Zapoj sa do programu Erasmus+

Nepremeškajte šancu prihlásiť sa do 2. kola výberového konania do programu Erasmus+ v rámci projektu „Budúcnosť a príprava mladých odborníkov v znamení energetickej udržateľnosti.“

KEDY?
Zahraničná stáž sa uskutoční 24.2. – 10.3. 2023 s maximálnym počtom účastníkov 13.

KDE?
Taliansko, Sicília

VÝBEROVÉ KONANIE
2. kolo výberového konania sa uskutoční v termíne 23.11. 2022 (STREDA)

Výberové konanie pozostáva z textu a rozhovoru v anglickom jazyku.

Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať svojim triednym učiteľom alebo priamo koordinátorke projektu Mgr. Lucii Končalovej.

Okrem prihlášky je potrebné odovzdať aj životopis a motivačný list v anglickom jazyku.
Vzor motivačného listu a návod na vyplnenie CV si môžete stiahnuť z prílohy.

VIAC INFORMÁCIÍ
Pre viac informácií o projekte, spôsobe prihlásenia a podania prihlášky kontaktujte :

Mgr. Luciu Končalovú
koncalova@sostar.sk

Tešíme sa na vás! 

Comments are closed.