Rozvrh a termíny konzultácii k diaľkovému štúdiu

pre I. ročník  3-ročného externého štúdia v študijnom odbore

6403  L  podnikanie v remeslách a službách

a pre žiakov študujúcich podľa IUP v II. ročníku v študijných odboroch PRS a Strojárstvo           

 • 1. termín 13.30 - 14.15
 • 2. termín 14.20 – 15.05
 • 3. termín 15.10 – 15.55
 • 4. termín 16.05 – 16.50
 • 5. termín 16.55 – 17.40
 • 6. termín 17.45 – 18.30
 • 7. termín 18.35 – 19.20
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

I.DPR

SJL

131

ANJ

131

OBN

131

FYZ

121

MAT

121

INF

203

DEJ

224

II.SPR

 

ÚČT

133

DNV

133

PEK

201

ODP

133

PPP

133

SPK

133

 
Tmch

118

Tmch

118

ODP

118

TMO

118

GIS

118

TEM

118

 

Žiaci II. ročníka, ktorí študujú podľa IÚP sa riadia rozpisom komisionálnych skúšok, ktorý im doručí triedny učiteľ. Nasledujúca konzultácia 21. 01. 2020 len pre I. ročník

Rozvrh konzultácií pre žiakov I. ročníka externého diaľkového štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (skúšky)

 • 1. termín 13.30 - 14.15
 • 2. termín 14.20 – 15.05
 • 3. termín 15.10 – 15.55
 • 4. termín 16.05 – 16.50
 • 5. termín 16.55 – 17.40
 • 6. termín 17.45 – 18.30
 • 7. termín 18.35 – 19.20
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

I.DPR

 

SPK

131

 

MAN

131

MGR

131

EKN

131

POD

131

Účt

133

ADK

201

 

Nasledujúca konzultácia 11. 02. 2020