Rozdelenie triednych učiteľov

P. č. Trieda Triedny učiteľ
1. I. MPS Mgr. Adrián Lelovič
2. I. MET Mgr. Jozef Činčár
3. I. SM/TAP Ing. Marta Zahradníková
4. I. E/Ech/S Ing. Jaroslav Uhrin
5. I. I/M/Ma Mgr. Otto Csóka
6. I. SRV Ing. Peter Pavlík
7. I. SV PaedDr. Viera Bírošíková
8. II. MPE PaedDr. Viera Bírošíková
9. II. ŠPT Mgr. Henrieta Šutovská
10. II. SM/T/I Ing. Soňa Javorská
11. II. Ech/S Mgr. František Vondena
12. II. SRV Ing. Peter Pavlík
13. II. SV Ing. Peter Pavlík
14. III. MPE Mgr. Otto Csóka
15. III.ŠPT Ing. Zuzana Šcepková
16. III. I/S Ing. Dagmar Mikušková
17. III. Ech/SM Mgr. Adrián Lelovič
18. IV. MPT Ing. Dagmar Mikušková
  Externé št. Diaľkové nadstavbové štúdium (S – strojárstvo, P-podnikanie v rem. a služ.)
19. I. SDP Ing. Marta Zahradníková
20. II. DPR Ing. Zuzana Ščepková
  Externé št. Skrátená forma štúdia (S-skrátené, E – elektromechanik, I – inštalatér)
21. I. SEI Ing. Darina Kováčová
22. II. SEI Ing. Darina Kováčová