Rozvrh a termíny konzultácii k diaľkovému štúdiu

pre I. ročník  3-ročného externého štúdia v študijnom odbore

6403  L  podnikanie v remeslách a službách

a pre žiakov študujúcich podľa IUP v II. ročníku v študijných odboroch PRS a Strojárstvo           

 

      I. polrok    II. polrok   
  11. 02. 2020
08. 10. 2019 03. 03. 2020
22. 10. 2019 24. 03. 2020
12. 11. 2019 21. 04. 2020
10. 12. 2019 05. 05. 2020
14. 01. 2020 02. 06. 2020 len pre I. ročník