Interaktívne dielne so ZŠ Osloboditeľská, Bratislava – Vajnory

V stredu 8.2.2023 sme v našom Centre odborného vzdelávania a prípravy (COVP) privítali ďalších žiakov 8. ročníkov, tentokrát zo ZŠ Osloboditeľská, Bratislava – Vajnory.  

V rámci Interaktívnych dielní si mali možnosť vyskúšať svoje zručnosti v rôznych remeselných učebných odboroch ako napr. stolár, inštalatér, strojný mechanik či elektromechanik alebo študijných odboroch ako mechanik PC sietí a technik energetických zariadení budov. 

Pre žiakov to bola super skúsenosť vidieť zblízka naše nové moderné technológie a pracovné stroje a najmä si vyskúšať v praxi čo dané odbory obnášajú pod taktovkou našich šikovných žiakov, ktorí ich do problematiky zasvätili a sprevádzali po celom COVP. 

Veríme, že sme žiakom trochu rozšírili obzory a ukázali, že stavebné odbory sú naozaj zaujímavé a s našou školou sa s nimi hravo v praxi uplatnia. 

Comments are closed.