Stredná odborná škola technológií a remesiel

Adresa

Stredná odborná škola technológií a remesiel

Ivanská cesta 21,

823 75, Bratislava

IČO: 42128790

DIČ: 2022507245

Vchod do hlavnej budovy školy z Galvaniho ulice (parkovisko Lidl)

GPS súradnice:

48.169713648, 17.174648866

48° 10′ 10.9691325″ N

17° 10′ 28.7359172″ E

Sekretariát

Tel.: 02/43425086
Mail: sostar@sostar.sk
Fax: 02/43423613

Teoretické vyučovanie

Tel.: 02/48204208, 02/48204227
Mail: teoreticke@sostar.sk

Praktické vyučovanie

Tel.: 02/48204204
Mail: prax@sostar.sk

Školský internát

Mail: internat@sostar.sk

Budova 21
Tel.: 02/48204214, 02/48204237

Budova 25
Tel.: 02/48204242, 02/48204259

Ostatné

Ústredňa: 02/48204 + klapka
FAX.: 02/4342 3613

Vrátnica školy
Tel.: 02/48204 232

Vrátnica ŠI
Tel: 02/48204 260

Úsek riaditeľa SOŠ

Ing. Kovaľ Ľubomír
Riaditeľ SOŠ

koval@sostar.sk
0905 604 101
Klapka: 202

Šlacerová Ľudmila
Sekretárka riaditeľa

sou@sostar.sk
02/4342 5086
Klapka: 203

Mgr. Szkuráková Lucia, PhD.
PR manažér

szkurakova@sostar.sk
0905 468 818
Klapka: 234

Fuseková Alena
personalistka, účtovníčka

afusekova@sostar.sk

Klapka: 210, 212

JUDr. Jarmila Gregušová
Právnik školy

gregusova@sou.sk

Klapka: –

Úsek teoretického vyučovania

Ing. Jana Palšovičová
Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

palsovicova@sostar.sk
 0905 468 820
Klapka: 208

Birošíková Viera, PaedDr.
štatutárny zástupca riaditeľa pre TV

birosikova@sostar.sk
Klapka: 234

Bauková Viera, Mgr.
učiteľka VVP

baukova@sostar.sk
Klapka: —

Benešová Vladimíra, Mgr
učiteľka OP

benesova@sostar.sk
Klapka: —

Biksadská Antónia, Mgr.
učiteľ VVP

 biksadska@sostar.sk
Klapka: —

Csóka Otto, Mgr.
učiteľ OP

csoka@sostar.sk
Klapka: —

Činčár Jozef, Mgr
učiteľ odborných ekonomických predmetov

cincar@sostar.sk
Klapka: 263

Haizer Lukáš, Mgr.
učiteľka VVP

haizer@sostar.sk
Klapka: 220

Hianiková Eliška, Mgr.
učiteľka VVP

hianikova@sostar.sk
Klapka: 250

Jeckel Peter, Ing.
učiteľka OP

 jeckel@sostar.sk
Klapka: 262

Javorská Soňa, Ing
učiteľ OP

javorska@sostar.sk
Klapka: 220

Kováčová Darina, Ing.
učiteľ OP

kovacova@sostar.sk
Klapka: 262

Križan Miloslav, Ing.
učiteľ OP

krizan@sostar.sk
Klapka: 263

Lelovič Adrián, Mgr
učiteľ OP

lelovic@sostar.sk
Klapka: 220

Marušincová Elena, Ing.
učiteľka VVP

marusincova@sostar.sk
Klapka: —

Pavlík Peter, Ing.
učiteľka VVP

pavlik@sostar.sk
Klapka: —

Šutovská Henrieta, Mgr.
učiteľka OP

sutovska@sostar.sk
Klapka: 220

Ščepková Zuzana, Ing.
učiteľka OP

scepkova@sostar.sk
Klapka: 263

Šulavík Juraj, Ing.
učiteľ OP

sulavik@sostar.sk
Klapka: —

Vondena František,Mgr.
učiteľka OP

vondena@sostar.sk
Klapka: —

Zahradníková Marta, Ing.

