10.ročník školskej súťaže Knižnica pre vzdelanie i potešenie

Dobrá a zaujímavá kniha sprevádza človeka od detstva až po starobu. Je zdrojom informácií, zábavy a poznania, rozvíja city, fantáziu. Čítanie zlepšuje pozornosť, slovnú zásobu. Kniha prispieva k šíreniu úcty k ľuďom. 3. novembra 2022 sme zorganizovali v Knižnici Ružinov na Trnávke už 10.ročník našej školskej súťaže Knižnica pre vzdelanie i potešenie. Cieľom súťaže bolo vzbudiť záujem o čítanie u mladých, ktorí v modernom svete rôznych technológií zabúdajú na krásu čítania. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné skupiny žiakov z tried 1.MPŠ, 1.MET, 2.MPŠ, 2.MET, 3.MPS a 3. MET . Každá súťažiaca skupina zaujímavou prezentáciou v krátkosti priblížila literárne dielo a autora, prečítala krátke úryvky z knihy, ostatným súťažiacim skupinám zadala otázky z prezentácie a úryvkov.

Porota v zložení Mgr. Csóka a Mgr. Capová mala ťažkú úlohu určiť najlepších. Všetky skupiny podali fantastické výkony, ale zvíťaziť mohla len jedna. A tou sa stala skupina z 2.MPŠ s knihou Obvinená. Na druhom mieste skončila 3.MET s knihou Schindlerov zoznam a na treťom 3.MPS s knihou Zaklínač.

Víťazi boli odmenení hodnotnými knižnými poukážkami z kníhkupectva Panta Rhei.

Odchádzali sme s vedomím, že dobrá kniha nám urobila deň šťastnejším a krajším.

Comments are closed.