Odovzdávanie výučných listov zo dňa 21.06.2024.

V piatok 21. júna, sa sme sa v aule našej školy slávnostne rozlúčili so žiakmi

3-ročných učebných odborov:

  • stolár
  • inštalatér
  • murár
  • elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
  • elektromechanik – silnoprúdová technika
  • strojný mechanik
  • technicko-administratívny pracovník

2 – ročného učebného odboru:

  • strojárska výroba

      a skráteného štúdia – externá forma:

  • elektromechanik – silnoprúdová technika
  • inštalatér

Naši žiaci si z rúk triednych učiteľov a majstrov odborného výcviku prevzali výučné listy, vysvedčenia o záverečnej skúške spolu s Osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 a Osvedčením pre zváračské práce. Tí, ktorí prospeli s vyznamenaním alebo prospeli veľmi dobre si od delegovaných zástupcov, ktorí sa zúčastnili záverečných skúšok v jednotlivých odboroch, navyše odniesli osvedčenia SOPK a RÚZ. 

Milí absolventi! 

Vo svojich rukách máte dôležité dokumenty, počas praxe ste získali potrebné zručnosti a na hodinách teórie všetky vedomosti. Odteraz je to už len na Vás. My veríme, že ste dobre pripravení a preto neváhajte hrdo vykročiť do pracovného života. Staňte sa odborníkmi, na ktorých budeme všetci hrdí!

Veľa šťastia, úspechov a splnených prianí!

Vaša SOŠTaR

Comments are closed.