Pozývame Vás na rodičovské združenie

Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch budovy školy SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava dňa 15. januára 2020 so začiatkom o 17:00 hod. Po príchode budú stretnutia jednotlivých ročníkov a tried prebiehať v učebniach s triednymi učiteľmi, ktorí sa Vás ujmú na prízemí vo vestibule školy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím SOŠ technológií a remesiel

Comments are closed.