Interaktívne dielne na SOŠTaR so ZŠ Vysoká pri Morave

Dňa 13. 12. 2023 sa v našom novozrekonštruovanom Centre odborného vzdelávania a prípravy (COVP), uskutočnili Interaktívne dielne, kde sme privítali žiakov 8. a 9. ročníka zo ZŠ Vysoká pri Morave.

Žiaci mali pripravených 6 stanovíšť a k nim zaujímavé aktivity pre učebné odbory stolár, strojný mechanik, inštalatér, elektromechanik, taktiež pre študijné odbory mechanik počítačových sietí a technik energetických zariadení budov. V rámci Interaktívnych dielní, si tak mali možnosť hravou formou vyskúšať svoje zručnosti a získať prehľad o našich technických odboroch.

Veríme, že aj títo žiaci sa presvedčili, že študovať technické odbory na našej SOŠTaR sa oplatí!

Comments are closed.