Prenájom nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov v budovách Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava.

Priestory sú situované pri AVION SCHOPING PARK, Bratislava, v blízkosti navádzača na diaľničný obchvat D1“. Priame spojenie MHD so  železničnou stanicou. Priestory sa nachádzajú v areáli školy, ktorý je oplotený. V areáli pri budovách sú k dispozícii parkovné státia. Všetky budovy sú chránené strážnou bezpečnostnou službou a vchody monitorované kamerovým systémom.

Veľká prednášková sála

Vhodná na školenia, prezentácie firiem , stužkové a podobné akcie.  Miestnosť má rozlohu 177,5ms počtom miest na sedenie cca 80-100, je  ozvučená, pripojená na internet s možnosťou využívať didaktickú techniku.

3-D prezentácia prednáškovej sály (otáčanie myškou).

Mála prednášková sála

Vhodná na školenia a prezentáciu firiem. Miestnosť má rozlohu 59,5m, s počtom miest na sedenie 24-30 osôb, pripojená na internet s možnosťou využívať didaktickú techniku.

3-D prezentácia malej prednáškovej sály (otáčanie myškou).

Aula

Vhodná na školenia a iné prezentačné aktivity. Miestnosť má rozlohu 220m so stupňovitou podlahou a s počtom miest na sedenie 113,je ozvučená. pripojená na internet s možnosťou využívať didaktickú techniku.

Športoviská

Na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja Stredná odborná škola technológií a remesiel so sídlom na Ivanskej ceste 21 v Bratislave ako správca majetku vo vlastníctve BSK ponúka do prenájmu pre fyzické a právnické osoby v šk. roku 2017/2018 v popoludňajších hodinách mimo vyučovacieho procesu: viac tu