Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny učiteľov a majstrov odborného výcviku, sa uskutočnia počas celého školského roka v stredu, v čase od 13:30 – 14:30 hod., po predchádzajúcej dohode s konkrétnym vyučujúcim.  

Konzultačné hodiny školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky, budú prebiehať individuálne podľa dohody.  

Z organizačných dôvodov je potrebné, na konzultačné hodiny vopred sa ohlásiť mailom.