Pomohli sme skrášliť Knižnici Ružinov okolie

V dňoch 17.9.-18.9.2019 sa naši žiaci zapojili do dobrovoľníckej akcie s názvom „Dni dobrovoľníctva v Knižnici Ružinov.“ Pod vedením koordinátorky Mgr. Gomolčákovej študenti vytvorili príjemné estetické prostredie okolo pobočky SIC na Zimnej 1 v Bratislave. To ako študenti usilovne a poctivo pracovali môžete vidieť vo fotogalérii. Od samotnej pani riaditeľky Knižnice Ružinov PhDr. Horákovej ako aj od okoloidúcich ľudí dostali pochvalu, za čo im patrí veľké poďakovanie. A my máte tú česť sa popýšiť našimi šikovnými a usilovnými žiakmi.

Comments are closed.