Rozvrh a termíny konzultácii k diaľkovému štúdiu

Rozvrh konzultácií pre žiakov externého diaľkového štúdia v študijných odboroch strojárstvo a podnikanie v remeslách a službách.

  • 1. hodina 14:05 - 14.50
  • 2. hodina 14.55 – 15:40
  • 3. hodina 15:45 – 16:30
  • 4. hodina 16:35 – 17:20
  • 5. hodina 17:25– 18:10

25. 10. 2022

 

Trieda 1 2 3 4 5
I. DPR
učebňa 137
MAN
Čr
MRG
Čr
PEK
Šč
201
ANJ
Žl
ANJ
Žl
II. SDP
učebňa 137
MAN
Čr
137
MRG
Čr
137
PEK
Šč
201
ANJ
Žl
ANJ
Žl
Tmch
Zh
118
TEM
Zh
118
VYK
Zh
118
III. SDP
učebňa 118
Tmch
Zh
TEM
Zh
118
VYK
Zh
SJL
Cp
SJL
Cp
PRN
Šč
121
PEK
Šč
121
MRG
Čr
121

Žiadame Vás, aby ste si priniesli písacie potreby a zošity, pretože budú prebiehať plnohodnotné konzultácie. 

 

Legenda:

Predmet: Vyučujúci
ANJ – Anglický jazyk Mgr. Žiláková
SJL- Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Capová
PEK – Pís. a elektronická komunikácia Ing. Ščepková
PRN – Právna náuka Ing. Ščepková
Tmch- Technická mechanika Ing. Zahradníková
MRG – Marketing Mgr. Činčár
MAN – Manažment Mgr. Činčár