Regionálny workshop Národnej kvalifikačnej platformy

Digitálna transformácia postupne pretvára celý svet a výnimkou nie je ani sektor stavebníctva. Podiel investícií a zapájania inovatívnych nástrojov do procesu výstavby, je však dlhodobo nedostatočný. Negatívne na to dopláca nielen stavebný sektor, ale aj celá naša krajina v podobe predražovania výstavby a cenovej nedostupnosti bývania, najmä pre mladých ľudí. Zásadným problémom pre sektor stavebníctva je aj akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a absencia systémového prístupu k lákaniu a rozvoju talentov.

Minulý týždeň sa preto u nás uskutočnil regionálny workshop projektu BUS DoubleDecker, s názvom Reštart Národnej kvalifikačnej platformy a cestovná mapa pre implementáciu budov s nulovými emisiami a stratégie „Vlna obnovy budov“. Workshop bol sprevádzaný za účasti prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a zúčastnili sa ho riaditelia stredných odborných škôl, pedagógovia a ďalší odborníci z praxe.

Diskutovalo sa o navrhovaných opatreniach cestovnej mapy. Tá je výsledkom spoločnej snahy stakeholderov v oblasti štátnej správy, stavovských a profesijných organizácií, stredných a vysokých škôl, ale aj zástupcov stavebníctva. V rámci workshopu sa diskutovalo aj o zatraktívnení študijných stavebných odborov na stredných školách. Účastníci tiež absolvovali prehliadku zrekonštruovaných a moderne vybavených priestorov dielní a odborných učební Centra odborného vzdelávania a prípravy Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorých sprevádzal náš pán riaditeľ Ing. Peter Čordáš.

Comments are closed.