Rozvrh a termíny konzultácii k skrátenému štúdiu

  • 1. hodina 14:05 - 14.50
  • 2. hodina 14.55 – 15:40
  • 3. hodina 15:45 – 16:30
  • 4. hodina 16:35 – 17:20
  • 5. hodina 17:25– 18:10

Trieda I. SEI – triedny učiteľ – Ing. Tatjana Tehlárová – učebňa  220 

      1 2 3 4 5
13.09   elektro TH + ZAE 
Te + Ko
ZAE     Ko ZAE    Ko REE     Uh REE     Uh
inštalatér TH +ODK
Te + Mi 
ODK     Mi  TEC     Šk  TEC     Šk  TEC    Šk 

 

Trieda I. SEI – triedny učiteľ – Ing. Tatjana Tehlárová – učebňa  220 

      1 2 3 4 5
13.09   elektro TH + REE    Mi + Uh  REE     Uh  REE     Uh  VEE     Le  VEE    Le 
inštalatér TH + VYK    Mi + Šk  VYK    Šk  TEC    Mi  TEC      Mi  TEC   Mi

Žiadame Vás, aby ste si priniesli písacie potreby a zošity, pretože budú prebiehať plnohodnotné konzultácie.