ERASMUS+ Portulaglsko

BUDÚCNOSŤ VÝSTAVBY A PRĺPRAVA MLADÝCH ODBORNÍKOV V ZNAMENÍ ENERGETICKEJ UDRŽATEĽNOSTI
THE FUTURE OF CONSTRUCTION AND THE TRAINING OF YOUNG PROFESSIONALS IN THE CONTEXT OF ENERGY SUSTAINABILITY

Erasmus+ learning agreement – Short-term learning mobility of VET learners
Mobility ID: KAl22-VET-E87EF9BA 
Project code: 2022-1-SK1-KAl22-VET-000069360

Erasmus+ learning mobility

ORGANIZÁCIE PROJEKTU

Field Vocational education and training
Activity time Short-term learning mobility of VET learners
Mode Physical
Start date 05.11.2022
End date 18.11.2022
Organisation name Stredná odborná škola technológií a remesiel
Adress Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava, Slovakia
Organisation name EPD - European Projects Development Unip. Lda
Adress Rua José Gomes Ferreira nr. 138, PT 2870 MontijoERASMUS+ PORTUGALSKO

ŽIACI

Mechanik počítačových sietí:

 • Matej Petraško
 • DominikVandák
 • Filip Kristián Knap
 • Nikolas Studený
 • Jakub Macháč

Mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia

 • Marián Bitarovský
 • Bruno Hodási
 • Kristian Dojčan
 • Marko Mitošinka

Technik energetiských zariadení budov

 • Adrian Brunovský
 • Leonard Marek Tallo
 • Martin Chamraz
 • David Kovár

PREZENTÁCIE FIRIEM

FATUIL

Spoločnosť sa zaoberá vodovodnými systémami, montážou regulátorov, ventilov, klimatizácii a vzduchotechniky.

DIARSOL

Diarsol LDA je spoločnosť špecializujúca sa na klimatizačné systémy. Montuje a inštaluje ústredné kúrenie, klimatizáciu, solárne panely a systémy na ohrev bazénov, okrem iného potrebného vybavenia a príslušenstva, ako sú potrubia a vzduchovody.

Escola Básica 2,3 Barbosa du Bocage

Žiaci odboru Mechanik počítačových sietí

 • Matej Petraško
 • Jakub Macháč
 • Dominik Vandrák

na základnej škole v mestečku Setúbal pripravovali pre žiakov a pedagógov nové verzie notebookov a synchronizovali čas po pripojení sa k dátam.

Greentek

Našim študentom mechanikom PC sietí Filipovi Knapovi a Nikolasovi Studenému sa vo firme Greentek skutočne darí, svoje manuálne zručnosti a odborné vedomosti naplno využívajú a momentálne pracujú na čístení chladenia, výmene diskov a pridávaní pamäte do firemných PC, aby fungovali.

ArcoViana

Žiaci odboru TEZB

 • Adrián Brunovský
 • Leonard Marek Tallo

vo firme ktorá sa zaoberá chladiacou a klimatizačnou technikou. Nezabudli na nich ani na svojom Facebooku.

SOLMAIOR

SOLMAIOR je dcérskou spoločnosťou firmy Exergia.

Pracovali tu žiaci odboru Mechanik elektrotechnik:

 • Bruno Hodási
 • Kristian Dojčan
 • Marko Mitošinka

SOLMAIOR predstavuje skupinu zjednotených spoločností v reakcii na bezprostrednú potrebu ekologicky vyváženoho sveta. Jej dynamika a partnerstvá v kombinácii s všestrannosťou práce, ktorú vykonala, viedli k jej medzinárodnému úspechu v sektore obnoviteľnej energie.

Spoznávali sme Portugalsko, históriu, kultúru, prirodné krásy