Školenie stavebných firiem spoločnosti Xella

Školenie stavebných firiem spoločnosti Xella

Dňa 27. 02. 2024 sa na pôde našej Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Centre odborného vzdelávania a prípravy v Bratislave, uskutočnilo školenie stavebných firiem spoločnosti Xella. Školenie prebehlo za účasti realizačných firiem a taktiež našich žiakov a majstrov odborného výcviku, učebného odboru murár a maliar.

Počas školenia bola odprezentovaná výroba Ytongu, materiálové zloženie a jeho vlastnosti. Predstavili sa novinky, výstužný pás Ytofor, akustická omietka a zmeny ako, stropný systém Ytong Ekonom, ktorý bol nahradený stropným systémom Ytong 250/500. V rámci prezentácie sa predviedli ukážky správneho prevedenia konštrukcií, napr. správne zhotovenie väzby muriva, napojenie nenosných stien na nosné steny a pod.

Interpretácia doplnkového sortimentu ako sú nosné preklady, U profily, YQ U profily, schodiská, stropy bola sprevádzaná ukážkovými videami ako uvedené doplnky správne zabudovať a zhotoviť. Nevyhli sme sa ani ukážkou často opakovaných chýb na stavbách a vysvetlilo sa ako sa uvedeným chybám pri realizácii vyhýbať.

Ďalej boli predstavené aj akustické vápenno-pieskové tvárnice Silka, veľkoformátové tvárnice Ytong Jumbo a Silka Tempo a tepelnoizolačné dosky Multipor, ktoré spoločnosť Xella dodáva na trh, pričom boli spomenuté aj niektoré referenčné stavby, kde boli tieto prvky použité a zabudované.

Záver bol venovaný predstaveniu rôznych služieb, ktoré spoločnosť Xella poskytuje ako podporu predaja a školenie bolo ukončené pohostením a spoločnou diskusiou, do ktorej sa poslucháči vrátane našich žiakov učebného odboru murár a maliar so záujmom aktívne zapájali, kladením otázok, čo nielen školenie, ale aj poznatky našich žiakov výrazne obohatilo.

Comments are closed.