Rozvrh a termíny konzultácii k skrátenému štúdiu

Trieda : I. SEI
I.ročník – 1.polrok

 

1

2

3

4

5

22.9.

ZAE Ko

ZAE Ko

ZAE Ko

REE Uh

REE Uh

6.10.

VEE Le

VEE Le

EMT Le

EMT Le

EMT Le

10.11.

ZAE Ko

ZAE Ko

VEE Le

VEE Le

VEE Le

1.12.

REE Uh

REE Uh

REE Uh

EMT Le

VEE Le

12.1.

REE Uh

REE Uh

REE Uh

REE Uh

EMT Le

19.1.

         

Trieda II. SEI
II.ročník – 1.polrok

 

1

2

3

4

5

22.9.

REE Uh

REE Uh

REE Uh

VEE Le

VEE Le

6.10.

OSE Ko

REE Uh

REE Uh

REE Uh

REE Uh

10.11.

REE Uh

ELR Le

USP Št

EKN Čr

EKN Čr

1.12.

OSE Ko

OSE Ko

VEE Le

EKN Čr

EKN Čr

12.1.

OSE Ko

VEE Le

REE Uh

ELR Le

ELR Le

19.1.