Slávnostne sme otvorili školský rok 2019/2020

Dnes sa nám opäť po 2 mesiacoch prázdnin zaplnili triedy žiakmi. Veríme, že vykročili tou správnou nohou a štúdium ich bude u nás baviť. Nových prvákov sme oficiálne privítali spolu s riaditeľom školy a jeho zástupcami v aule, kde sme im po oficiálnych príhovoroch objasnili fungovanie teoretického a praktického vyučovania.

Následne sme si žiakov rozdelili podľa odborov a s triednymi učiteľmi odprevadili do svojich tried. Obzvlášť ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za parádne EKO fľaše, ktoré darovali všetkým prvákom na SŠ. Treba podporovať naše životné prostredie a za to patrí palec hore.

 

Comments are closed.