10.2011 EUR služba BOZ
40110257 35763469 Slovak Telekom, a.s.  17,99 12.10.2011 EUR internet 9/11
40110258 35763469 Slovak Telekom, a.s.  152,12 12.10.2011 EUR tel.hovory 9/11
40110259 11707402 Goruša Igor-I.E.G.str.služby – 28,21 EUR vrátené str.lístky
40110260 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 14.10.2011 EUR upratovanie 9/11
40110261 36041700 Guarant, s.r.o. 7 231,38 24.10.2011 EUR strážna sl.9/11
40110262 36736503 FINISH ORC s.r.o. 1 600,00 19.10.2011 EUR stravné lístky žiaci
40110263 36677281 ZSE Energia, a.s.  417,63 19.10.2011 EUR elektrina 9/11,elektrina 9/11,elektrina 9/11,elektrina 9/11,elektrina 9/11
40110264 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 254,16 EUR plyn 9/11,plyn 9/11,plyn 9/11,plyn 9/11
40110265 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 19.10.2011 EUR odvoz DO 9/11,odvoz DO 9/11,odvoz DO 9/11
40110266 37185225 Výtahy GERT-Pavol Gerthofer  15,00 19.10.2011 EUR oprava výťahu dielne
40110267 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 560,56 19.10.2011 EUR elektrina 10/11 škola
40110268 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  179,64 19.10.2011 EUR pranie 10/11
40110269 35697270 Orange Slovensko, a.s.  334,37 26.10.2011 EUR telef.hovory 10/11
40110270 14307472 Vladimír Micenko  100,00 26.10.2011 EUR revízia tel.náradia
40110271 37185225 Výtahy GERT-Pavol Gerthofer  20,00 3.11.2011 EUR prehlidka výťahu
40110272 17084954 QBE poisťovna,a.s.  29,87 26.10.2011 EUR poist.osob v auute
40110273 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  40,54 3.11.2011 EUR príručky
40110274 31348262 IURA EDITTION  54,42 3.11.2011 EUR príručka
40110275 71612122 Tomáš Zupka  280,00 26.10.2011 EUR ubytovanie  žiaci
40110276 43792138 CK AZAD s.r.o.  542,50 26.10.2011 EUR doprava žiaci
40110277 71612122 Tomáš Zupka  38,67 27.10.2011 EUR vstupenky žiaci
40110278 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 4 027,87 3.11.2011 EUR voda 10/11,voda 10/11
40110279 00039501 Okresný súd Bratislava III  16,50 7.11.2011 EUR súdny poplatok-Ing.Fekete
40110280 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 7.11.2011 EUR sužby PC sieti 10/11
40110281 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 7.11.2011 EUR služby BOZ 10/11
40110282 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 7.11.2011 EUR plyn MO 11/11
40110283 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  34,99 7.11.2011 EUR Zbierka zákonov 2011
40110284 40097897 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby  114,00 7.11.2011 EUR kontrola komínov
40110285 35763469 Slovak Telekom, a.s.  17,99 14.11.2011 EUR internet 11/11
40110286 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  16,56 14.11.2011 EUR služba knižnica 10/11
40110287 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 14.11.2011 EUR upratovanie 10/11,upratovanie 10/11
40110288 603481 Magistrát hl.mesta SR Bratislavy  929,04 14.11.2011 EUR odvoz DO 10/11,odvoz Do 10/11
40110289 36041700 Guarant, s.r.o. 5 569,18 14.11.2011 EUR stražna služba 10/11,stráž.služba 10/11,stráž.služba 10/11
40110290 17311411 Insektpol,s.r.o.  360,00 14.11.2011 EUR deratizácia 11/11,deratizácia 11/11
40110291 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  121,22 14.11.2011 EUR pranie 10/11
40110292 35763469 Slovak Telekom, a.s.  161,83 14.11.2011 EUR telef.hovory 10/11
40110293 35882891 PRYZMAT Slovakia, s.r.o.  98,40 14.11.2011 EUR tonery
40110294 36371271 Poradca,s.r.o.  33,60 14.11.2011 EUR predplatné 2012 úplné znenie
40110295 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 920,01 14.11.2011 EUR plyn 10/11,plyn 10/11,plyn 10/11,plyn 10/11,plyn 10/11
40110296 0035738219 AXASOFT  323,52 14.11.2011 EUR oprava tlačiarne
40110297 36736503 FINISH ORC s.r.o. 1 600,00 16.11.2011 EUR stravné listky žiaci
40110298 28876431 Web Retail s.r.o.  323,96 14.11.2011 EUR lampa do dataprojektora
40110299 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 984,43 16.11.2011 EUR el.energia 10/2011,el.energia 10/11
40110300 36677281 ZSE Energia, a.s. 1 560,56 25.11.2011 EUR el.energia MO 11/2011
40110301 17055270 Združenie používateľov SADS SANET  150,00 25.11.2011 EUR služba PC siete 4.Q
40110302 43830633 TECHNOZVAR s.r.o. 1 426,56 25.11.2011 EUR zvaračka
40110303 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.  82,30 25.11.2011 EUR poradca riaditeľa
40110304 35697270 Orange Slovensko, a.s.  297,54 25.11.2011 EUR telefony 11/11
40110305 30842654 Bratislavská regionálna komora SOPK  199,00 23.11.2011 EUR členský príspevok
40110306 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 394,30 30.11.2011 EUR voda 11/11
