ELEKTROMECHANIk - SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Charakteristika učebného odboru:

Si technicky a manuálne zručný a baví ťa oblasť elektrotechniky? Tak poď študovať k nám! Máme pre teba odbor, ktorý je v súčasnosti žiadaný a hlavne nedostatkový. Naučíme ťa inštalovať aj opravovať elektrické zariadenia, robiť diagnostiku a odstraňovanie porúch na týchto zariadeniach, využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Už počas štúdia začneš zarábať. Chceš vedieť ako? Pracovať môžeš vo firmách kde sa veľa naučíš a ešte ti aj zaplatia za vykonanú prácu. Počas štúdia je možné získať okrem výučného listu aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 čo je doklad navyše, ktorý je veľmi potrebný pre potenciálneho zamestnávateľa.

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín  za celé štúdium
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie Spolu
13 48 61
Teoretické predmety 13 6 b) 19
odborný výcvik 42 42
Disponibilné hodiny e) 9
SPOLU 70

Rozdelenie pre ŠkVP:

Týždenne 70 h teória 13 prax 48 (bez využitia disponibilných hodín)
pomer 50:50 5h/konz. deň cca 20 (50% prezenčne a 50% dištančne)

Učebný plán:

Odborné predmety I. ročník II. ročník
  I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok
Ekonomika        4 4
Úvod do sveta práce 1 1
Zákl. elektrotechniky 5 4    
Elektrotech.materiály 5  
Elektronika   4    
Rozvod elektrickej energie 9 9 9 9
Využitie el. energie 6   4
Elektrické stroje a prístroje   6    
El. meranie 2 3  
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike     4 6
  25 / 5 konz.dní 25 / 5 konz.dní 25 / 5 konz.dní 20 / 4 konz.dni
Odborný výcvik 20 20 20 20