Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

V piatok 26. mája 2023 sme sa spoločne s pedagógmi, majstrami OV a rodičmi rozlúčili s našimi končiacimi žiakmi 4. ročníkov študijných odborov :
  • mechanik PC sietí,
  • škola podnikania,
  • technik energetických zariadení budov,
  • mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení.

Vzájomné slová vďaky a priania všetkého úspešného nielen v ďalšom štúdiu na vysokých školách, ale aj v osobnom živote neboli, veríme, tými poslednými, ktoré si vyučujúci s našimi maturantmi povedali.

Milí absolventi, zo srdca vám všetkým úprimne želáme veľa úspechov a veríme, že 4 roky strávené v našej škole boli pre vás skvelým odrazovým mostíkom do skutočného života.
 
Vaša SOŠTaR
Comments are closed.