Stredná odborná škola technológií a remesiel

Adresa

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21,

823 75, Bratislava

IČO: 42128790

DIČ: 2022507245

Vchod do hlavnej budovy školy z Galvaniho ulice (parkovisko Lidl)

Zastávky MHD: 61, 63, 65, 96

GPS súradnice:

48.169713648, 17.174648866

48° 10′ 10.9691325″ N

17° 10′ 28.7359172″ E

Sekretariát

Tel.: 02/43425086
Mail: sostar@sostar.sk
Fax: 02/43423613

Teoretické vyučovanie

Tel.: 02/48204208, 02/48204227
Mail: teoreticke@sostar.sk

Praktické vyučovanie

Tel.: 02/48204204
Mail: prax@sostar.sk

Školský internát

Budova 21
Tel.: 02/48204214, 02/48204237

Budova 25
Tel.: 02/48204242, 02/48204259

Ostatné

Ústredňa: 02/48204 + klapka
FAX.: 02/4342 3613

Vrátnica školy
Tel.: 02/48204 232

Vrátnica ŠI
Tel: 02/48204 260

Úsek riaditeľa SOŠ technológií a remesiel

Kovaľ Ľubomír, Ing.
Riaditeľ SOŠ technológií a remesiel

koval@sostar.sk
0905 604 101
Klapka: 202

Šlacerová Ľudmila
Sekretárka riaditeľa

sou@sostar.sk
02/4342 5086
Klapka: 203

Szkuráková Lucia, Mgr., PhD.
PR manažér

szkurakova@sostar.sk
0905 468 818
Klapka: 234

Fuseková Alena
personalistka, účtovníčka

afusekova@sostar.sk

Klapka: 210, 212

Gregušová Jarmila, JUDr.
Právnička školy

gregusova@sou.sk

Klapka: –

Úsek teoretického vyučovania

Palšovičová Jana, Ing.
Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

palsovicova@sostar.sk
 0905 468 820
Klapka: 208

Birošíková Viera, PaedDr.
učiteľka VVP

birosikova@sostar.sk
Klapka: 234

Kopáčová Mária, Mgr.
učiteľka VVP

kopacova@sostar.sk
Klapka: —

Šimková Mariana, Ing
učiteľka OP

simkova@sostar.sk
Klapka: —

Mikulová Martina, Mgr.
učiteľ VVP

mikulova@sostar.sk
Klapka: —

Csóka Otto, Mgr.
učiteľ OP

csoka@sostar.sk
Klapka: —

Činčár Jozef, Mgr
učiteľ odborných ekonomických predmetov

cincar@sostar.sk
Klapka: 263

Hianiková Eliška, Mgr.
učiteľka VVP

hianikova@sostar.sk
Klapka: 250

Kováčová Darina, Ing.
učiteľ OP

kovacova@sostar.sk
Klapka: 262

Zuzana Isteníková, Mgr.
učiteľ OP

istenikova@sostar.sk
Klapka: —

Javorská Soňa, Ing
učiteľ OP

javorska@sostar.sk
Klapka: 220

Ščepková Zuzana, Ing.
učiteľka OP

scepkova@sostar.sk
Klapka: 263

Vondena František,Mgr.
učiteľka OP

vondena@sostar.sk
Klapka: —

Lelovič Adrián, Mgr
učiteľ OP

lelovic@sostar.sk
Klapka: 220

Šipošová Iveta, PhDr.
sociálny pedagóg

siposova@sostar.sk
Klapka: —

Pavlík Peter, Ing.
učiteľka VVP

pavlik@sostar.sk
Klapka: —

Šutovská Henrieta, Mgr.
učiteľka OP

sutovska@sostar.sk
Klapka: 220

Šlosárová Lucia, Mgr
pedagogický asistent PZ


Klapka: 220

Čechová Andrea, RNDr.
pedagogický asistent


Klapka: 263

Zahradníková Marta, Ing.
učiteľka OP

 


Klapka: 263

Uhrin jaroslav, Ing.
učiteľ OP


Klapka: —

Mikušková Dagmar, Ing. arch
učiteľka OP


Klapka: —

Úsek praktického vyučovania

Čordáš Peter, Ing.
zástupca riaditeľa pre PV

cordas@sostar.sk
0905 604 103
Klapka: 204

Lešundák Peter, Ing.
hlavný majster OV

lesundak@sostar.sk
 0948 936 165 
Klapka: —

Benkovič Peter
majster OV

benkovic@sostar.sk 

Klapka: 245

Zahradník Tibor
majster OV

zahradnik@sostar.sk

Klapka: —

Daněk Josef
majster OV

danek@sostar.sk

Klapka: —

Bačinský Róbert
majster OV

bacinsky@sostar.sk

Klapka: —

Žitný Benedikt
majster OV

zitny@sostar.sk

Klapka: —

Hrdý Alojz
majster OV

hrdy@sostar.sk

Klapka: —

Krullová Mária, Mgr.
majsterka OV

krullova@sostar.sk

Klapka: 245

Halinkovič Jozef, Bc.
majster OV

halinkovic@sostar.sk

Klapka: 249

Pikali Ladislav
majster OV

pikali@sostar.sk

Klapka: —

Riška Milan
majster OV

riska@sostar.sk

Klapka: 252

Tahotný Milan
majster OV

tahotny@sostar.sk

Klapka: 249

Súkennik Ľubomír, Ing.
majster OV

sukennik@sostar.sk

Klapka: —

Úsek výchovy mimo vyučovania

Axamit Jozef
zástupca riaditeľa pre školský internát

axamit@sostar.sk
0917 586 470
Klapka: 214

Patayová Tatiana, Mgr.
vedúca vychovávateľka

patayova@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Smoradová Zdenka
vychovávateľka 1. VS

smoradova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Manová Kvetoslava, Bc.
vychovávateľka 2. VS

manova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Hložka Miroslav
vychovávateľ 3. VS

hlozka@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Albertová Simona, Mgr.
vychovávateľka 4. VS

albertova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Šulyová Helena, PhDr.
vychovávateľka 5. VS

sulyova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Galbavá Soňa, Mgr.
vychovávateľka 6. VS

 galbava@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Hamran Juraj, Mgr.
vychovávateľ 7. VS

hamran@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Ňaňo Igor
vychovávateľ 8. VS

nano@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Podolcová Marta
vychovávateľka 9. VS

podolcova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Krivjanský Vladimír, Mgr.
vychovávateľ 10. VS

krivjansky@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Krivjanský Vladimír, Mgr.
vychovávateľ 10. VS

krivjansky@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Mundoková Mária, Bc.
vychovávateľka 11. VS

mundokova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Sloboda Jozef
vychovávateľ 12. VS

sloboda@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Úsek prevádzky školy

Štrbák Jozef, Ing.
vedúci prevádzky školy

strbak@sostar.sk
0905 468 817
Klapka: 255

Gablovská Iveta
ved. ŠI 21, 25 a podnikateľských činností

gablovska@sostar.sk
0948 968 827
Klapka: 260

Kamenický Boris, Ing.
technicko hospodársky pracovník

kamenicky@sostar.sk
 0948 968 819
Klapka: 217

Zuzana Szombathová
chyžná

szombathova@sostar.sk
0907 736 809
Klapka: 239

Filipková Bibiana, Mgr.
školský psychológ a výchovná poradkyňa

psycholog@sostar.sk

Klapka: —

Podnety a oznámenia
Podnety a oznámenia

oznamenia@sostar.sk

Klapka: —