 

zahradnikova@sostar.sk
Klapka: 263

Úsek praktického vyučovania

Ing. Čordáš Peter
zástupca riaditeľa pre PV

cordas@sostar.sk
0905 604 103
Klapka: 204

Ing. Peter Lešundák
hlavný majster OV

lesundak@sostar.sk
 0948 936 165 
Klapka: —

Peter Benkovič
majster OVKlapka: 245

Ing. Ľubomír Súkennik
majster OV

sukennik@sostar.sk

Klapka: —

Daněk Josef
majster OV

danek@sostar.sk

Klapka: —

Mgr. Blaškovič Peter
majster OV

blaskovic@sostar.sk

Klapka: 245

Žitný Benedikt
majster OV

zitny@sostar.sk

Klapka: —

Hrdý Alojz
majster OV

hrdy@sostar.sk

Klapka: —

Mgr. Krullová Mária
majsterka OV

krullova@sostar.sk

Klapka: 245

Bc. Halinkovič Jozef
majster OV

halinkovic@sostar.sk

Klapka: 249

Pikali Ladislav
majster OV

pikali@sostar.sk

Klapka: —

Riška Milan
majster OV

riska@sostar.sk

Klapka: 252

Tahotný Milan
majster OV

tahotny@sostar.sk

Klapka: 249

Zahradník Tibor
majster OV

zahradnik@sostar.sk

Klapka: —

Úsek výchovy mimo vyučovania

Axamit Jozef
zástupca riaditeľa pre VMV

axamit@sostar.sk
0917 586 470
Klapka: 214

Mgr. Tatiana Patayová
vedúca vychovávateľka

patayova@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

p. Zdenka Smoradová
vychovávateľka 1. VS

smoradova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Bc. Kvetoslava Manová
vychovávateľka 2. VS

manova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

p. Miroslav Hložka
vychovávateľ 3. VS

hlozka@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Mgr. Simona Albertová
vychovávateľka 4. VS

albertova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

PhDr. Helena Šulyová
vychovávateľka 5. VS

sulyova@sostar.sk
 02/48204237
Klapka: 237

Mgr. Soňa Galbavá
vychovávateľka 6. VS

 galbava@sostar.sk
02/48204237
Klapka: 237

Mgr. Juraj Hamran
vychovávateľ 7. VS

hamran@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

p. Igor Ňaňo
vychovávateľ 8. VS

nano@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

p. Marta Podolcová
vychovávateľka 9. VS

podolcova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Mgr. Vladimír Krivjanský
vychovávateľ 10. VS

krivjansky@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Mgr. Vladimír Krivjanský
vychovávateľ 10. VS

krivjansky@sostar.sk
 02/48204259
Klapka: 259

Bc. Mária Mundoková
vychovávateľka 11. VS

mundokova@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

p. Jozef Sloboda
vychovávateľ 12. VS

sloboda@sostar.sk
02/48204259
Klapka: 259

Úsek prevádzky školy

Ing. Štrbák Jozef
vedúci prevádzky školy

strbak@sostar.sk
0905 468 817
Klapka: 255

Gablovská Iveta
ved. ŠI 21, 25 a podnikateľských činností

gablovska@sostar.sk
0948 968 827
Klapka: 260

Ing. Kamenický Boris
technicko hospodársky pracovník

kamenicky@sostar.sk
 0948 968 819
Klapka: 217

Szombathová Zuzana
chyžná

szombathova@sostar.sk
0907 736 809
Klapka: 239

Mgr. Filipková Bibiana
školský psychológ a výchovná poradkyňa

psycholog@sostar.sk

Klapka: —

Podnety a oznámenia
Podnety a oznámenia

oznamenia@sostar.sk

Klapka: —