STOLÁR

Charakteristika učebného odboru:

Ak ťa baví práca s drevom, tento odbor je pre teba ten pravý. Naučíš sa zorientovať v najnovších technológiách výroby stolárskych a nábytkárskych výrobkov. Dokážeš spracovať drevené materiály na stolárske výrobky pomocou lakovania, morenia, brúsenia, voskovania, leštenia, zdobenia a okrasného vyrezávania. A to všetko od samotného grafického návrhu, cez zostavenie, skompletizovanie, výrobu a montáž hotového stolárskeho výrobku.

Uplatníš sa v súkromnom či štátnom sektore a v profesiách, ktoré sa zaoberajú spracovaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, rovnako aj stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a pod. Môžeš rozbehnúť podnikanie v dnes veľmi žiadanej oblasti drevostavieb ako ekologického prístupu k výstavbe. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín  za celé štúdium
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie Spolu
15 42 57
Teoretické predmety 15   15
odborný výcvik 42 42
Disponibilné hodiny e) 13
SPOLU 70

Rozdelenie pre ŠkVP:

Týždenne 70 h teória 15 prax 42 (bez využitia disponibilných hodín)
pomer 50:50 5h/konz. deň cca 20 (50% prezenčne a 50% dištančne)

Učebný plán:

Odborné predmety I. ročník  II. ročník
  I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok
Ekonomika 4 4
Úvod do sveta práce 1 1
Odborné kreslenie 5 5 4 4
Materiály 6 6 2
Technológia 6 6 8 8
Stavebné konštrukcie 4 4 4 3
Výrobné zariadenia 4 4 2
Teória 25 /
5 konz. dní /
polrok
25 /
5 konz. dní /
polrok
25 /
5 konz. dní /
polrok
20 /
5 konz. dní /
polrok
Odborný výcvik 2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne
2 x mesačne
alebo
1 x mesačne