Prijímacie skúšky pre šk. rok 2023/2024

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik - chladiace a klimatizačné zariadenia, ktoré sa uskutočnia

4. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 4. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí,  ktoré sa uskutočnia

4. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 4. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 3693 K technik eenergetických zariadenií budov, ktoré sa uskutočnia

4. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 4. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik - chladiace a klimatizačné zariadenia, ktoré sa uskutočnia

9. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 9. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 2682 K mechanik počítačových sietí,  ktoré sa uskutočnia

9. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 9. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

podl'a § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelávani (školský zákon) o mene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Strednej odbornej školy technologií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava na základe prihlášky na štúdium Vás

pozýva

na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu 6. až 9. ročníka zš, do prvého ročníka študijného odboru 3693 K technik eenergetických zariadenií budov, ktoré sa uskutočnia

9. mája 2023 v budove SO'S TaR Ivanská cesta 21, Bratislava.

Žiak sa dostaví do školy o 7.45 h.

Prilímacie skúsky sa budú konat' nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra - 8.00 h do 8.45 h
matematika                             - 8.55 h do 9.40 h.

Žiakom sa povoluje pri skúške používať písacie potreby a kalkulátor.

V prípade, ze žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najma zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditel'ovi školy ziadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadost' spolu s potvrdením treba predložit' najneskôr v deň konania skúšok. t. j. 4. mája 2023 do 8.00 hodiny.

Poznámky:
Na zozname prijatých žiakov nebudú zobrazené mená prijatych žiakov, ale ich kódy, ktoré žiaci dostanú pred príjimacou skúškou. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sostar.sk a v budove školy najneskôr do 19. mája 2023. Potvrdenie o nastúpeni žiaka na štúdium je potrebné doručiť na adresu školy (prostredníctvom edupage, e-mailu, prípadne počtou) najneskôr do 24. mája 2023.