Vycestovali sme do Banskej Štiavnice a okolia!

8.november bol krásne slnečný jesenný deň. 47 žiakov z tried 1.MPŠ a 1.MET sa zúčastnilo historickej exkurzie do čarovnej Banskej Štiavnice a okolia.

Naša exkurzia sa začala prehliadkou zámku vo Svätom Antone, v ktorom istý čas žil aj posledný bulharský cár Ferdinand Coburg. Zámok dokumentuje históriu rodov Koháryovcov a Coburgovcov. Zobrazuje vývoj poľovníctva a lesníctva na Slovensku prostredníctvom jedinečnej poľovníckej expozície. 

Areál múzea tvorí kaštieľ obklopený nádherným parkom.

Po úspešnom ukončení prehliadky, sme sa vybrali obdivovať krásy historického centra Banskej Štiavnice. Plne sme využili možnosť vidieť skvosty mesta – Nový zámok aj Starý zámok. Nový zámok plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. „živé hodiny“.

Nemohli sme vynechať ani Starý zámok, ktorý sa nachádza nad Námestím svätej Trojice. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice.

Naše putovanie po pamiatkach Banskej Štiavnice sme zavŕšili na Námestí svätej Trojice pri morovom stĺpe a pri rodnom dome Sládkovičovej Maríny, kde sa teraz nachádza Banka lásky. Je to unikátne miesto, kde si páry, jednotlivci, ale aj rodiny z celého sveta uchovávajú talizmany, ktoré symbolizujú ich lásku, priateľstvá či iné okamihy šťastia.

Táto exkurzia nás obohatila o nové poznatky.

Comments are closed.