Interaktívne dielne na SOŠTaR so ZŠ Budmerice

Dňa 14. 12. 2023 k nám prišli do Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na Interaktívne dielne žiaci zo ZŠ Budmerice. Spolu s našimi majstrami odborného výcviku a žiakmi sme mali pripravených 6 stanovíšť, kde si mohli žiaci ZŠ otestovať svoje schopnosti a zručnosti pri aktivitách v rámci študijných a učebných odboroch ako stolár, strojný mechanik, inštalatér, elektromechanik, mechanik PC sietí, či technik energetických zariadení budov.

Žiaci si popri jednotlivých stanovištiach vyskúšali hravou formou napríklad výrobu svietnikov, lampášov z masívu, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, nahrievanie PVC rúr, písanie na mechanickom stroji, výrobu LAN káblov, laserové gravírovanie, ale aj odstránenie simulovanej chyby kúrenia.

Deti boli za ich aktívny prístup, nadšenie a šikovnosť odmenené rôznymi výrobkami, ktoré si sami vyrobili a taktiež malou pozornosťou od nášho vedenia školy.

Spolu so žiakmi, sme zažili veľmi pekné a veríme, že pre všetky zúčastnené deti aj nezabudnuteľné chvíle.

Comments are closed.