Rozvrh a termíny konzultácii k diaľkovému štúdiu

Rozvrh konzultácií pre žiakov I. ročníka externého diaľkového štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a žiakov II. ročníka študujúcich podľa IÚP.

  • 1. termín 14:05 - 14.50
  • 2. termín 14.55 – 15:40
  • 3. termín 15:45 – 16:30
  • 4. termín 16:35 – 17:20
  • 5. termín 17:25– 18:10

6.10.2020

Trieda

1.

2.

3.

4.

5.

I. SDP

TMch

Zh

118

TMch

Zh

118

EKN

Čr

118

MAT

Vo

118

INF

Vo

202

Man

Čr

133

MRG

Čr

133

II.DPR

121

SJL

Cs

SJL

Cs

DEJ

Cs

ANJ

Mk

ANJ

Mk

 

Nasledujúca konzultácia 20.10.2020