Konzultačné hodiny

P.č. Meno a priezvisko Email Konzultačné hodiny v párnom týždni Konzultačné hodiny v nepárnom týždni
1. Birošíková Viera, PaedDr.  birosikova@sostar.sk Utorok: 12:30 – 13:30 h Utorok: 12:00 – 13.30 h
2. Burdová Zdenka, Mgr.  burdova@sostar.sk Štvrtok: 12:30 – 14:00 h Štvrtok: 12:30 – 13:30 h
3. Csóka Otto, Mgr.  csoka@sostar.sk  Utorok: 13:30 – 14:30 h Utorok: 12:00 – 13:30 h
4. Činčár Jozef, Mgr  cincar@sostar.sk  Štvrtok: 12:00 – 13:30 h Štvrtok: 13:30 – 14:30 h
5. Ďurian Juraj, Mgr.  durian@sostar.sk   Štvrtok: 13:30 – 14:30 h Utorok: 13:30 – 15:00 h
6. Hianiková Eliška, Mgr.  hianikova@sostar.sk  Pondelok: 12:30 – 14:00 h Utorok: 13:30 – 14:30 h
7. Hrachovinová Ľudmila, RNDr.  hrachovinova@sostar.sk Utorok: 13:30 – 14:30 h Pondelok: 13:30 – 15:00 h
8. Javorská Soňa, Ing.  javorska@sostar.sk  Pondelok: 12:30 – 13:30 h Utorok: 12:30 – 14:00 h
9. Kováčová Darina, Ing.  kovacova@sostar.sk  Pondelok: 13:30 – 14:30 h Utorok: 13:30 – 15:00 h
10. Lelovič Adrián, Mgr  lelovic@sostar.sk  Pondelok: 12:00 – 13:30 h Štvrtok: 12:30 – 13:30 h
11. Mikušková Dagmar, Ing. Arch.  mikuskova@sostar.sk  Utorok: 13:30 – 14:30 h Štvrtok: 13:30 – 15:00 h
12. Pavlík Peter, Ing.  pavlik@sostar.sk  Štvrtok: 13:30 – 14:30 h Štvrtok: 12:00 – 13:30 h
13. Regrutová Jana, Mgr.  regrutova@sostar.sk  Utorok: 12:30 – 14:00 h Štvrtok: 14:00 – 15:00 h
14. Sýkorová Silvia, Ing.  sykorova@sostar.sk  Pondelok: 13:30 – 14:30 h  Štvrtok: 13:30 – 15:00 h
15. Šutovská Henrieta, Mgr.  sutovska@sostar.sk Streda: 13:30 – 14:30 h Streda: 13:30 – 15:00 h
16. Ščepková Zuzana, Ing.  scepkova@sostar.sk  Utorok: 13:30 – 14:30 h Štvrtok: 12:30 – 14:00 h
17. Šulavík Juraj, Ing.  sulavik@sostar.sk  ——————— Pondelok: 9:00 – 10:30 h
18. Zahradníková Marta, Ing.  zahradnikova@sostar.sk  Štvrtok: 14:00 – 15:00 h Pondelok: 12:00 – 13:30 h
19. Blaškovič Peter, Mgr. blaskovic@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
20. Czuczor Tibor czuczor@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
21. Daněk  Josef danek@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
22. Halinkovič Jozef, Bc. halinkovic@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
23. Hrdý Alojz hrdy@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
24. Kollár  Henry kollar@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
25. Krullová Mária, Mgr. krullova@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
26. Pikali Ladislav pikali@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
27. Riška  Milan riska@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
28. Zahradník Tibor zahradnik@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
29. Žitný Benedikt zitny@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h
30. Tahotný  Milan tahotny@sostar.sk Utorok: 13:00 – 14:00 h Utorok: 13:00 – 14:00 h