Medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností s názvom „STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2020“

Vlna priemyselnej revolúcie 4.0 v stavebníctve výrazným spôsobom zvyšuje požiadavky na kvalifikáciu, zručnosti a moderné technológie a preto považujeme kvalitnú prípravu mladých študentov na svoje budúce povolanie za kľúčovú. Stavebníctvo v našich pomeroch na Slovensku beží na plné obrátky a firmy každým rokom zvádzajú čoraz väčší boj o kvalifikovaných odborníkov stavebného zamerania.

Až dve tretiny riaditeľov stavebných spoločností na Slovenku vyjadrili obavy z nedostatku kvalifikovaných zamestnancov a viac ako tretina  firiem sa sťažuje na nedostatok absolventov technických profesií. Aj toto boli pravé pohnútky, prečo sa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska spojil so SOŠ technológií a remesiel pri šírení osvety stavebného remesla. V spoločnej organizácií spolu s Inchebou a.s. pokračujeme už 2. rokom a 7mi ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér s názvom Staviame budúcnosť EMI 2020 bude mať opäť jedinečné zadanie, ktoré ukáže návštevníkom veľtrhu zaujímavosť stavbárskeho remesla a tiež jeho prepojenosť s novými technológiami.

Po kladných ohlasoch organizátorov, súťažiacich a návštevníkov bude aj tento rok súťaž prebiehať ako súčasť odborného programu medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO podľa programu.

Súťaž sa začne spoločným slávnostným otvorením všetkých prebiehajúcich súťaží žiakov stredných škôl za účasti pozvaných hostí. Praktické časti súťaže budú prebiehať po dva súťažné dni za prítomnosti verejnosti a vyvrcholia vyhlásením výsledkov súťaže odbornej komisie.

Myšlienkou tejto súťaže je poukázať na nevyhnutnosť kooperácie a prepojenia troch učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér, ktoré sú v dnešnej dobe na trhu práce nesmierne žiadané a potrebné. Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska a Česka. Počas priebehu podujatia bude príležitosť konzultácií s vybranými zamestnávateľmi a zástupcami SOŠ technológií a remesiel v Bratislave.

Príďte svojou účasťou podporiť mladú generáciu stavebných remeselníkov, ktorí sa na svojich odborných školách svedomito pripravujú na výkon svojho povolania a presvedčíte sa, že vzdelávanie a práca v stavebníctve sú nabité najnovšími technologickými novinkami 21. storočia

Organizátor:  

 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
 • Incheba a.s., Bratislava

 Odborní garanti a partneri: 

 • AlcaPLAST, s.r.o. Břeclav
 • Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS
 • Sanitas spol. s r.o., Myjava
 • K-system, spol. s r.o., Žiar nad Hronom
 • ELEKTROMONTÁŽNY ZÁVOD Bratislava a.s.
 • KJG a.s., Čachtice
 • SVETTEPLA s.r.o.
 • VÁHOSTAV-SK, a. s.

           

Miesto:  Incheba Expo Bratislava, hala A1

Program:                 


25.03.2020

09.00 – 10.00        Zadanie – technické informácie. Praktická časť súťaže

09.30 – 10.00        Slávnostné  otvorenie súťaže

10.00 – 13.00        Praktická časť súťaže

14.00 – 17.00        Praktická časť súťaže


26.03.2020

09.00 – 12.30       Praktická časť súťaže

12.30 – 13.30        Kontrola kvality vykonaných prác, funkčné skúšky,

                                Zasadnutie hodnotiacej komisie                           

13.30 – 14.00     Slávnostné vyhodnotenie súťaže