Interaktívne dielne na SOŠTAR so ZŠ Malokarpatské nám., Bratislava

Včera sme v našom Centre odborného vzdelávania a prípravy (COVP) privítali 28 žiakov 8. a 9. ročníka spolu s 2 pani učiteľkami zo ZŠ na Malokarpatskom námestí 1 z Bratislavy.
Žiaci tak získali prehľad o našich technických odboroch a najmä si v praxi vyskúšali, spolu s našimi šikovnými žiakmi, čo obnášajú odbory ako stolár, inštalatér, strojný mechanik, elektromechanik, mechanik PC sietí, technik energetických zariadení budov či technicko-administratívny pracovník.
 
Už zajtra u nás privítame ďalšiu školu na čo sa veľmi tešíme.
Technické odbory sú najlepšie uplatniteľné v praxi a práve takýmito aktivitami sa snažíme vzbudiť u žiakov ZŠ pre ne nadšenie a záujem.
 
Comments are closed.