Školský medzitriedny outdoor futbal

Dnes sa nám podarilo úspešne ukončiť medzitriedny futbalový outdoor turnaj, ktorý sa konal v 2 častiach: 
  • 2.5.2023 (utorok) a 
  • 10.5.2023 (streda) podľa rozvrhu párneho a nepárneho týždňa.
Turnaja sa zúčastnilo približne 100 žiakov z 13 tried.
Z prvého termínu postúpili 2 tímy: 
  • III. MET 
  • kombinovana trieda kvôli nízkemu počtu III. SM/TAP + III. E/Ech + III. I/M/Ma
Z druhého týždňa dnes postúpili tiež 2 tímy:
  • I. MET a 
  • II. I/M/S
Tímy si spoločne zmerajú sily vo veľkom finále, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2023 na podujatí pod názvom OLYMPÍJSKY DEŇ, ktorý bude organizovať SOŠTAR.
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na to ako si zmerajú sily aj v iných športoch nasledujúci školský rok. 
Comments are closed.