40110307 31345638 TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o.  14,40 30.11.2011 EUR adaptér na tabuľu TV
40110308 42128234 Okresný súd Pezinok  351,50 30.11.2011 EUR súd.poplatok Bošmanský
40110309 36613959 EL-TIP, s.r.o. 1 800,00 30.11.2011 EUR olepovačka hrán
40110310 45443254 Blaškovič Marek 1 000,00 7.12.2011 EUR správa siete11/11
40110311 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  722,00 7.12.2011 EUR plyn MO 12/11
40110312 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 16.12.2011 EUR BOZ 11/11
40110313 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  121,76 7.12.2011 EUR pranie
40110314 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 843,20 7.12.2011 EUR válendy
40110315 27082440 Alza.cz a.s. 5 427,85 7.12.2011 EUR komponenty k PC
40110316 35763469 Slovak Telekom, a.s.  17,99 7.12.2011 EUR internet 12/11
40110317 31337538 FARLESK s.r.o.  289,73 7.12.2011 EUR farba
40110318 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 14.12.2011 EUR upratovanie 11/11
40110319 35763469 Slovak Telekom, a.s.  159,53 14.12.2011 EUR telefony 11/11
40110320 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 885,49 14.12.2011 EUR elektrina VO 11/11,elektrina VO 11/11
40110321 36041700 Guarant, s.r.o. 5 135,56 14.12.2011 EUR strážna služba 11/11
40110322 31443923 Panta Rhei,s.r.o.  7,96 14.12.2011 EUR doučtovanie neuhr.DPH
40110323 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 469,28 14.12.2011 EUR str.lístky,str.lístky
40110324 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  945,63 14.12.2011 EUR odvoz DO 11/11
40110325 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  16,56 16.12.2011 EUR služba virtál. knižnice 11/11
40110326 43908977 KOMENSKY, s.r.o.  16,56 16.12.2011 EUR virtuál.knižnica 12/11
40110327 31684181 NACEVA-Slovakia, spol. s r.o.  549,56 16.12.2011 EUR materiál na opravy lavíc
40110328 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 566,40 16.12.2011 EUR plyn 11/11,plyn 11/11
40110329 00585441 Kooperatíva,a.s.  117,41 21.12.2011 EUR zml.poist.Reanault 2012
40110330 00585441 Kooperatíva,a.s.  94,24 21.12.2011 EUR zák.poist.BA 442DK
40110331 00585441 Kooperatíva,a.s.  159,90 21.12.2011 EUR havarij.poist.2012 BA 442DK
40110332 00585441 Kooperatíva,a.s.  94,24 21.12.2011 EUR poist.2012 BA 834GK
40110333 00585441 Kooperatíva,a.s.  178,48 21.12.2011 EUR poist.2012 BA 445DK
40110334 00585441 Kooperatíva,a.s.  230,63 21.12.2011 EUR havarij.poist.2012 BA 645 JB
40110335 0035738219 AXASOFT  235,20 21.12.2011 EUR oprava kopírky
40110336 31383661 Merkantil s.r.o.  280,98 21.12.2011 EUR tovar
40110337 36740870 ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 729,60 21.12.2011 EUR poličky,stolíky
40110338 00585441 Kooperatíva,a.s.  106,38 21.12.2011 EUR havar.poist. BA 8340GK 2012
40110339 35850370 Bratislav.vodár.spol.,a.s. 5 102,22 22.12.2011 EUR voda 12/11
40110340 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.  13,94 22.12.2011 EUR poist.osoby v aute 2012
40110341 31730671 LIVONEC, s.r.o.  557,65 22.12.2011 EUR služba BOZ 12/11
40110342 45563161 JEKA s.r.o. 1 262,50 21.12.2011 EUR biliard.stol
40110343 36385972 Jarabina s.r.o. 1 900,00 21.12.2011 EUR záloha na LVK
40110344 36327735 EPOTEX s.r.o. 3 600,00 22.12.2011 EUR oprava podlah dielne
40110345 31342680 INPROKOM  spol s r.o.  96,64 12.1.2012 EUR pranie 12/11
40110346 31368000 P. DUSSMANN, s.r.o 3 957,60 12.1.2012 EUR upratovanie12,upratovanie 12
40110347 36041700 Guarant, s.r.o. 4 864,00 12.1.2012 EUR stráž.sl.12,stráž.sl.12,stráž.sl.12
40110348 00603481 Hl. mesto SR Bratislava  929,04 12.1.2012 EUR odvoz DO 12,odvoz DO 12,odvoz DO 12
40110349 35763469 Slovak Telekom, a.s.  148,86 12.1.2012 EUR telef.12
40110350 31653413 Centroglob,s.r.o.  166,80 12.1.2012 EUR tovar
40110352 45443254 Blaškovič Marek  750,00 12.1.2012 EUR služba 12
40110353 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 950,97 18.1.2012 EUR plyn 12,plyn 12,plyn 12,plyn 12,plyn 12
40110354 35763469 Slovak Telekom, a.s.  17,99 13.1.2012 EUR internet 12
40110355 36677281 ZSE Energia, a.s. 2 475,64 18.1.2012 EUR el.energia 12/11,el.energia 12/11
40110356 36677281 ZSE Energia, a.s.  322,73 18.1.2012 EUR elektrina škola 12/11
40110357 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.  21,19 23.1.2012 EUR dopl.Fin.spravodaj 2011
40110358 45987726 ITS-Elektrik, s.r.o.  180,00 15.2.2012 EUR Prívesky -vstup
44110001 45987726 ITS-Elektrik, s.r.o. 1 440,79 16.11.2011 EUR turniket
44110002 36334341 PEGAS SLOVAKIA s.r.o. 3 588,00 7.12.2011 EUR píla pásová
44110003 28626249 Krimar s.r.o 3 085,00 16.12.2011 EUR mantinely